Cúinne na foghlama
Cluiche

Puzal faoin Aontas Eorpach!

Ar mhaith leat puzal faoi Bhallstáit an Aontais nó faoi theangacha an Aontais a imirt? Nó an dá rud? Is féidir leat léarscáil ollmhór den Eoraip a phriontáil freisin agus a dhathú.

Suas le 9 mbliana Cultúr Ballstáit an Aontais
Cluiche

Tomhais na bronntanais le Mamó!

Téann beirt pháiste ar thuras ar fud na hEorpa, ag ceannach cuimhneachán dá seanmháthair ar an mbealach. Bain spraoi as na poncanna a cheangal agus cuidigh le Mamó na cruthanna a aithint!

Suas le 9 mbliana Cultúr Ballstáit an Aontais
Cluiche

Meaitseáil na bratacha

Tá a bratach féin ag gach tír san AE. Iompaigh na cártaí agus déan iarracht na péirí bratacha a mheaitseáil. Cuir eolas ar an mbrí atá leis na dathanna i ngach bratach.

 

Suas le 9 mbliana Cultúr Ballstáit an Aontais
Bróisiúr

Foghlaimíonn Anna teanga nua

Is scéal é seo faoi chailín óg, Anna, atá ag tosú ar scoil i dtír nua agus í ag foghlaim teanga na háite trí mheán an tumoideachais. Tá leagan closleabhair agus ríomhleabhair den scéal ar fáil in 24 theanga oifigiúla an Aontais Eorpaigh. Tá an scéal seo dírithe ar pháistí 3-6 bliana d’aois ach d’fhéadfadh sé a bheith feiliúnach freisin do pháistí níos sine atá ag foghlaim léitheoireachta, ina bpríomhtheanga féin nó i dteanga eile de chuid an Aontais Eorpaigh.
Suas le 9 mbliana Cultúr
Cluiche

Biodiversity Board Game

Ár leithscéal, ach níl an t-ábhar sin ar fáil i nGaeilge.

Tabhair a ndúshlán do do chairde leis an gcluiche seo faoin mbithéagsúlacht. Foghlaimeoidh tú rudaí suimiúla faoin dúlra mar aon le bealaí chun é a chosaint agus tú ag imirt. D'fhéadfá clocha beaga i ndathanna éagsúla a phéinteáil chun iad a úsáid mar chnaipí cluiche nó b'fhéidir go bhfuil smaointí níos fearr ná sin agat. Scaoil le do shamhlaíocht

Suas le 9 mbliana 9 - 12 bhliain Comhshaol, aeráid agus fuinneamh
Suíomh gréasáin

ESA Kids

Ár leithscéal, ach níl an t-ábhar sin ar fáil i nGaeilge.

An spás do pháistí! Ar ESA Kids tá nuacht, eolas, cartúin agus ábhair is féidir a íoslódáil faoin spás do pháistí idir 6 bliana agus 12 bhliain d’aois.

Suas le 9 mbliana 9 - 12 bhliain Eolaíocht agus taighde
Euro Coin
Bileog eolais

An bonn Euro - príomhshonraí maidir leis an Euro

Tá cruth bonn Euro ar an mbileog seo — bileog atá le scaipeadh ar dhaltaí bunscoile. Beidh na gasúir in ann fíricí beaga a thabhairt leo faoi airgeadra an Aontais agus faoin áit a gcaitear an t-airgeadra sin. Feicfidh siad freisin na dearaí éagsúla atá ar na boinn, beidh siad in ann cluiche mata a imirt agus tráth na gceist gearr a dhéanamh bunaithe ar na boinn. Beifear in ann an bhileog seo a úsáid mar áis teagaisc don mhata nó don oideachas saoránach.

Suas le 9 mbliana An Geilleagar
Doves
Uirlis teagaisc
Suíomh gréasáin

Seabhaic agus colúir - Coimhlint

Is iomaí sin cúis ann a thugann ar dhaoine aonair agus ar ghrúpaí teacht i gcoimhlint lena chéile. Ag an am céanna, tá rudaí ann nach féidir linn a bhaint amach d’uireasa daoine eile. Sa téama seo, déantar iniúchadh ar an dinimic a bhaineann le cogadh agus síocháin trí bhreathnú ar phatrún den chaidreamh a bhíonn idir buaiteoirí agus cailliúnaithe, idir síochánaithe agus gríosóirí cogaidh. Tugtar chun suntais ann gur ann don Eoraip faoi mar atá sa lá atá inniu ann mar gheall ar stair ina raibh cogadh, forghabháil agus scrios, ach freisin stair ina raibh dlúthpháirtíocht, caibidlíocht agus athmhuintearas.

Suas le 9 mbliana 9 - 12 bhliain Stair an Aontais Eorpaigh
Cows, bees and sheeps with vegetables
Cluiche

Déan do chearc pháipéir féin

Ár leithscéal, ach níl an t-ábhar sin ar fáil i nGaeilge.

Is féidir le daltaí óga an méid atá ar eolas acu faoin talmhaíocht agus faoi chúrsaí bia a thástáil leis an gcearc pháipéir ildaite seo atá ar fáil i 23 theanga den Aontas. Priontáil amach agus fill an leathanach mar a bheadh oragámaí ann chun an cluiche beag spraíúil seo a imirt. Foghlaim agus tú i mbun spraoi!

Suas le 9 mbliana 9 - 12 bhliain Bia, feirmeoireacht, iascach