Navigointipolku

Siirry sivulle ”EU-pelit ja -tietovisat”

EU:

mikä se oikein on ?

Toisen maailmansodan päätyttyä Euroopan maiden johtajat päättivät alkaa tehdä yhteistyötä ongelmiensa ratkaisemiseksi. He halusivat lopettaa sotimisen ikiajoiksi, jotta ihmiset voisivat rakentaa uuden pohjan elämälleen ja luoda uusia, entistä parempia keinoja itsensä elättämiseen ja kaupankäyntiin.

Päättäjät ajattelivat, että yksi keino rauhan ja hyvinvoinnin takaamiseen olisi sen valvominen, miten paljon hiiltä ja terästä kukin maa voisi käyttää. Tämä oli tärkeää, sillä hiiltä tarvittiin voimanlähteeksi tehtaisiin, joissa valmistettiin kaikki ihmisten tarvitsemat tuotteet, muun muassa koneiden, teiden ja talojen rakentamiseen tarvittava teräs. Hiiltä ja terästä tarvitaan myös sodassa käytettävien aseiden ja panssarivaunujen valmistamiseen. Kun Euroopan maat nyt yhdessä alkoivat sopia hiili- ja teräsvarojen käytöstä, mikään maa ei enää pystynyt valmistamaan tällaisia aseita muiden maiden tietämättä.

Euroopan maiden johtajat toivoivat myös, että toisistaan tällä tavalla riippuvaisilla mailla ei enää olisi mitään syytä sotia keskenään, kun koko alueen taloudellinen hyvinvointi paranisi ja ihmisillä olisi työtä, ruokaa ja turvaa. Ja kas vain:he olivat oikeassa. On kulunut yli 60 vuotta, ja Euroopan sodat ovat historiaa.

Euroopan maiden yhteistyö on kasvanut ja kehittynyt. Euroopan unionissa (lyhyesti EU) on nyt 28 jäsenvaltiota. EU on vähän kuin koululuokka. Hyvässä yhteisössä vahvat auttavat heikkoja, ja niin EU:ssakin tehdään. Koululuokassa jotkut pitävät matematiikasta ja toiset musiikista, ja EU:ssakin eri mailla on erilaisia kiinnostuksen kohteita. Jos kaikki kuitenkin haluavat elää yhdessä rauhassa, heidän on hyväksyttävä toisensa sellaisina kuin ovat. Kaikki maat noudattavat omia perinteitään ja kulttuuriaan ja käyttävät omia kieliään. Tämä ajatus kiteytyy hyvin EU:n tunnuslauseessa ”Moninaisuudessaan yhtenäinen”.

Moninaisuudesta huolimatta EU-mailla on yhteisiä tavoitteita:

  • EU-maat haluavat, että ne kaikki kukoistavat ja että niiden elinolot paranevat.EU on jo nyt maailman suurin talousalue.
  • EU-maat haluavat, että Euroopassa ja koko maailmassa on rauhallista ja turvallista. Sotimisen ja aseiden käytön sijasta EU-maat haluavat sopia asioista neuvottelemalla.
  • EU-maat haluavat, että kaikilla EU:n kansalaisilla on samat perusoikeudet ja -vapaudet ja tasaveroiset mahdollisuudet ja että he saavat elää ilman syrjintää.

Ehkä jo tiesitkin, että EU:lla on oma kansanedustuslaitoksensa, jota kutsutaan Euroopan parlamentiksi tai epävirallisemmin europarlamentiksi. Kaikki saavat äänestää demokraattisesti haluamiaan henkilöitä EU:n kansanedustajiksi eli parlamentin jäseniksi. Olet ehkä myös nähnyt uutisissa kotimaasi pääministerin, joka tapaa Brysselissä muiden maiden pääministereitä. Pääministerit muodostavat yhdessä Eurooppa-neuvoston, joka tekee tärkeitä päätöksiä.

Euroopan unionissa lakeja säätävät Euroopan parlamentti (jossa on 751 suoraan valittua jäsentä) ja neuvosto (joka koostuu kaikkien EU-maiden ministereistä). Euroopan komissio ehdottaa uusia lakeja ja huolehtii niiden noudattamisesta.

Monilla EU-mailla on nykyisin sama raha, euro. Se helpottaa Euroopassa matkustamista, kun maasta toiseen siirryttäessä ei aina tarvitse vaihtaa valuuttaa. EU-kansalaiset saavat myös matkustaa ilman rajatarkastuksia, opiskella ja mennä töihin toisiin EU-maihin sekä ostaa tavaroita ja palveluita kaikkialta EU:sta.

EU ei kuitenkaan huolehdi vain turvallisuudesta, rahasta ja taloudesta. Se pyrkii myös parantamaan ympäristön tilaa eri keinoin. Se tukee tutkimusta ja toimintaa, jonka tuloksena voidaan saada aikaan läpimurtoja tieteessä ja tekniikassa. EU sääntelee myös tavaroiden valmistusta ja pakkaamista, jotta tiedämme, että ostamamme tavarat ovat aina hyvälaatuisia alkuperämaasta riippumatta.

EU pyrkii siihen, että sinä ja perheesi voitte elää onnellisina, terveinä ja turvassa.

Viisi mielenkiintoista seikkaa

  • Euroopan unionissa on 28 jäsenvaltiota, joista tällä hetkellä 19 käyttää valuuttanaan euroa.
  • Eurokolikoissa toinen puoli on kaikille yhteinen. Toisella puolella on kolikon liikkeelle laskeneen maan oma kuvio.
  • EU:n syntymäpäivää juhlitaan 9. toukokuuta. Toukokuun yhdeksäntenä päivänä vuonna 1950 ranskalainen ministeri Robert Schuman esitti ajatuksen, johon nykyinen EU perustuu.
  • Sisämarkkinat tarkoittavat sitä, että ihmiset, tavarat ja palvelut voivat liikkua vapaasti EU-maiden välillä.
  • EU:lla on oma perusoikeuskirja.