Cúinne na foghlama
Leabhar gníomhaíochta
Tráth na gCeist
Suíomh gréasáin

Mise & an tAontas Eorpach


Má tá tú idir 14 agus 18 mbliana d’aois, nó más múinteoir meánscoile thú ar mhaith leis eolas a chur ar an Aontas Eorpach agus ar an obair a dhéanann sé ar do shon, is duitse an foilseachán seo. Féach gur féidir cleachtaí an fhoilseacháin a dhéanamh ar líne. 
 

15 bliana nó níos sine Eolas faoin Aontas Eorpach Ballstáit an Aontais Stair an Aontais Eorpaigh Dlíthe agus institiúidí an Aontais Eorpaigh
Cluiche

PUZAL FAOIN AONTAS EORPACH!

Ar mhaith leat puzal faoi Bhallstáit an Aontais nó faoi theangacha an Aontais a imirt? Nó an dá rud? Is féidir leat léarscáil ollmhór den Eoraip a phriontáil freisin agus a dhathú.
Suas le 9 mbliana Cultúr Ballstáit an Aontais
Tráth na gCeist

Mise & an tAontas Eorpach

Cruthaíodh an tráthchlár ar líne seo do dhaltaí meánscoile chun cuidiú leo tuiscint a fháil ar bunghnéithe an AE. Is féidir é a imirt mar chuid de cheacht nó mar obair bhaile. Oibríonn sé ar ríomhairí, táibléad agus fóin phóca.

15 bliana nó níos sine Ballstáit an Aontais Stair an Aontais Eorpaigh Dlíthe agus institiúidí an Aontais Eorpaigh Eolas faoin Aontas Eorpach
Leabhar gníomhaíochta

An Eoraip níos fearr le chéile!

Uirlis teagaisc faoin Aontas Eorpach chun cur leis an bhfeasacht i measc daltaí 10 mbliana d’aois agus os a chionn.

Tá an méid seo a leanas san uirlis:

9 - 12 bhliain Eolas faoin Aontas Eorpach Cultúr Ballstáit an Aontais
Cluiche

Tomhais na bronntanais le Mamó!

Téann beirt pháiste ar thuras ar fud na hEorpa, ag ceannach cuimhneachán dá seanmháthair ar an mbealach. Bain spraoi as na poncanna a cheangal agus cuidigh le Mamó na cruthanna a aithint!
Suas le 9 mbliana Cultúr Ballstáit an Aontais
Cluiche

Cuirimis aithne ar an Eoraip!

28 Ballstát atá san AE. Tá stair, tíreolas agus cultúr ar leith i ngach ceann díobh. Tástáil do chuid eolais i gcluiche – imir leat féin nó cuir dúshlán roimh chairde.

9 - 12 bhliain 12 - 15 bliana Ballstáit an Aontais
Cluiche

Match the landmarks

Cliceáil ar na bratacha Eorpacha agus beidh sainchomharthaí cáiliúla le feiceáil......tá gach ceann ann faoi dhó! An féidir leat na péirí a aimsiú?

Suas le 9 mbliana Cultúr Ballstáit an Aontais
Cluiche

Cluiche cuimhne

Tá a bratach féin ag gach tír san AE. Iompaigh na cártaí agus déan iarracht na péirí bratacha a mheaitseáil. Cuir eolas ar an mbrí atá leis na dathanna i ngach bratach.

Suas le 9 mbliana Eolas faoin Aontas Eorpach Cultúr Ballstáit an Aontais
Cluiche

Cearc Páipéir

Faigh buneolas faoin Aontas Eorpach: priontáil agus fill an bhileog leis an gcluiche origami spraíúil seo a dhéanamh, cluiche a thaitneoidh thar cinn le páistí!

Suas le 9 mbliana Eolas faoin Aontas Eorpach
Cluiche

An AE: Cad atá i gceist leis?

Cabhraigh le do dhaltaí níos mó a fhoghlaim faoi thíortha an Aontais Eorpaigh ag baint úsáide as an léarscáil spraoiúil, idirghníomhach seo. Tóg turas chuig gach tír agus foghlaim ceard a mhaith leo a ithe i bPoblacht na Seice, bailigh eolais ar an spórt is mó a bhfuil tóir orthu sa tSlóvaic, foghlaim ainmneacha péintéirí cáiliúla na hÍsiltíre agus go leor eile.

9 - 12 bhliain Eolas faoin Aontas Eorpach Cultúr Ballstáit an Aontais Stair an Aontais Eorpaigh Dlíthe agus institiúidí an Aontais Eorpaigh
Cluiche

Taisteal Staire

Tráth na gCeist ina dtástálfaidh tú an méid atá ar eolas agat faoi stair na hEorpa. Déan an spáslong a stiúradh go dtí an freagra ceart, ach seachain na dreigítí!

 

15 bliana nó níos sine Stair an Aontais Eorpaigh
Uirlis teagaisc
Físeán

#EUANDME

Léiríonn an bailiúchán seo de sheacht ngearrscannán bealaí éagsúla a ndéanann an tAontas Eorpach difear dá shaoránaigh. Ón deartháir agus deirfiúr a thugann cuireadh don chuid eile den Eoraip chuig a sráidbhaile, go dtí an damhsóir a thosaíonn gnó in áit neamhghnách, faigh amach conas a chuireann an tAontas ar chumas gach duine an rud is ansa leis a dhéanamh.

15 bliana nó níos sine Eolas faoin Aontas Eorpach