Skip to main content
New European Bauhaus

Felhívás partnerségi kapcsolatok kiépítésére

A sketch of people talking in a european square

Felhívás partnerségi kapcsolatok kiépítésére

Az új európai Bauhaus kezdeményezés alapja a közös tervezés, az együttgondolkodás. Arra buzdítjuk a kreatívan gondolkodó embereket, hogy vegyenek részt a kezdeményezésben, indítsanak eszmecseréket és fogalmazzanak meg ötleteket egy innovatív szakpolitikai keret kialakítása céljából. A kezdeményezés végeredményben egy olyan széles körű mozgalom létrehozására irányul, amelyet új gondolkodásmódok köré szerveződő, hosszú életű közösségek alkotnak, és amelynek keretében inkluzív, folyamatos párbeszédek zajlanak.

Ennek megvalósítására olyan szervezeteket keresünk az EU minden szegletéből, amelyek az új európai Bauhaus partnereiként működnek majd közre. A partnerek a kezdeményezés megvalósítása során katalizátori, közösségszervezői, tanácsadói és közvetítői szerepet töltenek be. Magánszemélyek is lehetnek partnerek, ha az új európai Bauhaus célkitűzései szempontjából különösen releváns tevékenységeket végeznek.

Kiknek a közreműködésére számítunk?

Az új európai Bauhaus partnerei olyan szervezetek és más szervek lehetnek, amelyek ösztönzőleg hatnak a mozgalom eszmecseréire és a felmerülő ötletekre. Fontos, hogy saját szintjükön minél több embert tudjanak hathatósan befolyásolni és motiválni.

Fő tevékenységeik az új európai Bauhaus egy vagy több vetületéhez kötődnek, összhangban állnak az Európai Unió emberi jogi értékeivel (szabadság, demokrácia, egyenlőség és jogállamiság), valamint támogatják az Európai Bizottság prioritásait.

Segítségükkel az új európai Bauhaus:

  • támogatja társadalmaink szükséges átalakítását, hogy fenntarthatóbb, inkluzívabb és élvezhetőbb környezetben éljünk együtt, legyen szó falvakról vagy városokról;
  • következetesen képviseli azt az alapfeltevést, hogy az embereknek együtt kell megtervezniük élettereiket és eszmecserét kell folytatniuk életmódjukról, életfelfogásukról;
  • rávilágít annak fontosságára, hogy az inkluzív ötletek és a megfizethető minőségi megoldások kigondolásához a nézőpontok és a szakértelem sokféleségére van szükség.

Természetesen várjuk az európai hálózatok és ernyőszervezetek jelentkezését, továbbá ideális partner lenne minden olyan országos vagy regionális szervezet (országos hálózatok, alapítványok stb.), amelynek tevékenységi köre lefedi a kezdeményezés témáját, valamint megfelelő tájékoztatási kapacitással és tapasztalattal rendelkezik.

Nem lehetnek hivatalos partnerek sem profitorientált, sem politikai szervezetek, sem pedig a politikai élethez kapcsolódó közigazgatási szervek (minisztériumok, régiók, települések stb.) – ők többek között a weboldalon leírt egyéb módokon járulhatnak hozzá a tervezési szakaszhoz.

A nem uniós országokban bejegyzett szervek csak akkor lehetnek partnerek, ha az új európai Bauhaus támogatására javasolt tevékenységeik az uniós polgárok és/vagy érdekeltek megfelelő mértékű bevonásával zajlanak.

Mit várunk partnereinktől?

Partnereinknek meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

A szervezetnek elkötelezetten támogatnia kell az új európai Bauhaus kezdeményezést, elsősorban az alábbi tevékenységek valamelyikének mentén:

  • különböző szakemberek és tudományágak toborzása annak érdekében, hogy vagy a szervezeten belül vagy a más szereplőkkel folytatott eszmecserék során ötleteket gondoljanak ki az új európai Bauhaus kapcsán; továbbá az eredmények összefoglalása, majd nyílt megosztása az új európai Bauhaus weboldalán;
  • ösztönző projektek, gyakorlatok vagy koncepciók feltérképezése, amelyek nyíltan megoszthatók az új európai Bauhaus kezdeményezés honlapján;
  • annak megvitatása a lakossággal, hogy az emberek hogyan szeretnék javítani élettereiket és az azokhoz kapcsolódó életmódjukat, majd ezen elvárások összegyűjtése, a kezdeményezés keretében kezelendő konkrét kihívások feltérképezése és az eredmények megosztása az új európai Bauhaus weboldalán.

A jelentkezés során egyértelműen és konkrétan (az ütemezésre is kitérve) ismertetni kell, hogy a jelentkező milyen speciális tevékenységekkel kívánja támogatni az új európai Bauhaus kezdeményezést. A jelentkezések elbírálásakor nagy hangsúlyt helyezünk a javasolt tevékenységek általános minőségére.

A partnerek nem részesülnek pénzügyi támogatásban.

További információkért lásd a gyakran feltett kérdésekre adott válaszokat.

Hogyan választjuk ki a partnereket?

A felhívásra az új európai Bauhaus tervezési és végrehajtási szakaszában folyamatosan lehet jelentkezni.

Az érdeklődő szervezeteknek ismertetniük kell konkrét hozzájárulásukat (pl. érdekeltek bevonásával folytatott tevékenységek, kommunikációs tevékenységek), valamint azok jellegét, ütemtervét és várható kimenetelét.

A partnerek kiválasztásakor az Európai Bizottság figyelembe veszi a szervezetek munkájának hatókörét, valamint azt, hogy a javasolt tevékenységek milyen minőségűek, mennyire sokrétűek és mekkora a célközönségük.

Milyen előnyökre számíthatnak a partnerek?

Az új európai Bauhaus weboldalán közzé fogjuk tenni a partnerek nevét, érdekeltségi nyilatkozatukat és kötelezettségvállalásukat, valamint az új európai Bauhaus kezdeményezéshez kapcsolódó tevékenységeikhez vezető linkjüket (ha van ilyen). Az új európai Bauhaus weboldalán és a kezdeményezést hirdető minden más médiában szintén közzétesszük tevékenységeiket.

Partnereink az új európai Bauhaus közösség fontos tagjai lesznek. A Bizottság egy sor eszmecserét fog folytatni a partnerekkel, és többféleképpen elő fogja segíteni a partnerek közötti interakciót. Ez részben azt a célt is szolgálja, hogy meg lehessen vitatni és ki lehessen értékelni a kezdeményezés eredményeit.

Legyen Ön is a partnerünk!

Érdekli Önt az új európai Bauhaus, szeretne partnerként közreműködni?

Jelentkezés