För att veta mer om Europas flaggor
European Union

Europeiska unionen och Europa

Europaflaggan består av tolv guldstjärnor i cirkel mot blå botten. Stjärncirkeln symboliserar ideal som enighet, solidaritet och harmoni mellan Europas folk. Antalet stjärnor har inget att göra med antalet medlemsstater i EU.

Europaflaggan betecknar inte bara Europeiska unionen utan även Europa i vidare bemärkelse. Flaggans historia sträcker sig bakåt till 1955, då Europarådet – som försvarar mänskliga rättigheter och främjar europeisk kultur – antog designen för eget bruk. Under de följande åren uppmuntrade Europarådet de nybildade europeiska institutionerna att också använda flaggan. 1985 valdes den till Europeiska unionens officiella emblem av EU:s ledare (som då kallades för EG, de Europeiska gemenskaperna).

Belgium

Belgien

Den belgiska flaggan, som är inspirerad av den franska trikoloren, erinrar om hertigdömet Brabants familjevapen, som går tillbaka till 1100-talet: ett gyllene lejon med röda klor och röd tunga mot en svart bakgrund.

I samband med det brabantska upproret 1787 anammade Bryssels invånare den trefärgade kokarden (röd, gul och svart) för att visa sitt motstånd mot Josef den II:s färger (rött, vitt och rött).

Den nuvarande flaggan infördes officiellt när Belgien blev självständigt 1830, men vid den tidpunkten var fälten fortfarande vågräta. Året därefter beslutade regeringen att fälten skulle vara lodräta.

Bulgaria

Bulgarien

De tre nationella färgerna, vitt, grönt och rött, användes av den gamla bulgariska armén. Arméns vänstra flank bar vita vimplar på sina lansar och den högra röda. Elittrupperna i mitten hade en grön vimpel som vid den tiden representerade härskaren. Den trefärgade flaggan användes först av den första bulgariska legionen under ledning av Georgi Rakovski (1861) och blev Bulgariens nationella flagga i Turnovoförfattningen (1879).

Cyprus

Cypern

Cyperns flagga, som antogs 1960 när landet blev självständigt, återger öns konturer tillsammans med två olivkvistar mot en vit bakgrund, vilket symboliserar fred mellan de grekiska och turkiska befolkningsgrupperna. Man ser emellertid oftare den grekiska flaggan i södra delen av Cypern och den turkiska flaggan på norra Cypern.

Ön återges med gul färg på flaggan, vilket anspelar på Cyperns koppargruvor som varit i drift alltsedan det tredje årtusendet före Kristus. Ordet koppar härrör för övrigt från det grekiska namnet på Cypern: Kypros.

Denmark

Danmark

Den danska flaggan, kallad Dannebrogen, är förmodligen den äldsta i världen. Enligt legenden, går dess ursprung tillbaka till 1219 då kung Valdemar II, som ledde de danska korsfararna, såg ett vitt kors på den mörka himlen. Han tolkade detta som ett tecken från Gud att beordra honom att angripa esterna. Flaggans röda fält symboliserar antingen den mörka himmel, mot vilken monarken sett det vita korset avteckna sig, eller blodet som spilldes i denna strid.

Estonia

Estland

Flaggan med tre vågräta fält i blått, svart och vitt antogs den 29 september 1881 som en föreningsflagga av den estniska studentföreningen Virona. Den hissades som nationsfana av folket under revolutionerna 1905 och 1917, och antogs som Estlands officiella flagga vid självständighetsförklaringen den 24 februari 1918. Den antogs på nytt 1990 när Estland återutropade sin självständighet.

I de estniska folksångerna symboliserar blått himlen, svart jorden, och vitt frihetslängtan och framtidstro.

Enligt en annan tolkning symboliserar den blå färgen ömsesidigt förtroende och trohet, svart esternas förmodade förfäder (ett svartklätt folk som Herodotos omtalar i sin historieskrivning Historier), och vitt den snö som halva året täcker landet.

