Sökväg

Fler spelfinns i Barnhörnan

EU:

vad är det egentligen ?

När andra världskriget tog slut 1945 bestämde sig Europas ledare för att lösa sina problem genom att samarbeta. De ville förhindra nya krig en gång för alla, så att människorna kunde bygga upp sina liv igen och hitta nya och bättre sätt att försörja sig och handla med varandra.

Ett sätt att göra detta, tänkte ledarna, var att kontrollera hur mycket kol och stål varje land fick ha. Det här var viktigt, eftersom kol behövdes för att driva fabrikerna som gjorde allt det som människor behövde, bland annat stål till maskiner, hus, vägar och byggnader. Kol och stål behövs också för att tillverka vapen, som gevär och stridsvagnar. Men om länderna tillsammans bestämde hur man skulle använda allt kol och stål, så skulle inget enskilt land kunna tillverka vapen i hemlighet utan att de andra länderna visste om det.

Ledarna hoppades också att länder som är beroende av varandra inte skulle ha någon anledning att kriga, eftersom ekonomin skulle bli bättre och folk skulle ha bra jobb, mat och trygghet. Och vet du vad? De hade rätt. Över 60 år har gått och Europas krig är nu något som du läser om i historieböckerna.

EU har kommit långt. Europeiska unionen har i dag 28 medlemsländer. EU fungerar ungefär som en skolklass. Liksom i alla bra samhällen hjälper de starkare de svagare. Och på samma sätt som i en skolklass där vissa elever tycker om matte medan andra föredrar musik, har även EU-länderna olika intressen. För att kunna leva tillsammans i fred måste alla acceptera varandra som de är. Varje land har sina egna traditioner, sitt eget språk och sin egen kultur. Detta sammanfattas på ett bra sätt i EU:s motto ”Förenade i mångfalden”.

Trots denna mångfald har EU-länderna gemensamma mål:

  • De vill förbättra välståndet och levnadsvillkoren i alla EU-länder. Redan i dag är EU världens största ekonomiska område.
  • De vill ha fred och säkerhet i Europa och i världen. I stället för att slåss mot varandra med vapen, vill de sitta runt ett bord och diskutera saker tillsammans.
  • De vill att alla i EU ska ha samma grundläggande rättigheter och friheter, kunna leva utan diskriminering och ha lika möjligheter.

Du kanske redan vet att EU har ett eget parlament, där politikerna har valts av folket i allmänna val. Du har kanske sett statsministern på nyheterna, i ett möte i Bryssel tillsammans med sina kollegor från andra länder. Tillsammans bildar de Europeiska rådet, som fattar viktiga beslut.

EU:s lagar stiftas av Europaparlamentet (751 direktvalda ledamöter) och ministerrådet (som består av ministrar från varje EU-land). EU-kommissionen föreslår nya lagar och ser till att de följs.

Många EU-länder använder nu samma slags pengar, euro, vilket gör det lättare att resa runt i Europa utan att behöva växla pengar från en valuta till en annan. På samma sätt kan EU-medborgare resa i EU utan gränskontroller, studera och arbeta i andra EU-länder och köpa varor och tjänster i hela EU.

Men EU handlar inte bara om säkerhet, pengar och ekonomi. Man arbetar även för att förbättra miljön. Man stöder forskning och åtgärder som kan leda till vetenskapliga och tekniska genombrott. EU reglerar också hur produkter ska tillverkas och förpackas, så att vi kan vara säkra på att de varor och tjänster vi köper alltid håller hög kvalitet oavsett varifrån de kommer.

EU gör jättemycket för att du och din familj ska ha det bra, vara friska och kunna känna er trygga.

Fem intressanta fakta

  • Europeiska unionen består av 28 medlemsländer, varav 19 i dag använder euro som sin valuta.
  • Euromynten har en gemensam sida och en nationell sida som visar en symbol som valts av det land som har utfärdat myntet.
  • EU firar sin födelsedag den 9 maj. Den dagen 1950 presenterade en fransk minister som hette Robert Schuman tankarna bakom det som i dag är EU.
  • Inom den inre marknaden kan människor, varor och tjänster röra sig fritt mellan EU-länderna.
  • EU har sin egen stadga för grundläggande rättigheter.