Cúinne na foghlama
Cluiche

An AE: Cad atá i gceist leis?

Cabhraigh le do dhaltaí níos mó a fhoghlaim faoi thíortha an Aontais Eorpaigh ag baint úsáide as an léarscáil spraoiúil, idirghníomhach seo. Tóg turas chuig gach tír agus foghlaim ceard a mhaith leo a ithe i bPoblacht na Seice, bailigh eolais ar an spórt is mó a bhfuil tóir orthu sa tSlóvaic, foghlaim ainmneacha péintéirí cáiliúla na hÍsiltíre agus go leor eile.

9 - 12 bhliain Dlíthe agus institiúidí an Aontais Eorpaigh Cultúr Stair an Aontais Eorpaigh Ballstáit an Aontais Eolas faoin Aontas Eorpach
Bróisiúr

An tAontas Eorpach: Cad é agus cad a dhéanann sé?

Eolas faoin Aontas Eorpach agus faoin obair a bhíonn ar siúl aige atá san fhoilseachán seo. Sa chéad chuid de, tugtar míniú gearr ar an Aontas Eorpach. Sa dara cuid, “Cad a dhéanann an tAontas Eorpach?”, déantar cur síos ar an obair atá ar siúl ag an Aontas i 35 réimse éagsúla chun saol mhuintir na hEorpa, agus saol daoine níos faide i gcéin, a fheabhsú. Sa tríú cuid, “Conas a dhéanann an tAontas Eorpach cinntí agus conas a chuireann sé; i ngníomh iad?”, déantar cur síos ar na hinstitiúidí atá ag croílár phróiseas cinnteoireachta an Aontais agus ar an gcaoi a ndéantar a gcuid cinntí a chur i ngníomh.

15 bliana nó níos sine Eolas faoin Aontas Eorpach Ballstáit an Aontais Stair an Aontais Eorpaigh Dlíthe agus institiúidí an Aontais Eorpaigh
Cluiche

Taisteal Staire

Tráth na gCeist ina dtástálfaidh tú an méid atá ar eolas agat faoi stair na hEorpa. Déan an spáslong a stiúradh go dtí an freagra ceart, ach seachain na dreigítí!

 

12 - 15 bliana 15 bliana nó níos sine Stair an Aontais Eorpaigh
Bileog eolais

Spléachadh ar ghníomhaíocht an Aontais Eorpaigh ar son na mban

Luach bunúsach de chuid an Aontais Eorpaigh is ea an comhionannas idir mná agus fir, ag dul siar chomh fada le 1957 agus Conradh na Róimhe, conradh inar leagadh síos an prionsabal go bhfuil pá as obair ar comhionann a luach ag dul d’fhir agus do mhná. Ó shin i leith, tá an tAontas ag dul i ngleic leis an idirdhealú inscnebhunaithe agus sa lá atá inniu ann tá an Eoraip ar cheann de na háiteanna ar domhan is sábháilte agus is cothroime do mhná.

15 bliana nó níos sine Cearta tomhaltóirí Eolas faoin Aontas Eorpach
Uirlis teagaisc
Físeán

#EUANDME

Léiríonn an bailiúchán seo de sheacht ngearrscannán bealaí éagsúla a ndéanann an tAontas Eorpach difear dá shaoránaigh. Ón deartháir agus deirfiúr a thugann cuireadh don chuid eile den Eoraip chuig a sráidbhaile, go dtí an damhsóir a thosaíonn gnó in áit neamhghnách, faigh amach conas a chuireann an tAontas ar chumas gach duine an rud is ansa leis a dhéanamh.

15 bliana nó níos sine Eolas faoin Aontas Eorpach
Euro at 20
Físeán
Suíomh gréasáin

#EuroAt20

Ar an leathanach gréasáin seo tá roinnt físeán mínitheach agus tuilleadh eolais faoin euro.

15 bliana nó níos sine An Geilleagar Stair an Aontais Eorpaigh
Tráth na gCeist

#EuroAt20

Cad go díreach atá ar eolas agat go fírinneach faoin euro? Déan an quiz seo go bhfeice tú!

15 bliana nó níos sine An Geilleagar
Físeán

An ceathrú céid slánaithe ag an margadh aonair

A bhuí leis an margadh aonair, a bunaíodh breis agus 25 bliana ó shin, simplítear saol na saoránach agus na ngnólachtaí Eorpacha trí bhorradh a chur faoin bhfás agus trí phoist a chruthú.

12 - 15 bliana 15 bliana nó níos sine Cearta na Saoránach Cearta tomhaltóirí
Bróisiúr

52 bheart i dtreo cathrach níos glaise

Tá cathracha lán den bhithéagsúlacht agus tá sé tábhachtach go gcosnaímid í óir tá ár gcáilíocht saoil, an t-aer glan, an bia agus an t-uisce atá againn, agus ár meabhairshláinte, uilig ag brath uirthi. Déan spás don dúlra. Tá 52 mholadh sa leabhrán seo faoi conas is féidir leat tacú leis an mbithéagsúlacht le linn na bliana.
12 - 15 bliana 15 bliana nó níos sine Comhshaol agus aeráid
Físeán

Lá i Saol...

Cén chuma atá ar lá i saol daoine ó thíortha éagsúla san Eoraip?

Taispeánann na gearrfhíseáin seo, a bhfuil ceann ann do gach tír, an dóigh a dtéann an tAontas Eorpach chun tairbhe duitse agus an tionchar atá aige ar do shaol.

Ar fáil i ngach teanga oifigiúil den Aontas Eorpach.

15 bliana nó níos sine Eolas faoin Aontas Eorpach
Cluiche

Biodiversity Board Game

Tabhair a ndúshlán do do chairde leis an gcluiche seo faoin mbithéagsúlacht. Foghlaimeoidh tú rudaí suimiúla faoin dúlra mar aon le bealaí chun é a chosaint agus tú ag imirt. D'fhéadfá clocha beaga i ndathanna éagsúla a phéinteáil chun iad a úsáid mar chnaipí cluiche nó b'fhéidir go bhfuil smaointí níos fearr ná sin agat. Scaoil le do shamhlaíocht

Suas le 9 mbliana 9 - 12 bhliain Comhshaol agus aeráid
Cluiche
Tráth na gCeist

Climate & Energy Quiz

Bí i do laochra aeráide agus déan an quiz seo ar ghnóthaí aeráide!

9 - 12 bhliain Comhshaol agus aeráid