Skip to main content
 NEB-prizes-Banner2-noflag

Úvod

Nový evropský Bauhaus by měl být prostředkem k tomu, aby tzv. Zelená dohoda pro Evropu přinesla lidem kulturní, pozitivní, hmatatelnou zkušenost, při níž se berou v potaz jejich potřeby. To, že se na ně při ekologické a digitální transformaci nezapomnělo, by měli všichni lidé mít možnost vidět a zažít a pocitově se s ní ztotožnit – měli by mít přímou zkušenost s tím, že jim tato transformace zvyšuje kvalitu života. 

Abychom ekologickou transformaci urychlili, přispěli k oživení a zajistili lepší společný život pro všechny, musíme využít stávající bohaté znalosti, zkušenosti a kapacity a nebát se hledat nové vize, nápady a řešení. K tomu mají přispět také ceny Nového evropského Bauhausu.

Letošní ročník se zaměří na fázi návrhu celé iniciativy. 

Průběh soutěže

Oceněny budou stávající úspěchy mladší generace, která bude nové koncepce a myšlenky dále rozvíjet. Ceny se snaží zviditelnit příklady a koncepty, které ilustrují skutečnost, že na území členských států, v naší společnosti i v praxi již existují místa, v nichž se snoubí estetičnost, udržitelnost a inkluzivita, a které tak připravují půdu pro budoucnost.

Ceny budou udělovány v 10 kategoriích. V každé kategorii jsou dva paralelní soutěžní okruhy:

  • Ocenění Nového evropského Bauhausu pro již existující, realizované projekty
  • Vycházející hvězdy Nového evropského Bauhausu pro koncepce nebo nápady předložené mladými talenty do 30 let

Vítězové každé kategorie obdrží:

  • 30 000 eur a komunikační balíček u Ocenění Nového evropského Bauhausu
  • 15 000 eur a komunikační balíček pro Vycházející hvězdy Nového evropského Bauhausu

Kdo může podat přihlášku a do kdy?

Přihlášku může podat fyzická osoba či organizace oprávněná iniciativu zastupovat. Povoleny jsou i společné přihlášky. Přihláška musí obsahovat vysvětlení úlohy soutěžícího subjektu v projektu.

Přihlášky do soutěžního okruhu Vycházející hvězdy Nového evropského Bauhausu mohou podávat jednotlivci nebo skupiny jednotlivců, kteří ke dni ukončení této výzvy dosáhnou věku maximálně 30 let.

Soutěžící mohou být rezidenty EU nebo zemí mimo EU, pokud jejich projekt (či idea) je nebo bude připraven a realizován v EU.

Přihlášky lze upravovat, dokud se nacházejí ve fázi konceptu.

Lhůta pro zasílání přihlášek je do 31. května 2021.

Jak podat přihlášku?

Chcete-li podat přihlášku, podívejte se na naši platformu, která je k těmto účelům určena a kde také najdete informace o jednotlivých kategoriích cen a podrobné pokyny pro soutěžící.

Ceny tzv. Nového evropského Bauhausu 2021

Kliknutím na tlačítko se dostanete k formuláři přihlášky.

Zaregistrovat se a podat přihlášku 

Pomozte nám ceny propagovat.

Promo material for New European Bauhaus Prizes
English
(3.05 MB - ZIP)
Stáhnout