Skip to main content
NextGenerationEU
NextGenerationEU

Tavoitteista totta

NextGenerationEU on elpymissuunnitelma, joka auttaa EU-maita toipumaan pandemiasta. Mutta se on paljon muutakin: se tarjoaa ainutkertaisen tilaisuuden uudistaa taloutta ja yhteiskuntaa ja rakentaa unioni, joka toimii kaikkien hyväksi.

Meillä on kaikki mitä tähän tarvitaan: visio, suunnitelma ja rahoitus – yhteensä 750 miljardia euroa.

Elpymisrahoituksen avulla EU edistää terveellisemmän, vihreämmän ja digitaalisemman yhteiskunnan rakentamista Euroopassa. Sinäkin voit saada rahoitusta hankkeillesi. Kun NextGenerationEU-rahoitusta tulee saataville ja hankkeet käynnistyvät, tällä sivulla julkaistaan lisätietoja eri alueiden toimista.

Yhdessä teemme tavoitteista totta.

Tulevaisuus on vihreä

green future

Euroopasta on tulossa ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä. Tämä tarkoittaa sitä, että emme tuota enempää kasvihuonekaasuja kuin ekosysteemimme voivat luontaisesti sitoa. NextGenerationEU-välineen avulla investoidaan ympäristöystävälliseen teknologiaan, kehitetään vihreämpiä kulkuneuvoja ja julkisen liikenteen muotoja sekä parannetaan rakennusten ja julkisten tilojen energiatehokkuutta.

Meidän on kuitenkin myös suojeltava myös luonnonympäristöä.

 • On parannettava jokien ja merien vedenlaatua, vähennettävä jätteiden ja muoviroskien määrää, istutettava miljardeja puita ja edistettävä mehiläiskannan palautumista.
 • On luotava kaupunkeihin viheralueita ja lisättävä uusiutuvan energian käyttöä.
 • On kehitettävä maatalouden ympäristöystävällisyyttä ja parannettava elintarvikkeiden terveellisyyttä.

EU on johtavassa asemassa ilmastotoimissa, mutta kaikki voivat tehdä osansa: käyttää julkista liikennettä tai pyöräillä, syödä enemmän vihanneksia ja vähemmän lihaa, ostaa käytettyjä tavaroita, kierrättää ja uudelleenkäyttää.

NextGenerationEU-välineen avulla olemme valmiita tekemään Euroopasta vihreämmän.

Digitaalinen EU

Make it Digital

Tulevaisuus on teknologian ohjaamaa. Seuraavat 10 vuotta ovatkin Euroopan digitaalinen vuosikymmen. NextGenerationEU-välineen avulla

 • voit kaikkialla käyttää 5G-verkkoa ja EU:n laajuista ultranopeaa laajakaistaa
 • saat digitaalisen identiteetin (sähköinen tunnistautumismenetelmä), joka helpottaa julkisiin verkkopalveluihin pääsyä ja omien henkilötietojen hallintaa
 • kaupungeista tulee älykkäämpiä ja tehokkaampia
 • verkkokaupan turvallisuus paranee
 • tekoälyä voidaan hyödyntää ilmastonmuutoksen torjunnassa ja terveydenhuollon, liikenteen ja koulutuksen kehittämisessä.

EU rahoittaa verkkokursseja, joilla kaikki – niin nuoret kuin vanhatkin – voivat parantaa digitaitojaan. EU auttaa myös pieniä ja keskisuuria yrityksiä pääsemään verkkoon ja parantaa verkko-opiskelumahdollisuuksia.

Katso, millaista koulutusta ja digiteknologian harjoittelupaikkoja on tarjolla tai tutustu vinkkeihin verkon turvallisesta käytöstä.

NextGenerationEU-välineen avulla olemme valmiita tekemään Euroopasta digitaalisemman.

Hyvinvoiva EU

make it healthy

Covid-19-pandemia on vaikuttanut meihin kaikkiin fyysisesti, henkisesti ja sosiaalisesti. Nyt haluamme rakentaa turvallisemman ja terveemmän EU:n, jotta olemme paremmin varautuneita tuleviin kriiseihin.

