Kruimelpad

Meer games in de Kids' Corner

De EU:

wat is dat? ?

Toen de Tweede Wereldoorlog halverwege de vorige eeuw was afgelopen, besloten de leiders van de Europese landen om hun problemen samen op te lossen. Ze wilden dat er nooit meer oorlog zou komen zodat mensen hun leven weer op konden bouwen. Ze zochten naar nieuwe en betere manieren om te produceren wat de mensen nodig hadden en om met elkaar handel te drijven.

Een van die manieren was om te bepalen hoeveel kolen en staal elk land zou krijgen. Dat was belangrijk, omdat steenkool als brandstof diende voor de fabrieken die allerlei producten maakten die mensen nodig hadden, zoals machines, maar ook huizen, wegen en gebouwen. Kolen en staal werden ook gebruikt bij het maken van wapens, zoals geweren en tanks. Omdat alle landen samen zouden besluiten wat er met het staal en de steenkool gebeurde, werd het onmogelijk dat één land nog wapens kon maken zonder dat de rest het wist.

De leiders rekenden er ook op dat landen die van elkaar afhankelijk waren, geen reden hadden om een oorlog te beginnen, omdat de economie sterker zou worden en mensen daardoor een goede baan, genoeg te eten en veiligheid zouden krijgen. En weet je? Ze hadden gelijk!Er zijn in Europa al meer dan zestig jaar voorbijgegaan en voor een Europese oorlog moet je nu al in de geschiedenisboekjes kijken.

De EU heeft al heel wat achter de rug. Er zijn nu 28 landen lid van de Europese Unie. Het gaat er zo'n beetje aan toe als in de klas. Net als onder goede vrienden, helpen de sterkeren de zwakkeren. En net zoals sommige leerlingen meer van wiskunde houden en andere van muziek, zo verschillen ook de belangen van de EU-landen. Om vreedzaam naast elkaar leven, moet iedereen de ander accepteren zoals hij is. Elk land heeft zijn eigen tradities, taal en cultuur. Die houding komt goed tot zijn recht in het devies van de EU, "In verscheidenheid verenigd".

Ondanks die verscheidenheid hebben de EU-landen dezelfde doelstellingen:

  • Ze willen welvaart en betere levensomstandigheden in alle EU-landen. De EU-landen vormen samen de grootste economie van de wereld.
  • Ze streven naar vrede en veiligheid in Europa en daarbuiten. In plaats van elkaar met wapens te lijf te gaan, gaan ze liever om de tafel zitten om hun problemen op te lossen.
  • Ze willen dat iedereen dezelfde fundamentele rechten en vrijheden heeft, kan leven zonder gediscrimineerd te worden en dezelfde kansen krijgt als anderen.

Misschien weet je al dat de EU haar eigen parlement heeft, waarvoor iedereen op democratische manier kan kiezen en worden gekozen? En misschien heb je wel eens op het nieuws gezien dat je eigen eerste minister in Brussel met collega's uit andere EU-landen vergaderde. Samen vormen ze de Europese Raad, die de belangrijke beslissingen neemt.

Europese wetten worden gemaakt door het Europees Parlement (met 751 rechtstreeks gekozen leden) en de Raad (waarin één minister uit elk EU-land zit). De Europese Commissie stelt nieuwe wetten voor en zorgt ervoor dat ze worden nageleefd.

Veel EU-landen hebben nu dezelfde munt, de euro. Die maakt het iedereen makkelijker om door Europa te reizen zonder dat hij zijn geld in elk land moeten wisselen. En iedereen kan ook door een groot deel van Europa reizen zonder controles aan de grenzen en kan overal in Europa studeren, werken en producten en diensten kopen.

Maar in de EU draait het niet alleen om veiligheid, geld en economie. Het gaat ook om een beter milieu. Daarnaast steunt de EU ook onderzoek en projecten die tot een wetenschappelijke of technologische doorbraak kunnen leiden. De EU regelt bovendien hoe producten gemaakt en verpakt worden, zodat we weten dat alles van goede kwaliteit is, ongeacht waar het vandaan komt.

Er is zoveel dat de EU doet om jou en iedereen om je heen gezond en veilig te houden!

Vijf aardige weetjes

  • 28 landen zijn lid van de Europese Unie en 19 daarvan hebben de euro als munt.
  • Eén kant van de euromunten is altijd hetzelfde, op de andere kant staat een nationaal embleem van het land dat de munt heeft uitgegeven.
  • De EU viert haar verjaardag op 9 mei. Op die dag van het jaar 1950 kwam de Franse minister Robert Schuman met het idee voor wat nu de Europese Unie heet.
  • Met de term interne markt bedoelen we dat mensen, producten en diensten vrij mogen circuleren door de EU-landen.
  • De EU heeft haar eigen Handvest van de grondrechten.