Γωνιά μάθησης

EU Timeline Overview

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΕ

Η ΕΕ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ

Ταξιδέψτε πίσω στον χρόνο και «ανακαλύψτε» ιστορικές στιγμές, εφευρέσεις, σπουδαία αθλητικά και κοινωνικά γεγονότα και πολλά άλλα… που έκαναν την ΕΕ αυτό που είναι σήμερα. Δώστε κι εσείς το προσωπικό σας στίγμα προσθέτοντας δικές σας ημερομηνίες και ιστορίες, και εκτυπώνοντας το προσωπικό σας χρονολόγιο!

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΕ

EU Timeline FAQs accordions

Γλωσσάριο

 

Συνθήκες της ΕΕ: θεμέλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το κράτος δικαίου. Αυτό σημαίνει ότι κάθε δράση της βασίζεται σε δεσμευτικές συμφωνίες οι οποίες έχουν εγκριθεί εκούσια και με δημοκρατικές διαδικασίες από όλα τα κράτη μέλη της. Οι Συνθήκες τροποποιούνται ώστε η ΕΕ να γίνεται πιο αποτελεσματική και διαφανής, να προετοιμάζεται καλύτερα για να ενσωματώσει τα νέα κράτη μέλη και να θεσπίζει νέες μορφές συνεργασίας, όπως η καθιέρωση του κοινού νομίσματος —του ευρώ.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: οφείλει να μεριμνά για την τήρηση των Συνθηκών της ΕΕ. Ένα από τα κύρια καθήκοντα της Επιτροπής είναι να διασφαλίζει την εφαρμογή των νόμων της ΕΕ από όλα τα κράτη μέλη. Μπορεί να λαμβάνει μέτρα κατά χωρών ή επιχειρήσεων της ΕΕ που δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της ΕΕ. Η Επιτροπή προτείνει επίσης νέες νομοθετικές πράξεις και νέα προγράμματα προς το γενικό συμφέρον της ΕΕ. Οι πράξεις και τα προγράμματα ελέγχονται διεξοδικά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία λαμβάνουν την τελική απόφαση για κάθε νομοθετική πράξη της ΕΕ και μπορούν να αλλάξουν τις προτάσεις ή να τις απορρίψουν συνολικά. Η Επιτροπή διαχειρίζεται επίσης τον προϋπολογισμό της ΕΕ και την εκπροσωπεί στη διεθνή σκηνή.

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: απαρτίζεται από προέδρους και πρωθυπουργούς —τους ηγέτες της ΕΕ—, οι οποίοι συνεδριάζουν τουλάχιστον τέσσερις φορές τον χρόνο. Καθορίζει τις κυριότερες προτεραιότητες της ΕΕ και τις γενικές πολιτικές κατευθύνσεις, αλλά δεν θεσπίζει νομοθεσία. Αυτό αποτελεί αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: η φωνή των πολιτών. Εκπροσωπεί τους πολίτες των χωρών της ΕΕ, οι οποίοι εκλέγουν άμεσα τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανά πενταετία.

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: το Συμβούλιο Υπουργών. Στο Συμβούλιο συναντώνται οι υπουργοί κάθε χώρας της ΕΕ για να συζητήσουν, να τροποποιήσουν και να θεσπίσουν νόμους. Οι υπουργοί έχουν την εξουσία ώστε να δεσμεύσουν τις κυβερνήσεις τους σε ό,τι αφορά την ανάληψη των δράσεων που συμφωνούνται στις συνεδριάσεις. Μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο είναι το κύριο όργανο λήψης αποφάσεων της ΕΕ.

Άλλα όργανα και οργανισμοί της ΕΕ: ο πλήρης κατάλογος των θεσμικών και άλλων οργάνων της ΕΕ, καθώς και των οργανισμών της ΕΕ και των άλλων φορέων, είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο Europa.

Λίγα λόγια για το χρονολόγιο

Αν και η Ευρωπαϊκή Ένωση μόλις που ξεπερνά τον μισό αιώνα ζωής, η διαδικασία που οδήγησε στην ίδρυσή της είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα! Σήμερα είμαστε ενωμένοι στην πολυμορφία μας, αλλά αν το κοινό ευρωπαϊκό μας εγχείρημα μπόρεσε να υλοποιηθεί αυτό έγινε χάρη σε εκείνους τους προγόνους μας —άντρες και γυναίκες— που το πίστεψαν με όλη τους την ψυχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε για να βάλει οριστικό τέλος στον πόλεμο και να οικοδομήσει μια ειρηνική, ενωμένη και ευημερούσα Ευρώπη: μια Ευρώπη στην οποία οι πολίτες θα μπορούν να βρίσκουν νέους και ολοένα καλύτερους τρόπους να ικανοποιούν τις ανάγκες τους και να αναπτύσσουν εμπορικές σχέσεις μεταξύ τους. Τα τελευταία 60 χρόνια, πολλοί Ευρωπαίοι εργάστηκαν ακούραστα για να χτίσουν μαζί ένα καλύτερο μέλλον. Αυτή η προσπάθεια συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Δείτε τη συναρπαστική ιστορία της ΕΕ όπως αποτυπώνεται σε αυτό το χρονολόγιο! Μαζί με την ιστορία της ΕΕ, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με:

  • σημαντικές ανακαλύψεις και εφευρέσεις
  • σημαντικά αθλητικά και κοινωνικά γεγονότα
  • τις εξελίξεις στην τεχνολογία των επικοινωνιών
  • εξελίξεις που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον
  • καθοριστικά πολιτικά και παγκόσμια γεγονότα.

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε δικές σας ημερομηνίες και ιστορίες, καθώς και να τυπώσετε αφίσα με το προσωπικό σας χρονολόγιο.