Skip to main content

O inicijativi

Ambicije, vremenski okvir i početna struktura.

A sketch of a cyclist who is pedaling fast, with a person on a wheelchair attached to his bicycle

 

Inicijativa za novi europski Bauhaus povezuje europski zeleni plan i naše životne prostore. Svi Europljani pozivaju se da pokušaju zamisliti održivu i uključivu budućnost koja je estetski, intelektualno i emocionalno privlačna te da je zajedno pokušaju izgraditi.

Novi europski Bauhaus kreativan je i interdisciplinaran pokret u nastanku. I vi možete sudjelovati!

 • Riječ je o platformi za eksperimentiranje i povezivanje koja potiče suradnju među teoretičarima i praktičarima koji žele osmisliti buduće načine našeg zajedničkog života.
 • To je most između svijeta znanosti i tehnologije i svijeta umjetnosti i kulture.
 • Taj poziv na promjenu perspektive i razmatranje izazova zelene i digitalne transformacije koji su pred nama prilika je za promjenu naših života nabolje.
 • Nudi nam se nov pristup zajedničkom pronalaženju inovativnih rješenja za složene društvene probleme. Cilj je inicijative usmjeriti naše razmišljanje, ponašanje i tržišta prema novim načinima života i izgradnje, među ostalim utjecajem na javnu nabavu.

Novi europski Bauhaus će:

 • okupiti građane, stručnjake, poduzeća i institucije te olakšati razmjenu informacija o tome kako životne prostore u budućnosti učiniti povoljnijima i pristupačnijima 
 • uključiti dizajnere, arhitekte, inženjere, znanstvenike, studente i kreativce različitih disciplina kako bi se osmislili novi načini održivog života u Europi i izvan nje
 • nastojati poboljšati kvalitetu našeg života te istaknuti vrijednost jednostavnosti, funkcionalnosti i kružnosti materijala ne dovodeći u pitanje udobnost i estetiku u svakodnevnom životu
 • pružiti financijsku potporu inovativnim idejama i proizvodima putem ad hoc poziva na podnošenje prijedloga i koordiniranih programa uključenih u višegodišnji financijski okvir.
Opće publikacije18 siječnja 2021
The New European Bauhaus explained

A two-page note containing all the key features of this initiative

English
(556.57 KB - PDF)
Preuzimanje 

 

Koji su sljedeći konkretni koraci?

Novi europski Bauhaus sastoji se od triju faza: zajedničko osmišljavanje, provedba i širenje.

Faze se djelomično preklapaju jer će pojedinci i zajednice zainteresirani za prve ideje najvjerojatnije postati partneri koji će sudjelovati u provedbi i širenju inicijative. Novi europski Bauhaus uključuje sudionike već u ranoj fazi putem otvorenih razgovora kako bi se koncept razvijao u širokom procesu zajedničkog stvaranja. Istodobno je potrebno razviti okvir za realizaciju radi usklađivanja s tekućim planiranjem višegodišnjeg financijskog okvira.

Zajedničko osmišljavanje

A sketch of a tree. The roots are visible, and the soil is fertile.

Od listopada 2020. do ljeta 2021.

U toj fazi započinjemo oblikovanje pokreta prikupljanjem i povezivanjem onoga što svi smatramo konkretnim suvremenim primjerima koji predstavljaju načela novog europskog Bauhausa. Najkreativniji doprinosi pomoći će svim zainteresiranim osobama da organiziraju i pokrenu rasprave te u njima sudjeluju. Dostupan je skup alata koji će poslužiti kao inspiracija za razgovore i omogućiti strukturirano prikupljanje novih ideja i spoznaja.

Okrugli stol na visokoj razini s istaknutim teoretičarima i praktičarima koji je organiziran u obliku niza polustrukturiranih razgovora djelovat će kao skupina za razmatranje ideja i ambasadori zajednice. Na temelju prikupljenih primjera i obavljenih razgovora iskristalizirat će se kako se inicijativom za novi europski Bauhaus može potaknuti, proširiti i podržati stvaranje atraktivnih, održivih i uključivih prostora.

