Mācību stūrītis

EU Timeline Overview

Group content visibility
Use group defaults

ES HRONOLOĢIJA

ES GADU GAITĀ

Dodieties atpakaļ laikā un atklājiet nozīmīgus vēsturiskus faktus, izgudrojumus, svarīgus notikumus sportā un sabiedrībā un daudz ko citu! Tas viss ir palīdzējis Eiropas Savienībai kļūt tādai, kāda tā ir šodien. Kļūstiet par tās daļu, pievienojot savus datumus un stāstus, un izdrukājiet paši savu laika skalu!

KĀ IZMANTOT ES HRONOLOĢIJAS LAPU

EU Timeline FAQs accordions

Glosārijs

 

ES līgumi: Eiropas Savienības pamatā ir tiesiskums. Tas nozīmē, ka it viss, ko ES dara, pamatojas uz saistošiem līgumiem, kurus brīvprātīgi un demokrātiski parakstījušas visas ES dalībvalstis. Šie līgumi tiek dažkārt grozīti, lai padarītu ES darbību efektīvāku un caurskatāmāku, sagatavotos jaunu dalībvalstu uzņemšanai un ieviestu jaunas sadarbības jomas (piemēram, ES vienotā valūta, eiro).

Eiropas Komisija: Komisija atbild par ES līgumu ievērošanu. Viens no Komisijas galvenajiem uzdevumiem ir nodrošināt ES tiesību aktu piemērošanu visās dalībvalstīs. Tā var vērsties pret ES valstīm vai uzņēmumiem, kas neievēro ES tiesību aktus. Eiropas Komisija arī ierosina jaunus tiesību aktus un programmas ES vispārējās interesēs. Tos rūpīgi pārbauda Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības Padome, kas pieņem galīgo lēmumu par visiem ES tiesību aktiem. Parlaments un Padome var priekšlikumus grozīt vai tos noraidīt pavisam. Komisija arī pārvalda ES budžetu un pārstāv ES pasaules mērogā.

Eiropadome: to veido valstu un valdību vadītāji. Viņi tiekas Eiropadomē vismaz četras reizes gadā. Eiropadomē tiek noteiktas ES galvenās prioritātes un vispārējie politikas virzieni, bet netiek pieņemti nekādi tiesību akti. Tas ir Eiropas Parlamenta un Eiropas Savienības Padomes uzdevums.

Eiropas Parlaments: tautas balss. Tas pārstāv ES valstu pilsoņus, un tā deputātus pilsoņi reizi piecos gados ievēlē tiešās vēlēšanās.

Eiropas Savienības Padome: Ministru padome. Padomē tiekas visu ES valstu valdību ministri, lai apspriestu, grozītu un pieņemtu tiesību aktus. Ministri ir pilnvaroti iesaistīt savas valdības darbībās, par kurām panākta vienošanās sanāksmēs. Padome kopā ar Eiropas Parlamentu ir ES galvenā lēmējinstitūcija.

Citas iestādes un struktūras: ES iestāžu un struktūru, kā arī ES aģentūru un citu struktūru pilns saraksts ir pieejams Europa tīmekļa vietnē.

Par hronoloģiju

Eiropas Savienība pastāv tikai nedaudz vairāk par pusgadsimtu, tomēr tās izveides vēsture ir daudz senāka! Šodien mēs esam vienoti daudzveidībā, bet par to, ka šis kopējais Eiropas projekts ir īstenība, ir jāpateicas tiem mūsu priekšgājējiem — sievietēm un vīriešiem —, kuri tam cieši ticēja. Eiropas Savienība tika izveidota, lai reizi par visām reizēm pieliktu punktu karam un izveidotu vienotu Eiropu, kurā valda miers un labklājība; Eiropu, kurā cilvēki var rast jaunas un labākas iztikas un tirdzniecības iespējas. Pēdējos 60 gadus daudzi eiropieši ir nenogurstoši strādājuši, lai kopīgi veidotu labāku nākotni. Šis darbs joprojām turpinās.

Atklājiet aizraujošo ES vēsturi ar šo laika skalu! Te var ne tikai sekot līdzi ES vēsturei, bet arī uzzināt par:

  • svarīgiem atklājumiem un izgudrojumiem,
  • būtiskiem sasniegumiem sportā un sabiedrībā,
  • progresu komunikācijas tehnoloģijās,
  • norisēm, kas jūtami ietekmē vidi,
  • nozīmīgiem politiskiem un globāliem notikumiem.

Varat pievienot arī savus datumus un stāstus un izdrukāt savu personīgo laika skalu.