Cúinne na foghlama
Euro Coin
Bileog eolais

An bonn Euro - príomhshonraí maidir leis an Euro

Tá cruth bonn Euro ar an mbileog seo — bileog atá le scaipeadh ar dhaltaí bunscoile. Beidh na gasúir in ann fíricí beaga a thabhairt leo faoi airgeadra an Aontais agus faoin áit a gcaitear an t-airgeadra sin. Feicfidh siad freisin na dearaí éagsúla atá ar na boinn, beidh siad in ann cluiche mata a imirt agus tráth na gceist gearr a dhéanamh bunaithe ar na boinn. Beifear in ann an bhileog seo a úsáid mar áis teagaisc don mhata nó don oideachas saoránach.

Suas le 9 mbliana An Geilleagar
Físeán

Europa: teach na mballstát

Turas fíorúil ar Europa: teach na mballstát.
12 - 15 bliana 15 bliana nó níos sine Dlíthe agus institiúidí an Aontais Eorpaigh
Físeán

An Eoraip ó ghlúin go glúin

Scannán de chuid Chomhairle an Aontais Eorpaigh, arna léiriú i gcomhair Lá na hEorpa, 9 Bealtaine 2015. An leabhar Europe, a Leap into the Unknown le Victoria Martín de la Torre a spreag.
12 - 15 bliana 15 bliana nó níos sine Eolas faoin Aontas Eorpach Stair an Aontais Eorpaigh
Suíomh gréasáin

Atlas Eorpach na bhFarraigí

Taiscéaladh, tiomsaigh agus cruthaigh do léarscáil farraige féin. Foghlaim tuilleadh faoi fharraigí agus cóstaí na hEorpa, a dtimpeallacht, gníomhaíochtaí an duine lena mbaineann agus beartais Eorpacha.

12 - 15 bliana 15 bliana nó níos sine Comhshaol agus aeráid Ballstáit an Aontais Bia, feirmeoireacht, iascach
Leabhrán

European passport for active citizenship

Tá sé de cheart agat, ós saoránach den Aontas Eorpach thú, tionchar a imirt ar na rialacha atá i bhfeidhm sna Ballstáit ar fad. Conas is féidir leat féachaint chuige go dtabharfar aird ar do chuid tuairimí?
15 bliana nó níos sine Dlíthe agus institiúidí an Aontais Eorpaigh
Físeán

An Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach

Cruthaíonn an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach deiseanna do dhaoine óga obair nó obair dheonach a dhéanamh le tionscadail ina dtíortha féin nó i dtíortha eile.

12 - 15 bliana 15 bliana nó níos sine Cultúr
Suíomh gréasáin

Europeana

Tugann Europeana rochtain ar na milliún íomhá, téacs, giotán fuaime, físeán agus ábhar 3D ó na mílte leabharlann, cartlann, músaem, gailearaithe agus bailiúchán closamhairc ar fud na hEorpa.
15 bliana nó níos sine Cultúr Stair an Aontais Eorpaigh
Físeán

Food Waste

Gach bliain caitear amach na milliún tonaí bia san Aontas Eorpach. Is féidir leatsa do chion a dhéanamh leis an scéal a chur ina cheart – cuir deireadh le dramhaíl bia!
12 - 15 bliana 15 bliana nó níos sine Bia, feirmeoireacht, iascach
Físeán

An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí

Tá do shonraí príobháideacha faoi chosaint anois a bhuí le GDPR (RGCS), dlí nua an Aontais Eorpaigh i dtaca le príobháideachas sonraí.
12 - 15 bliana 15 bliana nó níos sine Cearta na Saoránach Dlíthe agus institiúidí an Aontais Eorpaigh Cearta tomhaltóirí
Físeán

Geobhlocáil agus siopadóireacht ar líne

Ní mór do mhiondíoltóirí an rochtain chéanna a thabhairt do lucht ceannaithe earraí agus seirbhísí, is cuma cén áit san Aontas a bhfuil siad. ‘Geobhlocáil’ a thugtar ar gan an rochtain chéanna sin a thabhairt dóibh. Tá cosc á chur air san Aontas.

12 - 15 bliana 15 bliana nó níos sine Cearta na Saoránach Cearta tomhaltóirí An Saol Digiteach
Suíomh gréasáin

Geography of the European Union

This website contains maps with basic information on each EU country. You can also download and order:

Travelling in Europe 2019-20, a leaflet which contains a map and plenty of advice for travelling,

15 bliana nó níos sine Ballstáit an Aontais
Físeán

Slán le táillí fánaíochta

Ó bhí 2017 ann, ní gá do shaoránaigh an Aontais Eorpaigh atá ag taisteal go Ballstát eile táillí fánaíochta a íoc as glaonna gutháin, teachtaireachtaí téacs ná scimeáil ar a bhfón póca.

12 - 15 bliana 15 bliana nó níos sine Cearta na Saoránach Cearta tomhaltóirí