Skip to main content

Nasze dyskusje ukształtują naszą przyszłość

A sketch of a conversation between people in an european square, while a kid is playing with her dog. The conversation baloon transition to become the trees that surround the scene

 

Weź udział w dyskusjach

Informacje ogólne 

Obserwuj dyskusje

Nowy europejski Bauhaus

.

Chcę, aby dzięki NextGenerationEU zaczęła się w Europie fala renowacji i Unia stała się liderem w gospodarce o obiegu zamkniętym. Ten projekt nie dotyczy jednak tylko środowiska i gospodarki. Musi on być nowym projektem kulturowym dla Europy.

Ursula von der Leyen

Nowy europejski Bauhaus to kreatywna i interdyscyplinarna inicjatywa łącząca ze sobą osoby chcące zaprojektować przyszłe style życia, które będą uwzględniały takie aspekty jak sztuka, kultura, włączenie społeczne, nauka i technologia. Wnosi ona wymiar Zielonego Ładu do naszych przestrzeni życiowych i zachęca do wspólnego zaprojektowania i stworzenia przyszłości, która będzie zrównoważona, inkluzywna i piękna zarówno dla ducha, jak i dla umysłu.

Piękna przyszłość to inkluzywne i dostępne dla każdego przestrzenie, w których dialog między różnymi kulturami, dyscyplinami, płciami i osobami w różnym wieku stwarza okazję do zaprojektowania lepszego miejsca dla wszystkich. To również gospodarka, która większy nacisk kładzie na włączenie społeczne, w której bogactwo rozkłada się równomiernie, a przestrzeń mieszkalna jest przystępna cenowo.

Piękna przyszłość to zrównoważone rozwiązania, które prowadzą do harmonii między zabudowaną przestrzenią a ekosystemami naszej planety. To podejście oparte na regeneracji, nawiązujące do cykli przyrodniczych, polegające na odnawianiu zasobów i zapewniające ochronę różnorodności biologicznej.

Piękna przyszłość to wzbogacające doświadczenia, które zaspakajają potrzeby wykraczające poza wymiar materialny, a inspiracją dla nich jest kreatywność, kultura i sztuka. To postrzeganie różnorodności jako szansy na wzajemne uczenie się.

Najnowsze wideo