Skip to main content
NextGenerationEU
NextGenerationEU

Neka bude stvarno

NextGenerationEU nije samo plan oporavka, već i jedinstvena prilika da iz pandemije izađemo snažniji i preobrazimo na dobrobit svih gospodarstva, društva i cijelu Europu.

Na raspolaganju imamo sve što nam za to treba: vizija, plan i dogovor o zajedničkom ulaganju od 750 milijardi eura u ove aktivnosti.

Saznajte kako EU mijenja Europu u zdraviji, zeleniji i digitalniji kontinent te kako možete sudjelovati u ovim promjenama. Usporedo sa stavljanjem na raspolaganje financijskih sredstava instrumenta NextGenerationEU i pokretanjem projekata, ovdje ćete moći pronaći više informacija koje se odnose na vaše područje.

Zajedno ćemo ostvariti svoj plan.

Neka bude zeleno

green future

Europa je na dobrom putu da postane prvi klimatski neutralan kontinent do 2050., što znači da više nećemo proizvoditi stakleničke plinove u mjeri koju ekosustavi ne mogu podnijeti. NextGenerationEU osigurava nam financijska sredstva za ulaganja u tehnologije prihvatljive za okoliš, uvođenje zelenijih vozila i javnog prijevoza te povećanje energetske učinkovitosti zgrada i javnih prostora.

Ali isto tako moramo zaštiti i naš prirodni okoliš. Zajedno ćemo:

 • poboljšati kvalitetu vode naših rijeka i mora, smanjiti količine otpada, uključujući plastični otpad, posaditi milijarde stabala i obnoviti staništa pčela
 • ozeleniti površine naših gradova i povećati uporabu energije iz obnovljivih izvora
 • prilagoditi poljoprivredu potrebama okoliša i proizvoditi zdraviju hranu.

EU će biti predvodnik u djelovanju u području klime, ali svatko može dati svoj doprinos: korištenje javnog prijevoza ili bicikliranje, odabir prehrane bazirane na povrću i manjim količinama mesa, kupnja rabljene robe, recikliranje i ponovna uporaba proizvoda samo su neki od primjera.

Zahvaljujući instrumentu NextGenerationEU spremni smo za stvaranje zelene Europe. A vi?

Neka bude digitalno

Make it Digital

Budućnost će se temeljiti na tehnologiji. Zato je ovo digitalno desetljeće Europe! Instrumentom NextGenerationEU omogućit će se:

 • pristup mreži 5G i ultrabrzom širokopojasnom internetu svugdje u EU-u
 • digitalni identitet (eIektronička osobna iskaznica), koji olakšava pristup javnim internetskim uslugama i daje vam veću kontrolu nad osobnim podacima
 • učinkovitiji i pametniji gradovi
 • sigurnija kupnja na internetu
 • razvoj umjetne inteligencije, koja će nam pomoći u borbi protiv klimatskih promjena i poboljšanju zdravstvene zaštite, prometa te obrazovanja.

EU financira internetske tečajeve osposobljavanja za poboljšanje digitalnih vještina svih dobnih skupina. Pomažemo malim i srednjim poduzećima u poslovanju na internetu i povećavamo dostupnost e-obrazovanja.

Jeste li zainteresirani? Sudjelujte u tečaju osposobljavanja, pronađite program naukovanja za digitalne tehnologije i saznajte više o sigurnosti na internetu.

Zahvaljujući instrumentu NextGenerationEU spremni smo za stvaranje digitalne Europe. A vi?

Neka bude zdravo

make it healthy

Pandemija koronavirusa pogodila nas je na različite načine, bilo da je utjecala na naše zdravstveno ili mentalno stanje, ili društveni život. Sad želimo izgraditi sigurniji i zdraviji EU i bolje se pripremiti za svaku buduću krizu.

