Kutak za učenje
Interaktivna knjiga

Europa i poljoprivreda

Ova slikovnica dolazi s kompletom naljepnica koje prikazuju različite poljoprivredne proizvode. Djeca imaju zadatak zalijepiti ih na državu iz koje, prema njihovu mišljenju, potječe proizvod. Točni odgovori nalaze se na poleđini slikovnice.

Do 9 godina Hrana, poljoprivreda, ribarstvo
Internetske stranice

Europski atlas morâ

Istražite, razvrstajte i izradite vlastitu kartu mora. Saznajte više o europskim morima i obalama, njihovu okolišu, povezanim ljudskim aktivnostima i europskim politikama.

Od 12 do 15 godina Više od 15+ godina Okoliš i klima Zemlje EU-a Hrana, poljoprivreda, ribarstvo
Internetske stranice
Alat za poučavanje

Poljoprivreda: u središtu našeg života

Paket je zbirka materijala spremnih za korištenje namijenjenih podučavanju i učenju, a kojima je cilj među mladim Europljanima u dobi od 11 do 15 godina povećati svijest o važnosti hrane i poljoprivrede za Europu. Preko izbora različitih i komplementarnih alata i aktivnosti nastavnici mogu pomoći učenicima da istraže tri relevantne teme: hrana, okoliš i ruralna područja. Paket nije namijenjen da bude alat za podučavanje učenika o samoj politici EU-a, već se želi pokazati kako poljoprivreda koristi svim građanima.

Od 12 do 15 godina Hrana, poljoprivreda, ribarstvo
Videozapis

Food Waste

Svake se godine diljem EU-a milijuni tona hrane bacaju. Možete nešto učiniti, prestanite s rasipanjem hrane.

Od 12 do 15 godina Više od 15+ godina Hrana, poljoprivreda, ribarstvo
Interaktivna knjiga

Na farmi

To je bojanka koja prikazuje život na farmi. Ona sadrži slike farmera koji rade na polju, krava koje pasu i proizvoda poput mlijeka i jaja.

Do 9 godina Hrana, poljoprivreda, ribarstvo
Knjižica

Priče iz naših šuma

U ovoj je brošuri opisan novi pogled na veze među različitim oblicima života s pomoću poezije, proze i ilustracija iz svih država članica EU-a.

Do 9 godina Hrana, poljoprivreda, ribarstvo
Brošura

Priča triju generacija poljoprivrednika

U ovoj knjižici opisano je 50 godina poljoprivrede, od teških ranih godina do danas, te kako EU osigurava poticaje i financijsku sigurnost.

Do 9 godina Od 9 do 12 godina Hrana, poljoprivreda, ribarstvo