Tanulósarok

EU Timeline Overview

EU-IDŐVONAL

AZ EU TÖRTÉNETE IDŐRENDBEN

Utazgass az időben! Fedezd fel, melyek voltak a történelem azon fontos pillanatai, találmányai, sport- és társadalmi eseményei stb., amelyek kialakították az általunk is ismert Uniót. Te is részese lehetsz az idővonalnak, ha hozzáadod saját dátumaidat és történeteidet, majd az így személyre szabott idővonaladat kinyomtatod.

AZ EU-IDŐVONAL HASZNÁLATÁNAK LEÍRÁSA

EU Timeline FAQs accordions

Glosszárium

 

Uniós szerződések: Az Európai Unió a jogállamiság elvén alapul. Ez azt jelenti, hogy valamennyi uniós intézkedés alapjául olyan kötelező erejű megállapodások szolgálnak, amelyeket minden uniós tagállam – önkéntesen és demokratikusan – jóváhagyott. A szerződések módosítására az EU hatékonyságának és átláthatóságának javítása, az új tagállamok csatlakozására való felkészülés, valamint új együttműködési területek bevezetése érdekében kerül sor, pl. mint amikor az EU elfogadta egységes valutáját, az eurót.

Európai Bizottság: Az uniós szerződések őrzője. A Bizottság egyik legfontosabb feladataként garantálja, hogy valamennyi tagállam tiszteletben tartsa az uniós jogszabályokat. Joga van fellépni azon EU-országokkal vagy szervezetekkel szemben, amelyek az uniós jogot megsértik. Az Európai Bizottság az EU általános érdekében új jogszabályokat és programokat is előterjeszt, amelyeket az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa részletesen megvizsgál: az adott javaslatot jogukban áll módosítani vagy elutasítani. Az uniós jogszabályokkal kapcsolatban a végső döntést mindig ez a két intézmény hozza meg. A Bizottság emellett kezeli az uniós költségvetést, és képviseli az Uniót a nemzetközi porondon.

Európai Tanács: A tagállamok állam-, illetve kormányfőiből álló Európai Tanács évente legalább négyszer ülésezik. Az EU vezetői ilyen alkalmakkor határozzák meg a főbb prioritásokat és az általános politikai irányvonalakat, de jogszabályokat nem fogadnak el, ez ugyanis az Európai Parlamentnek és az Európai Unió Tanácsának a feladata.

Európai Parlament: Az Európai Parlament az EU-tagországok állampolgárait képviseli, képviselőit pedig maguk a polgárok ötévente, közvetlenül választják.

Az Európai Unió Tanácsa: Más néven: Miniszterek Tanácsa. Az uniós tagállamok minisztereinek értekezlete, ahol jogszabályokat vitatnak meg, módosítanak vagy fogadnak el. A miniszterek felhatalmazással bírnak arra nézve, hogy kormányuk nevében kötelezettséget vállaljanak a Tanács ülésein elfogadott intézkedések végrehajtására. Az Európai Parlamenttel együtt a Tanács az Európai Unió fő döntéshozatali szerve.

Egyéb uniós intézmények és szervek: Az uniós intézmények és szervek, valamint az uniós ügynökségek és más szervek teljes listáját lásd az EUROPA portálon.

Az idővonalról

Az Európai Unió kicsit több mint fél évszázada létezik, de a megalapításához vezető események még távolabbra nyúlnak vissza. Az EU jelmondatának megvalósítását – egyesülve a sokféleségben – elődeinknek köszönhetjük: azoknak a nőknek és férfiaknak, akik őszintén hittek közös európai projektünk sikerében. Az EU létrehozásával az volt a céljuk, hogy egyszer és mindenkorra véget vessenek a háborúknak, és olyan békés, virágzó és egységes Európát hozzanak létre, ahol az emberek újszerűen és hatékonyabban támogathatják egymást, valamint kereskedhetnek egymással. Az elmúlt 60 évben sok európai dolgozott fáradhatatlanul azon, hogy hozzájáruljon jövőnk felvirágoztatásához. Az erre irányuló munka a mai napig tart.

Kövesd nyomon az EU egyedülálló történetét ezen az idővonalon! Az Európai Unió történetén kívül az alábbiakról is ismereteket szerezhetsz:

  • Fontos felfedezések és találmányok
  • Főbb sport- és társadalmi események
  • A kommunikációs technológiák fejlődésének állomásai
  • A környezetre fontos hatást gyakorló tények
  • Legfontosabb politikai és globális fejlemények

Az idővonalhoz hozzáadhatod saját dátumaidat és történeteidet, majd az így személyre szabott idővonaladat ki is nyomtathatod.