Кът за обучение

Викторина „ЕС & АЗ“

Тази викторина е създадена, за да даде на младите хора бързи и полезни сведения за Европейския съюз. Тя може да се използва самостоятелно или заедно с публикацията ЕС & АЗ.

Викторината се състои от четири раздела с 13 или 12 въпроса във всеки от тях. Имаш право на два опита, за да отговориш на всеки въпрос. Правилен отговор при първия опит ти дава две точки, а при втори опит — една точка.

Ако отговориш правилно на въпроса, ще видиш зелена усмивка.

Да започваме — избери любимата си тема!