Elev- och lärarhörnan

EU Timeline Overview

Group content visibility
Use group defaults

TIDSLINJE ÖVER EU

EU UNDER ÅRENS LOPP

Res tillbaka i tiden och upptäck viktiga historiska ögonblick, uppfinningar, idrottshändelser, samhällsutvecklingen och mycket annat som har gjort EU till vad det är i dag. Du kan också lägga till egna datum och berättelser och skriva ut en affisch med din egen tidslinje.

HUR ANVÄNDER DU EU-TIDLINJEN

EU Timeline FAQs accordions

Ordlista

 

EU-fördragen: EU vilar på rättsstatsprincipen. Det betyder att allt som EU gör bygger på dess fördrag, som är bindande avtal och som alla medlemsländer har godkänt på demokratisk väg. Fördragen kan ändras för att göra EU effektivare och öppnare, förbereda EU för fler medlemmar och införa nya samarbetsområden, som vår gemensamma valuta – euron.

Europeiska kommissionen: Ansvarar för att EU-fördragen följs. En av kommissionens viktigaste uppgifter är att se till att medlemsländerna tillämpar EU-lagstiftningen. Kommissionen kan vidta åtgärder mot länder och företag som inte följer EU:s lagar. Kommissionen föreslår också nya lagar och program som ska tjäna EU:s allmänna intressen. Förslagen granskas i detalj av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd, som är de som slutgiltigt antar alla EU-lagar. De kan ändra förslagen eller förkasta dem helt och hållet. Kommissionen förvaltar också EU:s budget och företräder EU i internationella sammanhang.

Europeiska rådet: Ländernas stats- eller regeringschefer. EU:s ledare träffas minst fyra gånger om året i Europeiska rådet för att lägga fast EU:s allmänna politiska riktlinjer och prioriteringar. De antar ingen lagstiftning, utan det gör Europaparlamentet och Europeiska unionens råd (ministerrådet).

Europaparlamentet: Folkets röst. Parlamentet företräder och väljs direkt av EU‑ländernas medborgare genom val som hålls vart femte år.

Europeiska unionens råd: Ministerrådet. I rådet träffas ministrar från EU-länderna för att diskutera, ändra och anta lagar. Ministrarna har befogenhet att fatta bindande beslut för sina regeringar. Ministerrådet är tillsammans med Europaparlamentet EU:s viktigaste beslutsfattande organ.

Andra EU-institutioner och organ: På europa.eu hittar du hela listan med EU:s institutioner och organ och EU:s myndigheter och byråer.

Om tidslinjen

Europeiska unionen har funnits i cirka 60 år, men dess historia går mycket längre tillbaka i tiden! I dag är vi förenade i mångfald, och det är tack vare alla de före oss som helhjärtat trodde på idén. Europeiska unionen skapades för att få ett slut på striderna en gång för alla och för att bygga upp ett fredligt, enat och blomstrande Europa: ett Europa där människor kan hitta nya och bättre sätt att försörja sig och handla med varandra. Under de senaste 60 åren har många kvinnor och män arbetat outtröttligt med att bygga en bättre framtid tillsammans. Detta arbete fortsätter än i dag.

Följ gärna EU:s spännande historia genom tidslinjen! Du får inte bara en överblick över EU:s historia utan kan också läsa om

  • viktiga upptäckter och uppfinningar
  • händelser inom idrott och samhälle
  • nyheter inom it och kommunikation
  • framsteg i miljöfrågor
  • händelser i politiken och världen.

Du kan också lägga till egna datum och berättelser och skriva ut en affisch med din egen tidslinje.