Kutak za učenje
Internetske stranice

ESA – djeca

Svemir za djecu! ESA – djeca nudi vijesti o svemiru, informacije, crtane filmove i preuzimanja za djecu između 6 i 12 godina.
Do 9 godina Od 9 do 12 godina Znanost i istraživanje
Euro Coin
Informativni članak

Eurokovanica – ključne činjenice o euru

Ovaj letak u obliku eurokovanice namijenjen je učenicima osnovnih škola. Djeca će naučiti osnovne činjenice o valuti EU-a i gdje se upotrebljava. Osim toga, upoznat će različite dizajne eurokovanica, a moći će i odigrati matematičku igru i odgovoriti na pitanja u kratkom kvizu. Ovaj se letak može primijeniti kao nastavno pomagalo u poduci matematike ili građanskog obrazovanja.

Do 9 godina Gospodarstvo
Doves
Alat za poučavanje
Internetske stranice

Jastrebovi i golubovi – sukob

Mnogi razlozi mogu dovesti pojedince i skupine u međusobni sukob. Istovremeno postoje stvari koje ne možemo postići bez drugih. Ovom se temom obrađuju dinamike rata i mira kroz interakcije između, na primjer, pobjednika i gubitnika, pacifista i militarista. Na taj se način ističe kako je današnja Europa velikim dijelom proizašla iz povijesti rata, okupacije i uništenja, ali i iz povijesti solidarnosti, pregovaranja i pomirenja.
Do 9 godina Od 9 do 12 godina Povijest EU-a
Interaktivna knjiga

Na farmi

To je bojanka koja prikazuje život na farmi. Ona sadrži slike farmera koji rade na polju, krava koje pasu i proizvoda poput mlijeka i jaja.

Do 9 godina Hrana, poljoprivreda, ribarstvo
Brošura

Priča triju generacija poljoprivrednika

U ovoj knjižici opisano je 50 godina poljoprivrede, od teških ranih godina do danas, te kako EU osigurava poticaje i financijsku sigurnost.
Do 9 godina Od 9 do 12 godina Hrana, poljoprivreda, ribarstvo