Finland

Finland

Från 1100-talet fram till början av 1800-talet hörde Finland till Sverige. Efter att ha blivit självständigt 1917, antog landet en nationsflagga med ett kors liknande de skandinaviska flaggornas efter mönster från den svenska flaggan.

De finska segelsällskapen hade redan brukat en liknande flagga ett halvsekel tidigare när Finland fortfarande stod under ryskt herravälde.

Poeten Zacharias Topelius var den förste att föreslå blått och vitt som nationens färger 1862. Året därefter föreslog dagstidningen Helsingfors Dagblad en vit flagga med blått kors.

Blått symboliserar sjöarna och himlen, och vitt det snöklädda landskapet.

France

Frankrike

Den franska flaggan går tillbaka till franska revolutionen 1789. Färgerna blått-vitt-rött förekom redan i början av revolutionen på nationalgardets bandrosetter (kokarder).

Vitt var kungahusets färg, blått och rött staden Paris färger.

Den trefärgade kokarden blev omgående ett tecken på revolutionär patriotism. Det franska folket tog till sig de tre färgerna och de uppträdde snabbt på standar och flaggor.

Trikoloren valdes till nationens flagga den 15 februari 1794. Det var konstnären David som ritade den på order av konventet.

Flaggan har använts oavbrutet sedan 1848.

United Kingdom

Förenade kungariket

Den nuvarande brittiska flaggan, som även går under namnet Union jack (unionsflaggan), är en kombination av :

- S :t Georgekorset

- S :t Andrewskorset

- S :t Patrickskorset

Englands, Skottlands och Irlands skyddshelgon. Flaggan antogs officiellt 1917.

Föreningen av de engelska och skotska kungadömena på 1600-talet gav upphov till den första versionen av flaggan. Senare tillfogades S:t Patrickskorset 1801 när Irland blev en del av Förenade kungariket.

Greece

Grekland

När regeringen 1822 införde den grekiska arméns och flottans flagga, hissade alla samma vita kors, symbolen för den kristna tron.

Blått och vitt valdes officiellt som emblem under frihetskriget. Blått symboliserar himmel och hav, och vitt frihetskämparnas rena sinnelag.

De nio vågräta ränderna symboliserar mottot Eleftheria i Thanatos (frihet eller död).

Flaggan återinfördes 1978.

Ireland

Irland

Ursprunget till den trefärgade flaggan går tillbaka till 1830 och hade sin förebild i den franska trikoloren. Ordningen på färgerna (grönt, vitt, orange) har modifierats flera gånger, fastställdes definitivt först på 1920-talet och antogs formellt 1937.

Den gröna färgen betecknar den katolska nationella frihetsrörelsen, medan orange (furstehuset Oraniens färg) är protestanternas färg. Det vita fältet, i flaggans mitt, står för fred mellan de båda befolkningsgrupperna.

Italy

Italien

Denna flagga har sitt ursprung i den av Napoleon grundade Cisalpinska republikens flagga. Den var inspirerad av den franska trikoloren och användes mellan åren 1798 och 1802.

Flaggan infördes på nytt 1848 av kungen av Sardinien, som på det vita fältet tillfogade huset Savoyens vapen. Flaggan blev hela det italienska kungadömets flagga 1861. När monarkin avskaffades 1946, avlägsnades vapensköldarna från flaggan.

Croatia

Kroatien

Kroatiens flagga består av tre horisontella ränder i rött, vitt och blått. Kroatiens vapensköld sitter mitt på flaggan. Den har ett rödvitt schackrutigt mönster som även utgör grunden till Kroatiens snygga landslagströjor, till exempel på landets fotbollslag. Dessutom kröns huvudskölden av fem mindre historiska sköldar.

Den röda, vita och blå flaggan har använts sedan 1800-talet, ursprungligen av revolutionärer 1848. Men sedan dess har mittemblemet ändrats flera gånger. Den nuvarande flaggan med vapenskölden i mitten antogs officiellt i december 1990.

