Leerhoek
Brochure

De trek van de kraanvogels

In deze publicatie staan fascinerende feiten over de vogeltrek en biodiversiteit in Europa. Bovendien worden er ideeën gegeven over wat kinderen zelf kunnen doen om de natuur te beschermen. Er staat ook een „verhalenboek” in over wat de kinderen zelf hebben gezien dat jonge lezertjes uitnodigt om zelf ook iets te schrijven.

9 tot 12 jaar Milieu en klimaat
Brochure

Het verhaal van drie generaties boeren

Dit boek vertelt het verhaal van 50 jaar landbouw, van moeilijke jaren en betere tijden, waarbij de EU boeren stimuleerde en een financieel vangnet bood.
Tot 9 jaar 9 tot 12 jaar Voeding, landbouw, visserij
Boekje/tijdschrift

Tom en Lila

Neem uw leerlingen mee op spannende avonturen met Tom en zijn vriendin Lila de vos in deze serie boeken over het milieu. In hun avonturen leren ze hoe oude fietsen hergebruikt worden om een nieuwe fiets te maken, overtuigen ze een burgemeester om een voetganger-vriendelijke stad te creëren en ontdekken ze de effecten van ontbossing en klimaatverandering. Naast de boeken is er ook een handleiding voor docenten en een activiteitenboek.

Tot 9 jaar Milieu en klimaat
mum and kid travelling
Boekje/tijdschrift

Reizen in Europ

Sommige vakantiebestemmingen in Europa behoren tot de populairste van de wereld. Dankzij de EU kun je er makkelijker heen dan ooit. Reizen in Europa geeft je nuttige informatie en tips.

15 jaar en ouder EU-landen
raising hands
Lespakket
Website

Als gelijken behandeld? – Mensenrechten

Dit thema behandelt de belangrijkste categorieën rechten die onder het overkoepelende begrip "mensenrechten" vallen en laat de leerlingen nadenken over het evenwicht tussen rechten en verantwoordelijkheden. Er worden actuele en historische voorbeelden gegeven uit Europa en uit de rest van de wereld om leerlingen te laten kennismaken met dit onderwerp en om ze te laten nadenken over hun eigen standpunten ten aanzien van een aantal ingewikkelde ethische scenario's. Zo komen onder meer aan de orde: de eerbiediging van de rechten van andere mensen, het conflict tussen culturele gewoonten en mensenrechten, en de vraag of het in bepaalde omstandigheden gerechtvaardigd zou kunnen zijn mensenrechten op te schorten.
12 tot 15 jaar Burgerrechten
Lespakket
Website

Wie denk je dat je bent? - Identiteit

Hoe definieer je je eigen identiteit? Wat karakteriseert jou? Je identiteit is voortdurend in ontwikkeling. Daarom kan je idee over wie je zelf bent en wie anderen precies zijn veranderen. Dit thema behandelt de multidimensionale aard van identiteit, laat leerlingen kennismaken met voorbeelden uit heden en verleden en laat ze nadenken over de vraag wat de Europese identiteit in de 21ste eeuw precies inhoudt.

12 tot 15 jaar 15 jaar en ouder Digitale sector
group of young people jumping
Factsheet

Jongeren

Met haar jeugdbeleid en -programma’s wil de EU ervoor zorgen dat jongeren volledig kunnen deelnemen aan alle aspecten van de samenleving en meer kansen krijgen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Dit informatieblad maakt deel uit van de publicatie „De Europese Unie: Wat ze is en wat ze doet”.

15 jaar en ouder Over de EU