Percorso di navigazione

Daugiau žaidimų Vaikų kampelyje

Kas gi ta

Europos Sąjunga ?

Kai praėjusiame amžiuje pasibaigė Antrasis pasaulinis karas, Europos vadovai nusprendė įveikti sunkumus drauge. Jie norėjo visam laikui baigti kariauti, kad žmonės galėtų atsigauti, sugalvotų naujų ir geresnių būdų užsidirbti duonai ir prekiauti vieni su kitais.

Šalių vadovų nuomone, vienas iš būdų tai pasiekti – kontroliuoti, kiek kiekviena šalis gali gauti anglies ir plieno. Tai buvo svarbu, nes anglies reikėjo, kad veiktų gamyklos, kuriose buvo gaminami įvairūs žmonėms reikalingi daiktai ir lydomas plienas, naudojamas gaminant mašinas, statant namus bei kitus pastatus ir tiesiant kelius. Anglies ir plieno taip pat reikia norint pagaminti šautuvus, tankus ir kitą karo įrangą, o kadangi, ką daryti su Europos anglimi ir plienu, šios šalys sprendė drauge, nė viena iš jų negalėjo šių ginklų gaminti kitoms šalims apie tai nežinant.

Šalių vadovai taip pat tikėjosi, kad taip vienos nuo kitų priklausančios šalys neturės dėl ko kariauti, nes sustiprės viso regiono ekonomika, žmonės turės gerus darbus, maisto ir jausis saugūs. Ir žinai ką? Jie buvo teisūs. Praėjo daugiau kaip 60 metų ir apie karus Europoje skaitome istorijos vadovėliuose.

Europos Sąjunga nuėjo ilgą kelią. Dabar joje yra 28 valstybės narės. Ji šiek tiek panaši į mokyklos klasę. Kaip bet kurioje geroje bendruomenėje, stipresnieji padeda silpnesniesiems. Kaip klasėje vieniems moksleiviams patinka matematika, o kitiems geriau sekasi muzika, taip ir vienas ES šalis domina vieni dalykai, kitas – kiti. Kad visi gyventų taikiai, reikia kitus priimti tokius, kokie jie yra. Kiekviena šalis turi savas tradicijas, kalbą ir kultūrą. Šios mintys gražiai apibendrintos Europos Sąjungos devizu: „Suvienijusi įvairovę“.

Nepaisant įvairovės ir skirtumų ES šalys turi bendrus tikslus:

  • kad visos ES šalys klestėtų ir žmonės jose gyventų geriau. Europos Sąjunga jau gali pasigirti esanti didžiausia ekonominė erdvė pasaulyje;
  • kad Europoje ir visame pasaulyje vyrautų taika ir būtų saugu. Jos renkasi ne karą, o derybų stalą;
  • kad visi Europos Sąjungos piliečiai turėtų vienodas pagrindines teises ir laisves, lygias galimybes ir nebūtų diskriminuojami.

Galbūt jau žinai, kad Europos Sąjunga turi savo parlamentą, į kurį žmonės gali demokratiškai išrinkti savo kandidatus. Be to, gal jau per žinias matei Lietuvos prezidentę Briuselyje susitinkančią su kitų šalių vadovais. Visų šalių vadovai drauge sudaro Europos Vadovų Tarybą ir priima svarbius sprendimus.

Europos Parlamentas (jį sudaro 751 tiesiogiai išrinkti nariai) ir Taryba (ją sudaro visų ES šalių ministrai) leidžia Europos Sąjungos teisės aktus. Europos Komisija siūlo naujus teisės aktus ir rūpinasi, kad jų būtų laikomasi.

Šiuo metu daugelyje ES šalių naudojama ta pati valiuta euras, kuria naudojantis visiems paprasčiau keliauti po Europą, nes nereikia keistis pinigų vis į kitą valiutą. Be to, Europos Sąjungos piliečiai gali keliauti netikrinami pasienyje, studijuoti ir dirbti kitose ES šalyse bei įsigyti prekių ir naudotis paslaugomis visoje ES.

Tačiau Europos Sąjungoje svarbu ne vien saugumas, pinigai ir ekonomika. Joje taip pat skatinama rūpintis gamta. Europos Sąjungoje remiami moksliniai tyrimai ir projektai, kurie gali padėti pasiekti didelių mokslinių ir technologinių laimėjimų. Be to, Europos Sąjungoje reguliuojama, kaip gaminti ir pakuoti produktus, kad būtumėme tikri, jog visada perkame kokybiškas prekes, nesvarbu, kur jos būtų pagamintos.

Europos Sąjunga labai įvairiais būdais rūpinasi, kad tu ir tavo šeima būtumėte laimingi, sveiki ir saugūs.

Penki įdomūs faktai:

  • Europos Sąjungoje yra 28 valstybės narės. 19 iš jų šiuo metu naudojama bendra valiuta euras.
  • Euro monetų viena pusė visų vienoda, o kitoje pavaizduotas šalies, kurioje moneta nukaldinta, pasirinktas simbolis.
  • Europos Sąjunga savo gimtadienį švenčia gegužės 9 dieną.Tą dieną 1950 metais Prancūzijos ministras Roberas Šumanas iškėlė idėjas, kurios tapo Europos Sąjungos pagrindu.
  • Bendroji rinka reiškia, kad žmonės, prekės ir paslaugos laisvai keliauja iš vienos ES šalies į kitą.
  • Europos Sąjunga turi savo Pagrindinių teisių chartiją.