Skip to main content

Despre inițiativă

Ambiții, calendar și structura inițială.

A sketch of a cyclist who is pedaling fast, with a person on a wheelchair attached to his bicycle

 

Inițiativa noul Bauhaus european face legătura dintre Pactul verde european și spațiile noastre de locuit. Îi invită pe toți europenii să își imagineze și să construiască împreună un viitor durabil și incluziv, care să ne bucure ochii, mintea și sufletul.

Noul Bauhaus european este o mișcare creativă și interdisciplinară în curs de creare, la care puteți participa și dumneavoastră!

 • Gândită ca o platformă pentru experimentare și conectare, ea promovează colaborarea dintre cei care au idei și cei care le pot transpune în practică pentru a crea noi medii de trai.
 • Este o punte între lumea științei și tehnologiei și cea a artei și culturii.
 • Este o invitație de a schimba perspectiva și de a vedea în provocările ecologice și digitale cu care ne confruntăm oportunități de a ne transforma viețile în bine.
 • Este o abordare nouă pentru a găsi împreună soluții inovatoare la probleme societale complexe, prin co-creare. Inițiativa urmărește să ne modeleze gândirea, comportamentele și piețele în jurul unor noi moduri de a trăi și de a construi, inclusiv prin influențarea achizițiilor publice.

Noul Bauhaus european:

 • va reuni cetățeni, experți, întreprinderi și instituții și va facilita discuții pe marginea mijloacelor prin care putem realiza spații de trai mai abordabile și mai accesibile
 • va mobiliza designeri, arhitecți, ingineri, oameni de știință, studenți și spirite creative din diferite discipline pentru a reimagina un mod de viață durabil în Europa și în afara acesteia;
 • se va strădui să asigure o calitate mai bună a vieții. va pune în prim-plan simplitatea, funcționalitatea și circularitatea materialelor, fără a compromite nevoia de confort și de frumusețe în viața noastră de zi cu zi;
 • va sprijini financiar ideile și produsele inovatoare prin cereri de propuneri ad-hoc și prin programe coordonate incluse în cadrul financiar multianual.
Publicații generale18 Ianuarie 2021
The New European Bauhaus explained

A two-page note containing all the key features of this initiative

English
(556.57 KB - PDF)
Descarcă 

 

Care sunt următoarele etape concrete?

Noul Bauhaus european cuprinde trei faze: co-proiectare, realizare și diseminare.

Aceste faze se desfășoară parțial în paralel, persoanele și comunitățile interesate de primele idei fiind cel mai susceptibile să devină parteneri pentru concretizarea și dezvoltarea inițiativei. Noul Bauhaus european inițiază rapid dialogul prin discuții deschise, astfel încât conceptul să fie conturat în cadrul unui vast proces de co-creare. În paralel trebuie stabilit un cadru pentru punerea în aplicare a inițiativei, fiind necesară alinierea la planificarea în curs a cadrului financiar multianual.

Co-proiectare

A sketch of a tree. The roots are visible, and the soil is fertile.

Din octombrie 2020 până în vara anului 2021

În această etapă începem să dăm formă mișcării reunind ceea ce considerăm cu toții că sunt exemple contemporane concrete care ilustrează principiile noului Bauhaus european. Cele mai elocvente contribuții vor ajuta toate persoanele interesate să organizeze dezbateri, să le inițieze și să participe la acestea. Vă punem la dispoziție un set de instrumente care pot constitui surse de inspirație pentru discuții și pentru structurarea colectării noilor idei.

O serie de gânditori și practicieni eminenți, reuniți în jurul unei mese rotunde la nivel înalt instituită printr-o serie de interviuri semi-structurate, vor juca rolul de rampă de lansare pentru idei și de ambasadori ai comunității. Exemplele colectate și discuțiile generate vor arăta clar modul în care noua inițiativă Bauhaus european poate stimula, dezvolta și sprijini crearea de spații de trai estetice, durabile și incluzive.

Rezultatul fazei de co-proiectare va fi un cadru de sprijin bazat pe programele UE, inclusiv o cerere de propuneri pentru proiecte-pilot în diferite state membre ale UE în care va prinde viață noul concept Bauhaus.

În vara anului 2021 se vor acorda premii speciale unor exemple contemporane de excelență, care combină deja, în felul lor, durabilitatea, calitatea experienței și incluziunea. Acestea vor fi selectate dintre exemplele colectate și analizate/integrate de comunitatea extinsă.

 1. Definirea conceptului și a structurii de participare
  • Cum poate fi asigurată o participare cât mai largă? Cum pot fi incluse diferite comunități și culturi?
  • Cum pot fi ajutate comunitățile cu care interacționăm să înțeleagă contribuțiile?
  • Pe ce ecosisteme ne bazăm?
  • Când este rezultatul final o reușită?
  • Ce tip de instrumente relevante există?
  • Ce fel de opțiuni de realizare ar putea fi luate în considerare?
 2. Participare și colectare
  • Ce înseamnă „de înaltă calitate”, „durabil”, „incluziv”, „abordabil” pentru comunitățile noastre?
  • Care sunt posibilele lacune?
  • Care sunt temele care apar?
  • Care sunt punctele bune de intervenție?
 3. Propuneri de idei
  • Ce provocări și nevoi ar putea determina lansarea cererilor de propuneri?
  • Cum se poate măsura schimbarea?
  • Cum poate fi sprijinită schimbarea care este cea mai benefică?

Realizare

The same sketch of a tree, the trunk represents the five pilots

Începând din septembrie 2021

Această fază va începe cu instituirea și implementarea proiectelor-pilot ale inițiativei noul Bauhaus european, susținute de cereri specifice de propuneri. Ele vor fi monitorizate cu rigurozitate într-un mod de „comunitate de practici”, pentru a împărtăși lecțiile învățate din aceste prime experiențe.

Etapa de diseminare se va concentra apoi pe difuzarea ideilor bune, în Europa și în afara acesteia. Concret, este vorba de crearea de rețele și de schimb de cunoștințe, pentru a identifica metode, soluții și prototipuri deschise și reproductibile și pentru a le pune la dispoziția orașelor, localităților, arhitecților și proiectanților. Dialogul cu cetățenii, întreprinderile și mediul academic va fi esențial, la fel ca și consolidarea capacităților instituționale urbane.

Pe lângă cererea de propuneri, o serie de inițiative complementare și de alte instrumentele de politică vor aduce o structură suplimentară mișcării și o vor populariza prin intermediul rețelelor digitale și al platformelor de participare.

Diseminare

The same sketch of a tree, the fruits are highlighted

Începând din ianuarie 2023

A treia fază se va concentra pe amplificarea ideilor și acțiunilor apărute și pe o popularizare cât mai mare a acestora în Europa și în afara acesteia. 

Concret, va fi vorba în special de crearea de rețele și de realizarea sistematică a schimbului de idei între participanți și practicieni, cu identificarea celor mai bune metode, soluții și prototipuri și punerea acestora la dispoziția orașelor, localităților, arhitecților și proiectanților. În această etapă, este esențial ca discuțiile să continue, iar participanții să fie asociați rețelelor existente.

În sfârșit, noul Bauhaus european va sprijini apariția piețelor-lider pentru moduri de trai frumoase, durabile și incluzive.

Doriți să participați și dumneavoastră?

Construim comunitatea care va contribui la co-proiectarea acestei inițiative. Mai multe informații aici.

Concept și prezentări