Kącik edukacyjny
Ćwiczenia

Europa i rolnictwo

Do tej kolorowej książeczki z obrazkami dołączany jest zestaw naklejek z różnego rodzaju produktami rolnymi. Dzieci przyklejają je na rysunku z krajem, z którego ich zdaniem dany produkt pochodzi. Rozwiązania zamieszczono na końcu książeczki.

Do 9 lat Żywność, rolnictwo i rybołówstwo
Strona internetowa

Europejski atlas mórz

Przeglądaj, łącz i twórz swoją własną mapę morza. Dowiedz się więcej na temat europejskich mórz i wybrzeży, ich środowiska, działalności człowieka oraz polityki europejskiej w tej dziedzinie.

12–15 lat Od 15 lat Środowisko i klimat Kraje UE Żywność, rolnictwo i rybołówstwo
Zestaw materiałów dla nauczycieli
Strona internetowa

Rolnictwo: w centrum naszego życia

Zestaw zawiera gotowe materiały dla nauczycieli i uczniów, które mają poszerzać wiedzę o znaczeniu żywności i rolnictwa dla Europy wśród młodych Europejczyków w wieku 11–15 lat. Mając do dyspozycji różnorodne i uzupełniające się narzędzia i ćwiczenia edukacyjne, nauczyciel może pomóc uczniom w badaniu trzech obszarów tematycznych: żywności, środowiska i obszarów wiejskich. Materiały te nie mają na celu szkolenia uczniów w zakresie polityki unijnej; ich celem jest pokazanie młodym ludziom, jakie korzyści czerpią wszyscy obywatele z rolnictwa.

12–15 lat Żywność, rolnictwo i rybołówstwo
Wideo

Food Waste

Co roku w UE miliony ton jedzenia trafiają na śmietnik. Również Ty możesz przyczynić się do walki z marnotrawstwem żywności!
12–15 lat Od 15 lat Żywność, rolnictwo i rybołówstwo
Ćwiczenia

Na wsi

Ta kolorowanka dla dzieci przedstawia życie w gospodarstwie rolnym. Obrazki ukazują rolników pracujących w polu, pasące się krowy oraz takie produkty rolne, jak mleko i jajka.

Do 9 lat Żywność, rolnictwo i rybołówstwo
Książeczka

Opowieści o naszych lasach

Broszura zawiera poezję, prozę i ilustracje ze wszystkich krajów UE, zainspirowane powiązaniami między różnymi formami życia.
Do 9 lat Żywność, rolnictwo i rybołówstwo
Broszura

Historia trzech pokoleń rolników

Katalog opisuje 50 lat historii rolnictwa, od trudnych początków do czasów dobrej koniunktury, oraz zachęty i zabezpieczenie finansowe oferowane przez UE.
Do 9 lat 9–12 lat Żywność, rolnictwo i rybołówstwo