Rezultat faze zajedničkog osmišljavanja bit će okvir za potporu koji se temelji na programima EU-a, uključujući poziv na podnošenje prijedloga za pilot-projekte u državama članicama EU-a u kojima će zaživjeti novi koncept Bauhausa.

Posebne nagrade dodijelit će se u ljeto 2021. izvrsnim suvremenim primjerima koji na svoj način već kombiniraju održivost, kvalitetu iskustva i uključenost, odabranima među primjerima koje je prikupila i preispitala/integrirala proširena zajednica.

 1. Koncept
  Definiranje koncepta i struktura angažmana
  • Kako osiguravamo najšire sudjelovanje? Kako možemo uključiti različite zajednice i kulture?
  • Kako možemo zajednicama s kojima surađujemo pomoći da shvate značaj doprinosa?
  • Na koje se ekosustave oslanjamo?
  • Kad se krajnji rezultat može smatrati uspješnim?
  • Koji relevantni instrumenti postoje?
  • Koji bi se načini provedbe mogli razmotriti?
 2. Sudjeluj i profitiraj
  Sudjeluj i profitiraj
  • Što znače pojmovi visokokvalitetan, održiv, uključiv, povoljan u našim zajednicama?
  • Koji su mogući nedostaci?
  • Koje se teme pojavljuju?
  • Koje su dobre interventne točke?
 3. Razvijaj ideje
  Razvijaj ideje
  • Koji izazovi i potrebe mogu biti pokretači poziva na podnošenje prijedloga?
  • Kako mjeriti promjene?
  • Kako možemo podržati promjene koje su najkorisnije?

Provedba

The same sketch of a tree, the trunk represents the five pilots

Od rujna 2021. nadalje

Ta će faza započeti uspostavom i provedbom pilot-projekata novog europskog Bauhausa, popraćenih posebnim pozivima na podnošenje prijedloga. Njih će se pomno pratiti u okviru „zajednice prakse” kako bi se razmijenila stečena iskustva iz tih prvih eksperimenata.

Faza širenja informacija bit će usmjerena na širenje dobrih ideja u Europi i izvan nje. To će se odnositi na umrežavanje i razmjenu znanja, utvrđivanje otvorenih metoda, rješenja i prototipova koje je moguće replicirati te njihovo stavljanje na raspolaganje gradovima, lokalitetima, arhitektima i dizajnerima. Bit će iznimno važno surađivati s građanima, poduzećima i akademskom zajednicom te jačati institucijske kapacitete u gradovima.

Popratne inicijative i dodatni politički instrumenti izvan okvira poziva na podnošenje prijedloga poboljšat će strukturu pokreta i širiti je putem digitalnih mreža i platformi za sudjelovanje.

Širenje informacija

The same sketch of a tree, the fruits are highlighted

Od siječnja 2023. nadalje

U trećoj fazi naglasak će biti na širenju ideja i mjera koje su se pojavile te na dopiranju do šire publike u Europi i izvan nje. 

To se prvenstveno odnosi na umrežavanje i sustavnu razmjenu znanja među sudionicima i stručnjacima, tj. utvrđivanje najboljih metoda, rješenja i prototipova te njihovo stavljanje na raspolaganje gradovima, lokalitetima, arhitektima i dizajnerima. Od ključne će važnosti biti otvoreni razgovori i povezivanje sudionika s postojećim mrežama.

Naposljetku, u okviru novog europskog Bauhausa poduprijet će se nastanak vodećih tržišta za atraktivne, održive i uključive načine života.

Jeste li spremni pridružiti se?

Gradimo zajednicu koja će sudjelovati u osmišljavanju ove inicijative. Ovdje možete saznati više.

Pregled i uvod