Cúinne na foghlama
Uirlis teagaisc

An Clár um Scoileanna Ambasadóra

Forbraíodh an uirlis oideachais Europe@school – Ceachtanna gníomhacha faoin Aontas Eorpach chun AE a thabhairt isteach sa seomra ranga. Tá 7 modúl inti, ar féidir iad a úsáid ar leithligh, agus treoir do mhúinteoirí. Cuidíonn an uirlis le foghlaim faoi AE, a Bhallstáit, a stair, a luachanna agus an tionchar atá aige ar ár saol laethúil. Tá modúl san áireamh inti freisin maidir le litearthacht sna meáin agus bréagaisnéis. Leis an uirlis cuirtear an smaoineamh ‘foghlaim trí imirt’ i bhfeidhm, le tráthanna na gceist, cluichí rólimeartha agus cleachtaí. Is uirlis idéalach í do dhaltaí meánscoile agus gairmscoile agus tá lámhleabhar do mhúinteoirí ag gabháil léi.

12 - 15 bliana 15 bliana nó níos sine Eolas faoin Aontas Eorpach
Físeán

Sraith cartún TAISCÉALAITHE DIGITEACHA

Buail le Helena, Klaus, Kasia, Enzo agus Marion – ár “dTAISCÉALAITHE DIGITEACHA” ar thuras páirce trasna na hEorpa lena fheiceáil cén chaoi a bhfuiltear ag éirí leis an digitiú. Tugann an teicneolaíocht dhigiteach deiseanna gan teorainn: ná caill an deis lena fháil amach faoi roinnt de na hábhair is spéisiúla, intleacht shaorga, sonraí nó sár-ríomhaire san áireamh, agus faigh amach an chaoi a bhfuil siad ag dul i bhfeidhm ar thodhchaí dhigiteach na hEorpa – DO thodhchaí.

12 - 15 bliana 15 bliana nó níos sine An Saol Digiteach
Bróisiúr
Suíomh gréasáin

Ár bpláinéad, ár dtodhchaí

Féach an suíomh idirghníomhach ‘Ár bpláinéad, ár dtodhchaí’ chun foghlaim faoi na gnéithe eolaíochta den athrú aeráide, na himeachtaí atá ar siúl ar fud an Aontais agus an ról atá ag gach duine againn sa chomhrac i gcoinne an athraithe aeráide. Ina theannta sin, tá cleachtaí ranga agus ábhair ábhartha le fáil i Mol an Mhúinteora.

9 - 12 bhliain 12 - 15 bliana Comhshaol, aeráid agus fuinneamh
Sleamhnáin láithreoireachta
Uirlis teagaisc

An bhfuil tú réidh don Dúshlán Glas?

Tá uirlisí oideachasúla ar fáil do mhúinteoirí meánscoile a chabhróidh leo smaointe úra agus eolas cúlra a ullmhú do sheisiúin ranga faoi shaincheisteanna inbhuanaitheachta. Forbraíodh na huirlisí mar chuid den fheachtas ‘Green Trip’ lena gcuirtear tionscadail agus stíleanna maireachtála inbhuanaithe chun cinn i measc Eorpaigh óga.

12 - 15 bliana 15 bliana nó níos sine Comhshaol, aeráid agus fuinneamh
Sleamhnáin láithreoireachta
Uirlis teagaisc

Aimsiú agus comhrac bréagaisnéis

Léirigh an phaindéim a sciobtha is a scaipeann faisnéis bhréagach ar líne. Leis na huirlisí seo, is féidir le múinteoirí meánscoile cuidiú lena mic léinn an fhírinne a scagadh ón mbréag ar líne. I measc na n-uirlisí, tá cur i láthair ar ar féidir eagarthóireacht a dhéanamh, chomh maith le leabhrán treorach.

15 bliana nó níos sine Bréagaisnéis An Saol Digiteach
Bróisiúr

An tAontas Eorpach in 2020

Sa Tuarascáil Ghinearálta tugtar eolas faoin méid a rinne an tAontas Eorpach in 2020. Sa Tuarascáil Ghinearálta ar Ghníomhaíochtaí an Aontais Eorpaigh tugtar an t-eolas is déanaí faoin gcaoi ar éirigh leis an Aontas aghaidh a thabhairt ar na dúshláin gan fasach a tháinig chun cinn in 2020.

15 bliana nó níos sine Eolas faoin Aontas Eorpach
Leabhar scéalta

Tóraíocht taisce ar an bhfeirm

Ár leithscéal, ach níl an t-ábhar sin ar fáil i nGaeilge.

Chaith Anna agus Tom lá ar fheirm Uncail Jack, áit ar fhoghlaim siad rudaí nua faoi shaol iontach na feirmeoireachta. Is leabhar scéalta maisithe le haghaidh páistí é seo.

Suas le 9 mbliana Bia, feirmeoireacht, iascach
Leabhar gníomhaíochta

Mise & an tAontas Eorpach

Má tá tú idir 14 agus 18 mbliana d’aois, nó más múinteoir meánscoile thú ar mhaith leis eolas a chur ar an Aontas Eorpach agus ar an obair a dhéanann sé ar do shon, is duitse an foilseachán seo. 

Ba cheart duit machnamh a dhéanamh ar a bhfuil san fhoilseachán seo agus ar na cleachtaí atá ann. Ba cheart duit iad a úsáid mar threoir freisin le linn duit labhairt faoin Eoraip le do chairde agus le do theaghlach.

Tá tráth na gceist ar líne ag gabháil leis an leabhrán seo agus is bealach taitneamhach é sin chun athspléachadh a thabhairt ar roinnt de na saincheistea

15 bliana nó níos sine Dlíthe agus institiúidí an Aontais Eorpaigh Stair an Aontais Eorpaigh Ballstáit an Aontais Eolas faoin Aontas Eorpach
Cluiche
Tráth na gCeist

Mise & an tAontas Eorpach

Cruthaíodh an tráthchlár ar líne seo do dhaltaí meánscoile chun cuidiú leo tuiscint a fháil ar bunghnéithe an AE. Is féidir é a imirt mar chuid de cheacht nó mar obair bhaile. Oibríonn sé ar ríomhairí, táibléad agus fóin phóca.

15 bliana nó níos sine Dlíthe agus institiúidí an Aontais Eorpaigh Stair an Aontais Eorpaigh Ballstáit an Aontais Eolas faoin Aontas Eorpach
Suíomh gréasáin

Ceannródaithe an Aontais

Cé hiad na fir agus na mná a chuidigh chun an tAontas Eorpach mar atá sé sa lá atá inniu ann a bhunú? Ón abhcóide go dtí an ball den fhreasúra agus ón eolaí go dtí an polaiteoir, bhí gnéithe ar leith acu uile.
15 bliana nó níos sine Stair an Aontais Eorpaigh
Cluiche

Puzal faoin Aontas Eorpach!

Ar mhaith leat puzal faoi Bhallstáit an Aontais nó faoi theangacha an Aontais a imirt? Nó an dá rud? Is féidir leat léarscáil ollmhór den Eoraip a phriontáil freisin agus a dhathú.

Suas le 9 mbliana Cultúr Ballstáit an Aontais