Skip to main content
 NEB-prizes-Banner2-noflag

Cén fáth?

Tá sé d’aidhm ag an mBauhaus Eorpach Nua eispéireas inbhraite cultúrtha, duinelárnach agus dearfach a dhéanamh den Chomhaontú Glas. Ba cheart do gach duine a bheith in ann an claochlú glas agus digiteach agus an bealach a gcuireann sé feabhas ar ár gcáilíocht saoil a bhrath, a fheiceáil agus taithí a fháil air. 

Chun dlús a chur leis an aistriú glas, chun cuidiú leis an téarnamh agus chun a chinntiú go mairfimid le chéile ar bhealach níos fearr do chách, ní mór dúinn leas a bhaint as an saibhreas eolais, taithí agus cumas atá ann cheana chomh maith le físeanna, smaointe agus réitigh nua a iarraidh. Spreagfaidh Duaiseanna an Bauhaus Eorpach Nua é sin.

Cabhróidh eagrán 2021 de na Duaiseanna le céim dheartha an tionscnaimh. 

Cad é an rud é?

Aithníonn agus ceiliúrann na Duaiseanna an méid atá bainte amach cheana féin agus tacaíonn siad leis an nglúin óg chun tuilleadh forbartha a dhéanamh ar choincheapa agus smaointe atá ag teacht chun cinn. Tarraingíonn siad aird ar shamplaí agus coincheapa a léiríonn go bhfuil áiteanna áille inbhuanaithe cuimsitheacha le fáil cheana ar ár gcríocha agus inár bpobail, rud a réitíonn an bealach chun cinn i dtreo na todhchaí.

Beidh Duaiseanna i 10 gcatagóir éagsúla. I ngach ceann de na catagóirí tá dhá shraith iomaíochta chomhthreomhara:

  • Gradaim an Bauhaus Eorpach Nua le haghaidh samplaí/tionscadail atá curtha i gcrích cheana féin
  • Ábhair réaltaí an Bauhaus Eorpach Nua le haghaidh coincheapa nó smaointe a bheidh curtha isteach ag daoine óga 30 bliain d’aois nó níos óige

Gheobhaidh na buaiteoirí i ngach catagóir:

  • €30,000 agus pacáiste cumarsáide le haghaidh Ghradaim an Bauhaus Eorpach Nua
  • €15,000 agus pacáiste cumarsáide le haghaidh Ábhair Réalta an Bauhaus Eorpach Nua

Cé atá in ann iarratas a dhéanamh agus cathain?

Féadfaidh an duine/na daoine aonair agus an eagraíocht/na heagraíochtaí atá i dteideal ionadaíocht a dhéanamh don tionscnamh iarratais a chur isteach. Ceadaítear comhiarratais. Beidh míniú san iarratas ar ról an eintitis iarrthaigh/na n-eintiteas iarrthach sa tionscadal.

Is féidir le daoine aonair nó grúpaí daoine atá 30 bliain d’aois nó níos óige iarratais a chur isteach ar Ábhair Réaltaí an Bauhaus Eorpach Nua ar dháta deiridh an ghlao seo.

Is féidir le hiarratasóirí a bheith ina gcónaitheoirí de chuid an Aontais nó lasmuigh den Aontas, fad a dhéanfar a dtionscadal/a smaoineamh a fhorbairt agus a chur chun feidhme san Aontas Eorpach.

Féadfar iarratais a mhodhnú fad is atá siad sa dréachtmhodh.

Is é an 31 Bealtaine 2021 an spriocdháta le haghaidh aighneachtaí.

Conas iarratas a dhéanamh

Chun iarratas a dhéanamh, tabhair cuairt ar an ardán tiomnaithe, áit a bhfaighidh tú eolas faoi chatagóirí éagsúla na nDuaiseanna agus an treoir mhionsonraithe le haghaidh iarratasóirí.

Duaiseanna Bauhaus Eorpach Nua 2021

nuair a chliceálann tú an cnaipe fágfaidh tú an suíomh seo agus rachaidh isteach ar ardán an fheidhmchláir

Cláraigh agus déan iarratas anseo 

Cabhraigh linn an scéal faoi na Duaiseanna a scaipeadh!

Promo material for New European Bauhaus Prizes
English
(3.05 MB - ZIP)
Íoslódáil