Elev- og lærerhjørnet

EU Timeline Overview

Group content visibility
Use group defaults

EU-TIDSLINJE

EU GENNEM ÅRENE

Rejs tilbage i tiden, og lær om vigtige øjeblikke i historien, opfindelser, vigtige begivenheder inden for sport og samfund og en masse andet — meget af det har været med til at forme det EU, vi har i dag. Du kan også tilføje dine egne datoer og historier og printe din egen tidslinjeplakat.

SÅDAN BRUGER DU EU-TIDSLINJEN

 

EU Timeline FAQs accordions

Ordliste

 

EU-traktaterne: Den Europæiske Union bygger på retsstatsprincippet. Det betyder, at ethvert initiativ fra EU er baseret på traktater, der er blevet godkendt frivilligt og på demokratisk vis af alle medlemslandene. Traktaterne ændres med mellemrum for at gøre EU mere effektivt og gennemsigtigt, forberede nye landes medlemskab og indføre nye områder at samarbejde på som f.eks. den fælles valuta, euroen.

Europa-Kommissionen: Kommissionen har ansvaret for, at EU-traktaterne bliver overholdt. En af Kommissionens vigtigste opgaver er at sikre, at alle medlemslandene indfører EU-lovgivningen. Den kan gribe ind over for EU-lande eller virksomheder, der ikke overholder EU’s love. Kommissionen foreslår også nye love og programmer, som er i EU-landenes fælles interesse. Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union gennemgår forslagene grundigt, og det er også dem, der i fællesskab vedtager alle EU-love. De kan også ændre forslagene eller helt afvise dem. Kommissionen forvalter desuden EU’s budget og repræsenterer EU ude i verden.

Det Europæiske Råd: Det Europæiske Råd består af EU-landenes stats- og regeringschefer, dvs. præsidenter og statsministre. EU’s øverste ledere mødes mindst fire gange om året til topmøde i Det Europæiske Råd. Her fastlægger de EU’s hovedprioriteter og den overordnede politik, men de vedtager ikke love. Det er Europa-Parlamentets og Rådet for Den Europæiske Unions opgave.

Europa-Parlamentet: Europa-Parlamentet er folkets stemme. Parlamentet repræsenterer EU-landenes borgere — medlemmerne vælges nemlig direkte af disse borgere hvert femte år.

Rådet for Den Europæiske Union: Rådet for Den Europæiske Union kaldes også Ministerrådet, EU-Rådet eller bare Rådet. I Rådet mødes ministrene for forskellige politikområder fra alle EU-landene for at diskutere, ændre og vedtage lovgivning. Ministrene har bemyndigelse til at forpligte deres egne regeringer til at gennemføre de initiativer, der vedtages på møderne. Rådet er sammen med Europa-Parlamentet EU’s vigtigste beslutningsorganer.

Andre EU-institutioner og -organer: Du kan både finde en liste over alle EU’s institutioner og organer og søge efter EU’s agenturer og andre organer på Europa-websitet.

Om EU-tidslinjen

Den Europæiske Union har eksisteret i lidt over et halvt århundrede, men historien, der førte frem til oprettelsen af EU, starter længe før. I dag er vi forenet i mangfoldighed, men det fælles europæiske projekt har kun været muligt at realisere, fordi vores forfædre og formødre havde en ægte tro på, at det kunne lade sig gøre. EU blev skabt for at sætte en stopper for krig og opbygge et fredeligt, forenet og velstående Europa, hvor folk kunne forsørge sig selv og handle med hinanden på nye og bedre måder. I løbet af de sidste 60 år har mange europæere arbejdet utrætteligt på at opbygge en bedre fælles fremtid. Dette arbejde fortsætter i dag.

Prøv at følge EU’s spændende historie på denne tidslinje, og du kan ikke bare blive opdateret på EU’s historie — du kan også blive klogere på:

  • vigtige opdagelser og opfindelser
  • store sportsevents og samfundsbegivenheder
  • fremskridt inden for kommunikation og IT
  • forskning og begivenheder, der har påvirket miljøet
  • vigtige politiske og globale begivenheder.

Du kan også tilføje dine egne datoer og historier og printe din egen tidslinjeplakat.