Mācību stūrītis
Spēle
Videomateriāls
Tīmekļa vietne

TAXEDU Portal

Mācības par nodokļiem!
Vēlaties uzzināt vairāk par nodokļiem kopumā vai konkrētu nodokļu aspektu? Pārlūkojiet mūsu noderīgos resursus, kas aptver dažādas tēmas (krāpšana nodokļu jomā, nodokļu nemaksāšana, valsts resursi utt.)

Vecums no 9 līdz 12 gadiem Vecums no 12 līdz 15 gadiem 15 gadi Ekonomika
Komikss

“Ugunskuru nakts”

Mūsdienās dzīve lauku saimniecībā var būt aizraujoša! Šajā komiksā stāstīts par divu pusaudžu piedzīvojumu. Viņi uzzina, kā mūsdienu lauksaimnieki ražo kvalitatīvu pārtiku, strādājot Eiropas ekonomikas labā, bet tomēr aizsargājot vidi.
Vecums no 12 līdz 15 gadiem 15 gadi Pārtika, lauksaimniecība, zivsaimniecība
Brošūra

Dzērvju lidojums

Šī publikācija piedāvā aizraujošus faktus par Eiropas putnu migrāciju, bioloģisko daudzveidību, kā arī idejas par to, ko bērni var paši darīt, lai aizsargātu dabisko vidi. Tajā ir ietverta arī “stāstu grāmata”, kuras pamatā ir bērnu pašu izdarītie novērojumi, kas aicina arī jaunos lasītājus izdarīt savus novērojumus.

Vecums no 9 līdz 12 gadiem Vide un klimats
Brošūra

Stāsts par kādas zemnieku ģimenes trim paaudzēm

Stāsts par 50 lauksaimniecībā pavadītiem gadiem — no sākotnējām grūtībām līdz labākiem laikiem, kad ES ieviesa stimulus un finanšu drošības tīklu.
Līdz 9 gadiem Vecums no 9 līdz 12 gadiem Pārtika, lauksaimniecība, zivsaimniecība
Buklets

Toms un Laila

Lasiet skolēniem šajā sērijā iekļautās grāmatas par vidi un dodieties aizraujošā ceļojumā kopā ar Tomu un viņa draudzeni lapsiņu Lailu. Ceļojuma laikā uzzināsiet, kā no vecā velosipēda var izstrādāt jaunu, nododot to otrreizējai pārstrādei, kā pārliecināt mēru izveidot pilsētu ievērojami draudzīgāku kājāmgājējiem, kā arī par mežu izciršanu un klimata pārmaiņu radīto ietekmi. Papildus grāmatām ir pieejams arī ceļvedis skolotājiem un darba grāmata.

Līdz 9 gadiem Vide un klimats
raising hands
Rīki skolotājiem
Tīmekļa vietne

Vienlīdzīga attieksme? — Cilvēktiesības

Šajā tematā pētītas dažas zināmākās plašajā cilvēktiesību definīcijā ietvertās kategorijas un ir vērtēta tiesību un pienākumu saistība un sadursme. Būs izmantoti ar Eiropas valstīm un citām pasaules valstīm saistīti piemēri gan no mūsdienām, gan vēstures, lai vadītu izglītojamos jautājuma pētīšanā, liekot viņiem padomāt par risinājumiem sarežģītu ētisku scenāriju gadījumos. Apskatāmajās tēmās būs iekļauti jautājumi par citu cilvēku tiesību respektēšanu, pretrunām starp kultūras ieradumiem un cilvēktiesībām un to, vai ir iespējams attaisnot tiesību atcelšanu noteiktās situācijās.
Vecums no 12 līdz 15 gadiem Pilsoņu tiesības
Rīki skolotājiem

Vitamīns ES – darbam ar ES tematiku skolās

Mācību materiālu kopa „Vitamīns ES” ir Latvijā veidoti uzdevumi radošam un interaktīvam darbam par ES tematiku. Materiāli veicina daudzpusīgu izpratni par ES vērtībām, vēsturi, dabu, valodām un kultūru. Uzdevumi ir interaktīvi un iekļauj spēles elementus, kas ļauj ne vien iepazīt Eiropu, bet arī labāk izprast notiekošos procesus Latvijā, Eiropā un pasaulē. Materiāli pielāgoti darbam ar sākumskolas, pamatskolas un vidusskols skolēniem.  Darbam ar uzdevumiem izstrādāti metodiskie ieteikumi.

Līdz 9 gadiem Vecums no 9 līdz 12 gadiem Vecums no 12 līdz 15 gadiem 15 gadi Par Eiropas Savienību
Rīki skolotājiem
Tīmekļa vietne

Kas mēs esam — pārdomas par identitāti

Kā definēt savu identitāti? Kādas varētu būt tās pazīmes? Identitāte nepārtraukti mainās un attīstās, tādēļ mūsu uzskati par to, kas esam mēs un kas ir citi, var mainīties. Šajā tematā ir apskatīta identitātes daudzšķautņainība un aplūkoti piemēri no pagātnes un mūsdienām, liekot mums apsvērt, ko Eiropas identitāte varētu nozīmēt 21. gadsimtā.
Vecums no 12 līdz 15 gadiem 15 gadi Digitālā joma
group of young people jumping
Faktu lapa

Jaunatne

ES politikas virzieni un programmas jaunatnei ir izstrādātas ar mērķi nodrošināt, ka jauni cilvēki var pilnībā iesaistīties visās sabiedrības dzīves jomās, un sniegt viņiem plašākas iespējas izglītībā un darba tirgū. Šī faktu lapa ir daļa no publikācijas “Eiropas Savienība: kas ir ES un ko tā dara”.

15 gadi Par Eiropas Savienību