Instrumentom NextGenerationEU omogućit će se:

 • suradnja sa svim zemljama EU-a radi zaštite od prijetnji zdravlju
 • veća ulaganja u istraživanje i inovacije za razvoj cjepiva i liječenja, ne samo novih bolesti kao što je COVID-19, već i raka
 • modernizacija zdravstvenih sustava kako bi bolnice u svim zemljama EU-a imale bolji pristup novim tehnologijama i medicinskoj opremi
 • sredstva za financiranje osposobljavanja europskih medicinskih i zdravstvenih djelatnika.

Zajedno možemo Europu učiniti zdravijim mjestom, što podrazumijeva i male, svakodnevne aktivnosti. Pravilna prehrana i redovita tjelovježba mogu uvelike poboljšati našu fizičku i mentalnu dobrobit.

Zahvaljujući instrumentu NextGenerationEU spremni smo za stvaranje zdrave Europe. A vi?

Neka bude snažno

Make it Strong

Pandemija je utjecala na sve aspekte našeg života. Mnogi su u pandemiji oboljeli, izgubili blisku osobu ili ostali bez posla i prihoda. Sada želimo izgraditi snažniju i otporniju Europu.

Instrumentom NextGenerationEU omogućit će se:

 • poticanje mladih na studiranje znanosti i tehnologije, koje otvaraju vrata zelenim i digitalnim radnim mjestima budućnosti
 • potpora daljnjem obrazovanju i naukovanju
 • davanje zajmova i bespovratnih sredstava mladim poduzetnicima.

EU pomaže i u oporavku mnogih sektora. Povećavamo potpore sektorima turizma, kulture i umjetnosti u cijeloj Uniji te potičemo njihovu digitalizaciju i održivost.

Saznajte kako vam potpora EU-a može pomoći u nastavku obrazovanja ili da pronađete posao iz snova. Potražite informacije o mogućnostima koje se nude u okviru programa Erasmus+ i Garancije EU-a za mlade ili o dostupnim potporama za poticanje zelenijeg i održivijeg poslovanja.

Zahvaljujući instrumentu NextGenerationEU spremni smo za stvaranje snažne Europe. A vi?

Neka bude jednako

Make it Equal

Od sjevera do juga, od istoka do zapada želimo izgraditi Europu na dobrobit svih, osigurati jednake mogućnosti za sve Europljane, bez obzira na to tko su i gdje žive te poticati raznolikost u svim oblicima.

Instrumentom NextGenerationEU omogućit će se:

 • borba protiv rasizma i ksenofobije
 • promicanje rodne ravnopravnosti i osnaživanja žena
 • zaštita prava LGBTIQ+ zajednice i borba protiv diskriminacije
 • poboljšanje prava EU-a u području govora mržnje i zločina iz mržnje.

Ravnopravnost podrazumijeva jednake gospodarske i socijalne mogućnosti za sve. S pomoću instrumenta NextGenerationEU povećavamo mogućnosti zapošljavanja osoba s invaliditetom, kao i osoba koje žive u ruralnim, udaljenim ili siromašnim područjima. Osiguravamo većem broju ljudi pristojne i odgovarajuće uvjete stanovanja. Ulažemo u uključivo obrazovanje djece, bez obzira na njihovo podrijetlo, situaciju ili posebne potrebe.

Svatko može doprinijeti promicanju jednakih mogućnosti te upozoravati na diskriminaciju i govor mržnje u stvarnom životu i na internetu.

Zahvaljujući instrumentu NextGenerationEU spremni smo za stvaranje Europe na dobrobit svih. A vi?

Priče o oporavku

Ovdje ćete uskoro moći pronaći više informacija o projektima koji se financiraju u okviru instrumenta NextGenerationEU na vašem području. U međuvremenu, pročitajte neke od 51 priče o ljudima i zajednicama iz stvarnog života u cijeloj Europi koji su uz pomoć EU-a prevladali izazove pandemije.

Ostale priče o uspjehu i oporavku nakon pandemije