Кът за обучение

EC & аз

EC & аз

2020

Ако сте на възраст между 14 и 18 години или сте учител в средното образование, който се интересува от Европейския съюз и какво прави той за хората, тази публикация е за вас. Това издание и съдържащите се в него упражнения би трябвало да ви накарат да се замислите по поставените въпроси не само когато сте сами, но и когато говорите за Европа със своите приятели и семейството си.

Брошурата е придружена от онлайн викторина, която е забавен начин да преговорите някои от разгледаните теми.

Над 15 години Закони и институции на ЕС История на ЕС Държави от ЕС За Европейския съюз