Kotiček za učenje
Vadnica

Evropa in kmetijstvo

Tej barviti slikanici je priložen komplet nalepk z različnimi kmetijskimi izdelki. Otroci jih morajo nalepiti na državo, iz katere menijo, da ta izdelek izvira. Pravilne odgovore najdete na koncu slikanice.

Do 9 let Hrana, kmetijstvo, ribištvo
Spletišče

Evropski atlas morij

Proučujte, zbirajte podatke in ustvarite svoj zemljevid morja. Bolje spoznajte morja in obale Evrope, njihovo okolje, povezane človekove dejavnosti in evropske politike.

15 let in več Okolje in podnebje Države EU Hrana, kmetijstvo, ribištvo
Spletišče
Učno gradivo

Kmetijstvo: v središču našega življenja

To gradivo je zbirka pripravljenih virov za poučevanje in učenje, katerih cilj je ozaveščati mlade Evropejce, stare od 11 do 15 let, o pomembnosti hrane in kmetijstva za Evropo. Z zbirko raznolikih in dopolnjujočih se orodij ter dejavnosti lahko učitelj pomaga učencem, raziskati tri pomembne teme: hrano, okolje in podeželje. Gradivo ni namenjeno poučevanju učencev o sami politiki EU, temveč predstavitvi, kako kmetijstvo koristi vsem državljanom.

12–15 let Hrana, kmetijstvo, ribištvo
Videoposnetek

Food Waste

Vsako leto se v EU zavrže na milijone ton hrane. Pomagajte ustaviti razmetavanje s hrano!

12–15 let 15 let in več Hrana, kmetijstvo, ribištvo
Vadnica

Na kmetiji

Pobarvanka kaže prizore iz kmečkega življenja: kmet na polju, krave na paši, pridelki (mleko, jajca, krompir ...).

Do 9 let Hrana, kmetijstvo, ribištvo
Knjižica

Pripovedke iz naših gozdov

Brošura skozi poezijo, prozo in ilustracije iz vseh držav EU ponuja nov pogled na povezavo med različnimi oblikami življenja.

Do 9 let Hrana, kmetijstvo, ribištvo
Brošura

Zgodba o treh generacijah kmetov

Knjižica opisuje 50 let kmetovanja, od težkih začetkov do danes, ter pojasnjuje, kako EU zagotavlja spodbude in finančno varnost.

Do 9 let 9–12 let Hrana, kmetijstvo, ribištvo