Latvia

Lettland

Den röd-vit-röda fanan har använts av letterna alltsedan 1279.

En grupp lettiska konstnärer beslöt 1917 att ändra den röda färgen till karmosinrött och göra det vita fältet smalare. Flaggan, som var förbjuden under den sovjetiska ockupationen, erkändes åter som civil flagga 1988 och återinfördes som nationsflagga 1990.

Lithuania

Litauen

1918 tillsatte regeringen en särskild kommission med uppgift att utforma nationsflaggan, och den 19 april samma år godkändes en flagga med tre vågräta fält i den litauiska folkdräktens färger.

Det gula fältet betecknar solen, en symbol för ljuset. Grönt anspelar på växtligheten som symbol för naturen och livet. Rött symboliserar fosterlandskärlek och det blod som utgjutits för fäderneslandet.

Flaggan återinfördes 1989.

Luxemburg

Luxemburg

Luxemburgs flagga har samma färger som landets vapen. Flaggan, som är inspirerad av den franska trikoloren, skiljer sig från den Nederländska flaggan genom sin mer långsmala form och ljusare blå nyans.

Flaggan har sedan 1800-talet använts som nationsemblem men blev först 1972 landets officiella flagga.

Malta

Malta

Flaggans båda färger är Johanniterordens färger.

S:t Georgskorset tillfogades 1942 när den brittiske kungen George VI tilldelade Maltas befolkning denna utmärkelse i erkännande av deras tappra motstånd under andra världskriget. På korset står mottot « For gallantry ».

Flaggan antogs officiellt som nationsemblem först 1964 i samband med att Malta blev självständigt.

Netherlands

Nederländerna

Den nederländska flaggans ursprung går tillbaka till 1579 när Nederländerna förklarade sig självständigt. Då var flaggan färger orange, vitt och blått, vilka var färgerna i regenten Wilhelm I:s familjevapen.

På 1600-talet ersattes den orange färgen av rött, men orange utgör fortfarande den nationella färgen och i samband med helgdagar och officiella besök i utlandet ledsagas alltid nationsflaggan av ett orangefärgat baner.

Flaggan antogs officiellt 1796 och bekräftades som nationsemblem 1937.

Den skiljer sig från Luxemburgs flagga genom sin något annorlunda dimension och mörkare blå färg.

Poland

Polen

Polens flagga består av två horisontella ränder, där den övre är vit och den undre röd. Dessa två färger är Polens nationalfärger. Det vita representerar en vit örn, som har varit Polens symbol sedan 1200-talet. Den har funnits på många polska baner, flaggor och vapensköldar i det förflutna, med röd bakgrund.

Därför antogs den vit-röda flaggan officiellt som nationalemblem 1919, ett år efter Polens självständighetsförklaring.

Portugal

Portugal

1910, när republiken infördes, ersattes den blå-vita kungliga flaggan av den nuvarande röd-gröna flaggan. Rött symboliserar revolutionen och grönt symboliserar hoppet.

Statsvapnet står på en armillarsfär som symboliserar de portugisiska sjöfararnas stora geografiska upptäckter.

Flaggan antogs officiellt 1911.

Czech Republic

Republiken Tjeckien

Rött och vitt är Böhmens traditionella färger. De förekom på vapensköldar (som avbildar ett vitt lejon mot en röd bakgrund) redan 1192.

Den första tjeckiska röd-vita flaggan kom i bruk under första världskriget och blev Tjeckoslovakiens första nationsflagga 1918.

Eftersom den enbart bestod av Böhmens färger kompletterades flaggan 1920 med Mährens och Slovakiens blå vapensköldar.

Denna flagga övertogs som Republiken Tjeckiens flagga 1992.

Romania

Rumänien

De tre färgerna blått, gult och rött som rumänerna håller så mycket av går ända tillbaka till Mikael den tappre (1593-1601), men den trefärgade flaggan är ganska ny. Den dök upp första gången i början av 1800-talet och antogs officiellt som Rumäniens flagga 1859, när Alexandru Ioan Cuza utsågs till furste av Valakiet och Moldova.

