Skip to main content

Σχετικά με την πρωτοβουλία

Φιλοδοξίες, χρονοδιάγραμμα και αρχική δομή.

A sketch of a cyclist who is pedaling fast, with a person on a wheelchair attached to his bicycle

 

Η πρωτοβουλία για το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους συνδέει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία με τους χώρους στους οποίους ζούμε. Καλεί όλους τους Ευρωπαίους να φανταστούν και να οικοδομήσουν από κοινού ένα μέλλον βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς, που θα είναι όμορφο για τα μάτια, το μυαλό και την ψυχή μας.

Το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους είναι ένα δημιουργικό και διεπιστημονικό κίνημα εν τω γεννάσθαι, και μπορείτε και εσείς να συμμετάσχετε σε αυτό!

 • Πρόκειται για μια πλατφόρμα πειραματισμού και διασύνδεσης, η οποία προωθεί τη συνεργασία μεταξύ ανθρώπων της θεωρίας και ανθρώπων της πράξης που θέλουν να σχεδιάσουν τους μελλοντικούς τρόπους κοινής διαβίωσης.
 • Είναι μια γέφυρα ανάμεσα στον κόσμο της επιστήμης και της τεχνολογίας και τον κόσμο της τέχνης και του πολιτισμού.
 • Είναι μια πρόσκληση να αλλάξουμε προοπτική και να εξετάσουμε τις πράσινες και ψηφιακές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε ως ευκαιρίες για τον μετασχηματισμό της ζωής μας προς το καλύτερο.
 • Πρόκειται για μια νέα προσέγγιση για την από κοινού εξεύρεση καινοτόμων λύσεων σε σύνθετα κοινωνικά προβλήματα μέσω της συνδημιουργίας. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να διαμορφώσουμε τον τρόπο σκέψης, τις συμπεριφορές μας και τις αγορές με βάση νέους τρόπους διαβίωσης και οικοδόμησης, μεταξύ άλλων επηρεάζοντας τις δημόσιες συμβάσεις.

Το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους έχει ως στόχο:

 • να φέρει σε επαφή πολίτες, ειδικούς, επιχειρήσεις και θεσμικά όργανα ώστε να διευκολυνθούν οι συζητήσεις προκειμένου να καταστούν οι χώροι διαβίωσης του αύριο πιο προσιτοί και προσβάσιμοι
 • να κινητοποιήσει σχεδιαστές, αρχιτέκτονες, μηχανικούς, επιστήμονες, φοιτητές και δημιουργικά πνεύματα από διάφορους επιστημονικούς κλάδους για σκεφτούν από το μηδέν τι μπορεί να είναι η βιώσιμη διαβίωση στην Ευρώπη και πέραν αυτής.
 • να προσπαθήσει να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής μας. Θα αναδείξει την αξία της απλότητας, της λειτουργικότητας και της κυκλικότητας των υλικών, χωρίς συμβιβασμούς σε ό,τι αφορά την άνεση και την ελκυστικότητα στην καθημερινή μας ζωή.
 • να παράσχει χρηματοδοτική στήριξη σε καινοτόμες ιδέες και προϊόντα μέσω ad-hoc προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και συντονισμένων προγραμμάτων που περιλαμβάνονται στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.
Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα18 Ιανουάριος 2021
The New European Bauhaus explained

A two-page note containing all the key features of this initiative

English
(556.57 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση 

 

Ποια είναι τα επόμενα συγκεκριμένα βήματα;

Το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους εξελίσσεται σε τρεις φάσεις: Συσχεδιασμός, υλοποίηση και διάδοση.

Οι φάσεις λειτουργούν εν μέρει παράλληλα, καθώς τα άτομα και οι κοινότητες που ενδιαφέρονται για τις αρχικές ιδέες είναι πιθανότερο να γίνουν εταίροι για την υλοποίηση και την κλιμάκωση της πρωτοβουλίας. Το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους παρεμβαίνει σε πρώιμο στάδιο, με ανοικτές συζητήσεις για τη διαμόρφωση της ιδέας στο πλαίσιο μιας ευρείας διαδικασίας συνδημιουργίας. Παράλληλα, η πρωτοβουλία πρέπει να αναπτύξει ένα πλαίσιο παραδοτέων, ώστε να ευθυγραμμιστεί με τον τρέχοντα προγραμματισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Συσχεδιασμός

A sketch of a tree. The roots are visible, and the soil is fertile.

Από τον Οκτώβριο του 2020 έως το καλοκαίρι του 2021

Σε αυτή τη φάση αρχίζουμε να διαμορφώνουμε το κίνημα, συγκεντρώνοντας και συνδέοντας όλα όσα θεωρούμε ότι αποτελούν συγκεκριμένα σύγχρονα παραδείγματα που αναδεικνύουν τις αρχές του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους. Οι πιο εμπνευσμένες συνεισφορές θα βοηθήσουν όλους τους ενδιαφερόμενους να οργανώσουν τις ιδέες τους, θα τους κινητοποιήσουν και θα πυροδοτήσουν συζητήσεις. Μια εργαλειοθήκη συμμετοχής είναι διαθέσιμη για να εμπνεύσει τις συζητήσεις και να διαρθρώσει τη συλλογή νέων ιδεών και απόψεων.

