Navigačný riadok

Ďalšie hry v Detskom kútiku

EÚo:

čo vlastne ide?

Po skončení druhej svetovej vojny sa vedúci predstavitelia Európy dohodli, že budú spolupracovať na riešení spoločných problémov. Chceli raz a navždy ukončiť vojny, pomôcť ľuďom pri návrate do normálneho života a vytvoriť lepšie podmienky na rozvoj krajín a podporu vzájomného obchodu.

Jedným zo spôsobov, ako to dosiahnuť, bola podľa nich kontrola prideleného množstva uhlia a ocele pre jednotlivé krajiny. Išlo o dve veľmi dôležité suroviny, pretože uhlie poháňalo továrne, v ktorých sa vyrábali všetky dôležité veci pre ľudí vrátane ocele pre stroje, domy, cesty a stavby. Uhlie a oceľ boli takisto potrebné na výrobu vojnového arzenálu – zbraní a tankov. Takže ak krajiny spoločne rozhodovali o tom, čo s európskym uhlím a oceľou, žiadna z nich nemohla začať vyrábať zbrane bez toho, aby sa o tom nedozvedeli ostatné.

Európski lídri takisto dúfali, že v prípade takéhoto vzájomného prepojenia, žiadna z krajín nebude mať dôvod začať vojnu, pretože všetky hospodárstva by boli dostatočne prosperujúce a ľudia by mali dobrú prácu, dostatok jedla a žili by v bezpečí. A viete, žemali pravdu? Sme o 60 rokov ďalej a vojny v Európe sú niečím, o čom sa dočítame len v historických knihách.

EÚ má za sebou dlhú históriu. Dnes ju tvorí 28 členských štátov. Je to tak trochu ako školská trieda. Ako v každej dobrej komunite, silnejší pomáhajú slabším. A ako v každej triede, kde niektorí žiaci majú radi matematiku, iní hudbu, aj v EÚ majú niektoré krajiny záujmy, ktoré sa líšia od záujmov iných. Aby sme mohli žiť všetci v mieri, musíme ostatných akceptovať takých, akí sú. Každá krajina má svoje tradície, jazyk a kultúru. Vyjadruje to aj motto EÚ: „Zjednotení v rozmanitosti“.

Napriek odlišnostiam majú krajiny EÚ spoločné ciele:

  • prosperitu a lepšie životné podmienky pre všetky štáty EÚ. EÚ je najväčším obchodným trhom na svete.
  • mier a bezpečnosť v Európe a vo svete. Miesto toho, aby bojovali, krajiny radšej zasadnú za spoločný stôl a problémy si prediskutujú.
  • rovnaké základné práva a slobody pre všetkých občanov EÚ, život bez akýchkoľvek foriem diskriminácie a rovnaké príležitosti.

Možno už viete, že EÚ má svoj vlastný Parlament, ktorého členov volia občania v demokratických voľbách? Možno ste videli v správach vášho predsedu vlády počas stretnutia s jeho kolegami z iných štátov v Bruseli. Spolu tvoria Európsku radu, v rámci ktorej prijímajú dôležité rozhodnutia.

Európske zákony prijímajú Európsky parlament (so 751 volenými členmi) a Rada (tvorená ministrami z členských krajín EÚ). Európska komisia navrhuje nové právne predpisy a zabezpečuje ich dodržiavanie.

Mnohé z krajín EÚ používajú spoločnú menu, euro, ktorá uľahčuje cestovanie po Európe. Turisti si už nemusia zamieňať bankovky v zmenárňach. Občania EÚ môžu cestovať bez hraničných kontrol, študovať a pracovať v inej krajine EÚ, či nakupovať tovary a služby kdekoľvek v EÚ.

EÚ nie je len o bezpečnosti, mene a hospodárstve. Bojuje tiež za ochranu životného prostredia. Podporuje výskum a projekty, ktoré môžu znamenať prelom vo vede a technológiách. EÚ upravuje postup výroby či balenia výrobkov, aby bolo jasné, že veci, ktoré kupujeme, sú kvalitné bez ohľadu na krajinu pôvodu.

Existuje mnoho ďalších oblastí, v ktorých sa EÚ usiluje zabezpečiť, aby ste vy a vaša rodina boli šťastní, zdraví a v bezpečí.

Päť zaujímavých faktov

  • Európska únia má 28 členských štátov, z ktorých 19 používa spoločnú menu, euro.
  • Euro mince majú jednu stranu spoločnú a na druhej strane sa nachádza motív navrhnutý štátom, ktorý mincu vydal.
  • EÚ oslavuje svoje narodeniny 9. mája. V tento deň v roku 1950 predstavil francúzsky minister Robert Schuman niekoľko myšlienok projektu, ktorý dnes poznáme ako EÚ.
  • Jednotný trh znamená, že sa ľudia, výrobky a služby sa môžu voľne pohybovať medzi členskými štátmi EÚ.
  • EÚ má svoju vlastnú Chartu základných práv.