Evropa pro školy
Question
1/13

Co je Evropská unie?

Po dvou ničivých světových válkách 20. století, jejichž obětí se staly miliony lidí, se několik evropských zemí rozhodlo spolupracovat, aby již nedocházelo k dalším krveprolitím. 

Kdo byli zakládající členové EU?

Jak to vše začalo

Zakládajícími členy EU byly: Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo a Nizozemsko Španělsko přistoupilo k Evropským společenstvím v roce 1986. Dánsko vstoupilo v roce 1973.