Μια στρογγυλή τράπεζα υψηλού επιπέδου με διακεκριμένους στοχαστές και επαγγελματίες, η οποία διαμορφώνεται μέσω μιας σειράς ημιδομημένων συνεντεύξεων, θα χρησιμεύσει ως ηχητικός πίνακας ιδεών και ως αντιπροσωπεία της κοινότητας. Με βάση τα παραδείγματα που θα συγκεντρωθούν και τις συζητήσεις που αυτά θα γεννήσουν, θα καταστεί σαφές πώς η πρωτοβουλία για το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους μπορεί να τονώσει, να κλιμακώσει και να στηρίξει τη δημιουργία όμορφων, βιώσιμων και συμπεριληπτικών χώρων.

Το αποτέλεσμα της φάσης του συσχεδιασμού θα είναι ένα πλαίσιο στήριξης βασισμένο σε προγράμματα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για πιλοτικά έργα σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ όπου θα γίνει πραγματικότητα η έννοια του νέου Μπάουχαους.

Ειδικά βραβεία θα απονεμηθούν το καλοκαίρι του 2021 σε εξαιρετικά σύγχρονα παραδείγματα τα οποία, με τον δικό τους τρόπο, συνδυάζουν ήδη τη βιωσιμότητα, την ποιότητα της εμπειρίας και τη συμπερίληψη· τα παραδείγματα θα επιλεγούν μεταξύ των παραδειγμάτων που συλλέγονται και εξετάζονται από τη διευρυμένη κοινότητα ή ενσωματώνονται σε αυτήν.

 1. Ορισμός της έννοιας και της δομής της συμμετοχής
  • Πώς διασφαλίζουμε την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή; Πώς μπορούμε να συμπεριλάβουμε διαφορετικές κοινότητες και κουλτούρες;
  • Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τις κοινότητες με τις οποίες αλληλεπιδρούμε να κατανοήσουν τις συμβολές;
  • Ποια είναι τα οικοσυστήματα στα οποία βασιζόμαστε;
  • Πότε το τελικό αποτέλεσμα είναι επιτυχημένο;
  • Τι είδους συναφή μέσα υπάρχουν;
  • Τι είδους επιλογές υλοποίησης θα μπορούσαν να εξεταστούν;
 2. Συμμετοχή & Συγκομιδή
  • Τι σημαίνουν για τις κοινότητές μας οι έννοιες της υψηλής ποιότητας, της βιωσιμότητας, της συμπεριληπτικότητας, της οικονομικής προσιτότητας;
  • Ποια είναι τα πιθανά κενά;
  • Ποιες είναι οι θεματικές που προκύπτουν;
  • Ποια είναι καλά σημεία παρέμβασης;
 3. Ιδέες
  • Ποιες προκλήσεις και ανάγκες θα μπορούσαν να αποτελέσουν την κινητήρια δύναμη των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων;
  • Πώς μετράμε την αλλαγή;
  • Πώς ενδυναμώνουμε την πιο επωφελή αλλαγή;

Υλοποίηση

The same sketch of a tree, the trunk represents the five pilots

Από τον Σεπτέμβριο του 2021 και έπειτα

Η φάση αυτή θα ξεκινήσει με τη σύσταση και την υλοποίηση των πιλοτικών σχεδίων του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους, τα οποία θα υποστηρίζονται από ειδικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων. Θα παρακολουθούνται εκ του σύνεγγυς με μια λογική «κοινής πρακτικής», με σκοπό την ανταλλαγή των διδαγμάτων που αντλούνται από αυτά τα πρώτα πειράματα.

Στη συνέχεια, η φάση της διάδοσης θα επικεντρωθεί στη διάχυση των καλών ιδεών σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής. Το ζήτημα αυτό αφορά τη δικτύωση και την ανταλλαγή γνώσεων, τον προσδιορισμό ανοιχτών και αναπαραγώγιμων μεθόδων, λύσεων και πρωτοτύπων και τη διάθεσή τους σε πόλεις, κοινότητες, αρχιτέκτονες και σχεδιαστές. Καίρια σημασία θα έχει η συνεργασία με τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, την ακαδημαϊκή κοινότητα και η ενίσχυση των θεσμικών ικανοτήτων των πόλεων.

Συνοδευτικές πρωτοβουλίες και πρόσθετα μέσα πολιτικής πέραν της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων θα προσδώσουν περαιτέρω δομή στο κίνημα και θα το διαδώσουν μέσω ψηφιακών δικτύων και συμμετοχικών πλατφορμών.

Διάδοση

The same sketch of a tree, the fruits are highlighted

Από τον Ιανουάριο του 2023 και έπειτα

Κατά την τρίτη φάση, η έμφαση θα δοθεί στην ενίσχυση των ιδεών και των δράσεων που προέκυψαν και στην προσέγγιση ευρύτερου ακροατηρίου στην Ευρώπη και πέραν αυτής. 

Θα αφορά σε μεγάλο βαθμό τη δικτύωση και τη συστηματική ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ συμμετεχόντων και επαγγελματιών — σχετικά με τον προσδιορισμό των βέλτιστων μεθόδων, λύσεων και πρωτοτύπων και τη διάθεσή τους σε πόλεις, κοινότητες, αρχιτέκτονες και σχεδιαστές. Ουσιαστική σημασία θα έχει η διατήρηση ανοικτών συνομιλιών και η σύνδεση των συμμετεχόντων με υφιστάμενα δίκτυα.

Τέλος, το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους θα στηρίξει την ανάδυση πρωτοπόρων αγορών για όμορφους, βιώσιμους και συμπεριληπτικούς τρόπους διαβίωσης.

Είστε έτοιμοι να συμμετάσχετε;

Οικοδομούμε την κοινότητα που θα συσχεδιάσει αυτή την πρωτοβουλία. Δείτε περισσότερα εδώ.

Επισκόπηση & εισαγωγή