NextGenerationEU-välineen avulla

 • tehdään yhteistyötä kaikkien EU-maiden kanssa terveysuhkilta suojautumiseksi
 • suunnataan investointeja tutkimukseen ja innovointiin, jotta voidaan kehittää rokotteita ja hoitomuotoja covid-19-taudin kaltaisten uusien sairauksien lisäksi myös esimerkiksi syöpään
 • nykyaikaistetaan terveydenhuoltojärjestelmiä niin, että sairaalat kaikissa EU-maissa saavat käyttöönsä uutta teknologiaa ja lääkintävälineistöä
 • rahoitetaan lääketieteen ja terveydenhuollon ammattilaisten koulutusta EU:ssa.

Yhdessä voimme parantaa terveyttämme. Myös pienillä arkisilla teoilla on merkitystä. Hyvä ruokavalio ja säännöllinen liikunta ovat tärkeitä fyysiselle ja henkiselle hyvinvoinnille.

NextGenerationEU-välineen avulla olemme valmiita tekemään Euroopasta terveemmän.

Vahva EU

Make it Strong

Pandemia on vaikuttanut meidän kaikkien elämään. Monet ovat sairastaneet, kohdanneet surua tai menettäneet työnsä ja tulonsa. Haluamme nyt rakentaa vahvemman ja kriisinsietokykyisemmän Euroopan.

NextGenerationEU-välineen avulla

 • nuoria kannustetaan opiskelemaan luonnontieteitä ja teknisiä aloja, jotka avaavat ovia tulevaisuuden vihreisiin ja digitaalisiin työtehtäviin
 • tuetaan jatkokoulutusta ja työharjoittelua
 • annetaan lainoja ja avustuksia nuorille yrittäjille.

EU auttaa monia aloja saamaan toimintansa taas käyntiin. Kaikkialla EU:ssa suunnataan matkailu-, kulttuuri- ja taidealoille tukea, joka auttaa niitä kehittämään digivalmiuksiaan ja kestävyyttään.

EU voi auttaa sinuakin löytämään opiskelu- tai työpaikan. Tutustu Erasmus+ -ohjelman tarjoamiin mahdollisuuksiin ja EU:n nuorisotakuuseen. Katso, mitä tukia yritykset voivat saada kehittääkseen toimintaansa vihreämmäksi ja digitaalisemmaksi.

NextGenerationEU-välineen avulla olemme valmiita tekemään Euroopasta vahvemman.

Tasa-arvoinen EU

Make it Equal

Haluamme rakentaa Euroopan, joka toimii kaikkien hyväksi. Haluamme, että kaikilla eurooppalaisilla on yhtäläiset mahdollisuudet riippumatta siitä, keitä he ovat ja missä he asuvat. Ja haluamme monimuotoisuuden kukoistavan kaikissa muodoissaan.

NextGenerationEU-välineen avulla

 • torjutaan rasismia ja muukalaisvihaa
 • edistetään sukupuolten tasa-arvoa ja naisten asemaa
 • suojellaan hlbtiq+ -yhteisöjen oikeuksia ja torjutaan syrjintää
 • huolehditaan siitä, että EU-lainsäädäntö kieltää vihapuheen ja viharikosten kaikki muodot.

Tasa-arvo tarkoittaa taloudellisten ja sosiaalisten mahdollisuuksien tarjoamista kaikille. NextGenerationEU-väline parantaa vammaisten sekä maaseudulla tai syrjäisillä tai epäsuotuisilla alueilla asuvien työllistymismahdollisuuksia. Se auttaa myös kunnollisten asuinolojen järjestämisessä. Lisäksi sen avulla investoidaan inklusiiviseen koulutukseen, joka on avointa kaikille lapsille ovatpa heidän taustansa, elämäntilanteensa tai erityistarpeensa millaisia tahansa.

Kaikki voivat tehdä osuutensa ja edistää yhtäläisiä mahdollisuuksia ja tuomita syrjinnän ja vihapuheen niin verkossa kuin muussakin elämässä.

NextGenerationEU-välineen avulla olemme valmiita tekemään Euroopasta kaikkien kannalta hyvän.

Tositarinoita elpyvästä Euroopasta

Julkaisemme pian lisätietoa hankkeista, jotka ovat saaneet rahoitusta NextGenerationEU-välineestä. Jo nyt voit tutustua artikkeleihin eurooppalaisista ihmisistä ja yhteisöistä, jotka ovat selviytyneet pandemian haasteista EU:n tuella.

Ohessa muutamia näistä tositarinoista. Kaikki 51 tarinaa on julkaistu sivustolla Elpyminen koronaviruspandemiasta: esimerkkitapauksia.