Ścieżka nawigacji

Więcej gier w Kąciku dla dzieci

UE:

z czym to się je ?

Gdy w połowie ubiegłego stulecia zakończyła się II wojna światowa, przywódcy europejskich krajów postanowili razem rozwiązywać istniejące w Europie problemy. Chcieli w ten sposób na zawsze zażegnać wszelkie konflikty, zapewnić swoim obywatelom życie w pokoju oraz wspierać się nawzajem i rozwijać handel międzynarodowy.

Jednym z pomysłów na to, jak zapobiec kolejnym wojnom, było kontrolowanie, ile węgla i stali mogą kupować poszczególne kraje. To było bardzo ważne, ponieważ bez węgla fabryki nie mogły produkować rzeczy niezbędnych nam wszystkim do życia, a stal była potrzebna do budowania maszyn, budynków i dróg. Jednak węgiel i stal są też niezbędne do produkcji broni i czołgów. Dlatego właśnie wspólne nadzorowanie, co dzieje się z węglem i stalą w Europie, miało zapobiec temu, by któryś z krajów po kryjomu produkował broń.

Europejscy przywódcy mieli również nadzieję, że kraje, które będą wzajemnie od siebie zależne, nie będą chciały ze sobą walczyć, ponieważ współpraca będzie pobudzać gospodarkę w całym regionie, nie będzie bezrobocia i głodu, a dzięki temu ludzie będą czuli się bezpiecznie. I wiesz co? Nie pomylili się! Minęło już ponad 60 lat i o wojnach w Europie czytamy dziś już tylko w podręcznikach historii.

UE przeszła długą drogę. Obecnie należy do niej 28 państw. To trochę tak, jak w szkolnej klasie. Jak w zgranej paczce – silniejsi pomagają słabszym. I tak jak w szkole: niektórzy wolą matematykę, inni muzykę. Również kraje UE nierzadko bardzo się od siebie różnią. Jednak aby panował pokój, każdy musi zaakceptować innych takimi, jakimi są. W różnych krajach są różne tradycje, języki i kultury. To właśnie wyraża motto Unii Europejskiej: „Zjednoczeni w różnorodności”.

Mimo tej różnorodności kraje UE mają takie same cele:

  • chcą, by wszystkie kraje UE rozwijały się i by ich obywatelom żyło się coraz lepiej. UE już teraz jest największym obszarem gospodarczym świata.
  • Chcą, by w Europie i na świecie panował pokój i by ludzie czuli się bezpiecznie. Zamiast sięgać po broń, lepiej razem usiąść przy stole i poszukać pokojowych rozwiązań.
  • Chcą, by wszystkim obywatelom UE przysługiwały te same prawa podstawowe i wolności, by wszyscy mieli równe szanse i by nikt nie był dyskryminowany.

Warto też przypomnieć, że UE ma swój własny Parlament, a Europejczycy mogą wybierać jego członków w demokratycznych wyborach. Pewnie widziałeś już w wiadomościach polskiego premiera podczas wizyty w Brukseli, gdy spotyka się z szefami innych europejskich państw? Wszyscy razem tworzą Radę Europejską i regularnie spotykają się, by podejmować ważne decyzje.

Europejskie przepisy przyjmowane są przez Parlament Europejski (w którym zasiada 736 posłów, wybieranych w wyborach bezpośrednich) i przez Radę (w skład której wchodzą ministrowie z wszystkich krajów UE). Zadaniem Komisji Europejskiej jest proponowanie nowych przepisów i pilnowanie, by były one przestrzegane.

Wiele państw UE używa dziś tej samej waluty – euro. Dzięki temu podróżowanie między tymi państwami stało się łatwiejsze: nie trzeba już wymieniać pieniędzy w kantorach. Podróżowanie stało się prostsze również dzięki temu, że obywatele UE nie muszą przechodzić kontroli granicznych, mogą studiować i pracować w innych krajach UE oraz robić zakupy w dowolnym miejscu w Unii.

Jednak Unia skupia się nie tylko na bezpieczeństwie, pieniądzach i gospodarce. Stara się również chronić środowisko. Wspiera badania naukowe i rozwój technologiczny. UE czuwa też nad tym, jak produkuje się i pakuje towary, które kupujemy, by były zawsze najlepszej jakości bez względu na to, z którego kraju pochodzą.

Unia Europejska robi bardzo wiele w trosce o bezpieczeństwo, wysoki poziom życia i zdrowie Twoje i Twojej rodziny.

Pięć ciekawostek

  • Do Unii Europejskiej należy obecnie 28 państw, a 19 spośród nich używa wspólnej waluty – euro.
  • Na monetach euro jedna ze stron jest wspólna dla wszystkich krajów, a na drugiej znajduje się symbol kraju, który je wybił.
  • Urodziny UE obchodzimy 9 maja. Tego dnia w 1950 r. francuski minister Robert Schuman zaproponował stworzenie organizacji, która w kolejnych latach przekształciła się w Unię Europejską.
  • Jednolity rynek oznacza, że ludzie, towary i usługi mogą swobodnie przemieszczać się między krajami UE.
  • UE ma własną Kartę praw podstawowych.