Elev- och lärarhörnan

EU OCH JAG – frågesport

Den här frågesporten är tänkt att ge ungdomar en snabb introduktion till EU. Den kan användas separat eller tillsammans med publikationen EU och jag.

Frågesporten är uppdelad på fyra avsnitt med 13 eller 12 frågor i varje. För varje fråga har du två försök. Om du svarar rätt på första försöket får du två poäng och på andra försöket ett poäng.

Om du svarar rätt kommer det upp en grön smiley.

Då kan vi börja – välj ditt favoritämne!