Slovakia

Slovakien

Den slovakiska flaggan med vågräta fält i tre färger, vitt-blått-rött, togs i bruk för första gången 1848, men då utan statsvapnet. Statsvapnet, som representerar den blå bergskedjan med tre toppar och det vita patriarkalkorset mot bakgrund av en röd vapensköld, fogades till flaggan först 1992 när Slovakien blev självständigt.

Slovenia

Slovenien

Sloveniens flagga, som också är vit, blå och röd, användes för första gången 1848 av slovenska patrioter.

1991 fogades Sloveniens nya vapen till flaggan. De representerar Triglav, som är de slovenska alpernas högsta punkt, och de tre gula stjärnorna mot en blå bakgrund utgör det gamla hertigdömet Celjes vapen. De små vågorna symboliserar landets floder och Adriatiska havet.

Spain

Spanien

Ursprunget till färgerna rött och guld som nationellt emblem går tillbaka till 1785, även om den nuvarande spanska flaggan antogs först 1981.

Konungariket Spaniens riksvapen består av en sköld som upptar följande gamla kungarikens vapen: Kastilien (en borg), Léon (ett liggande lejon), Aragon (fyra lodräta fält mot en förgylld bakgrund) och Navarra (en guldkedja mot en röd bakgrund), och nederst en granatblomma, symbolen för kungadömet Granada. Herkuleskolonnerna, som symboliserar Gibraltarsundet, lades till av Karl V för att anknyta till det spanska imperiets utomeuropeiska besittningar. Kolonnen med ordet plus inskrivet kröns av en kejsarkrona; den andra kolonnen kröns av en kunglig krona. Det nuvarande statsvapnet är den spanska kungafamiljens vapensköld med tre gyllene liljor mot en blå bakgrund, symbolen för kungahuset Bourbon, som återbesteg tronen 1975.

Sweden

Sverige

Den svenska flaggans ursprung går tillbaka till 1500-talet, men färgerna och proportionerna lagstadgades först 1982.

I en kunglig förordning från 1569 kungjorde kung Johan III att alla skepp i den svenska flottan skulle bära det gyllene korset.

Flaggan, som inspirerats av den danska Dannebrogen, återger färgerna i det svenska riksvapnet från 1400-talet och representerar tre guldkronor på en blå botten.

Germany

Tyskland

Den nuvarande tyska flaggan infördes den 23 maj 1949, när BRD (Förbundsrepubliken Tyskland) bildades, och knyter an till Tyska förbundets flagga från 1848 liksom till Weimar-republikens flagga (1919-1933).

Svart, rött och guld är Tysklands historiska färger som man återfinner på såväl de uniformer som bars av baron von Lützows Freikorps (frikårer) under Napoleonkrigen som på Preussens flagga.

Det är också det Tysk-romerska rikets färger: svart representerar örnen, rött dess näbb och klor och gult symboliserar den gyllene skölden.

Hungary

Ungern

Redan på 1600-talet var färgsättningen rött, vitt och grönt ett väsentligt dekorativt inslag vid kröningsceremonier.

På 1830-talet började patriotiska grupper åter använda dessa färger och under revolutionen 1848 utropades den ungerska trefärgsflaggan till nationsflagga. Den återinfördes officiellt 1957.

Färgerna är hämtade från den ungerska vapenskölden: den röda skölden, de vita banden och stamfärdernas vita kors, samt det gröna berget med tre toppar.

Austria

Österrike

Sedan 1300-talet har Österrikes flagga utgjorts av en röd sköld med ett horisontellt vitt band. De röd-vit-röda fälten uppträder för första gången på landets militära hedersutmärkelser år 1787.

Den nuvarande flaggan infördes som nationsfana 1918, och som nationellt vapen 1921 och återinfördes den 1 maj 1945 efter den tyska ockupationen.


Stäng fönstret och återvänd till spelet