Navigatsioonitee

Muud ELi mängud lastele

EL

mis see üldse on ?

Kui eelmisel sajandil lõppes Teine maailmasõda, otsustasid Euroopa juhid, et teevad probleemide lahendamiseks koostööd. Nad soovisid lõpetada sõdimise alatiseks, et inimesed saaksid oma asjad uuesti korda seada ning leida uusi ja paremaid mooduseid majandustegevuseks ning omavaheliseks kaubavahetuseks.

Juhtide arvates oli üks võimalus selleks riikide söe ja terase ammutamise kontrollimine. See oli oluline, kuna sütt vajati tehastes energiaallikana, et toota kõiki inimestele vajalikke asju, sealhulgas terast masinate, hoonete, teede ja rajatiste valmistamiseks. Süsi ja teras on vajalikud ka sõjatehnika, s.o püsside ja tankide tootmiseks. Seega kui kõik riigid ühiselt otsustavad, kuidas kasutada Euroopa sütt ja terast, ei saa ükski riik salaja relvi toota.

Juhid lootsid ka, et niimoodi üksteisest sõltuvatel riikidel ei oleks sõjapidamiseks põhjust, kuna kogu piirkonna majandus on tugevam ning inimestel on head töökohad, toit ja turvaline elu. Ja kas teate, mis juhtus? Neil oli õigus. Möödunud on üle 60 aasta ning sõdadest Euroopas saab lugeda vaid ajalooraamatutest.

EL on läbinud pika tee. Euroopa Liidus on nüüd 28 liikmesriiki. EL on veidi kooliklassi moodi. Nagu heas seltskonnas kombeks, aitavad tugevamad nõrgemaid. Ja nii nagu igas klassis on lapsi, kellele meeldib matemaatika, ja teisi, kes eelistavad muusikat, on ka mõningatel ELi riikidel huvisid, mis on teiste omadest veidi erinevad. Selleks, et omavahel hästi läbi saada, peavad kõik üksteist aktsepteerima sellistena nagu nad on. Igas riigis elatakse vastavalt sealsetele traditsioonidele, keelele ja kultuurile.Selline lähenemisviis on ilusasti kokku võetud ELi juhtlauses: „Ühinenud mitmekesisuses”.

Hoolimata sellisest mitmekesisusest on EL riikidel ühised eesmärgid:

  • nad tahavad, et kõik ELi riigid oleksid edukad ja et elamistingimused neis paraneksid. Juba praegu võib ELi uhkusega pidada maailma suurimaks majanduspiirkonnaks;
  • nad tahavad, et Euroopas ja kogu maailmas valitseks rahu ja turvalisus. Selle asemel, et üksteisega võidelda, sooviksid nad parem ühise laua ümber istuda ja asjad omavahel läbi arutada;
  • nad tahavad, et kõikidel ELi kodanikel oleksid ühesugused põhiõigused ja –vabadused, et nad võiksid elada ilma diskrimineerimist tundmata ning nautida võrdseid võimalusi.

Seoses sellega, sa võib-olla juba tead, et ELil on oma parlament, kuhu inimesed saavad demokraatlikul viisil valida neid, kes neile kõige rohkem meeldivad? Võib-olla oled sa näinud uudistes oma riigi peaministrit, kohtumas Brüsselis oma kolleegidega teistest riikidest. Üheskoos moodustavad nad Euroopa Ülemkogu ning võtavad vastu tähtsaid otsuseid.

Euroopa seadusi annavad välja Euroopa Parlament (751 otse valitud liiget) ja nõukogu (mis koosneb ELi iga liikmesriigi ministritest). Euroopa Komisjon teeb ettepanekuid uute seaduste vastuvõtmiseks ning hoolitseb selle eest, et neid ka täidetaks.

Paljudes ELi riikides on nüüd käibel ühisraha euro, mis teeb reisimise Euroopas kõikidele lihtsamaks, sest niimoodi ei pea reisides oma raha pidevalt mõne teise riigi raha vastu vahetama. Lisaks sellele võivad ELi kodanikud reisida Euroopas ilma piirikontrolli läbimata, nad võivad vabalt õppida ja töötada mõnes muus ELi riigis ning osta kaupu ja teenuseid kõikjal Euroopa Liidus.

Kuid EL ei tähenda ainult turvalisust, raha ja majandust. EL tegeleb ka meid ümbritseva keskkonna paremaks muutmisega. EL toetab teadusuuringuid ja tegevusi, mis võivad viia pöördeliste saavutusteni teaduse ja tehnoloogia arengus. EL reguleerib ka seda, kuidas peaks tooteid valmistama ja pakendama, nii et kui me midagi ostame, võime alati olla kindlad nende heas kvaliteedis, hoolimata sellest, kust need pärit on.

EL teeb väga palju selleks, et sina ja su perekond oleksid õnnelikud, terved ja kaitstud.

Viis huvitavat fakti

  • Euroopa Liidus on 28 liikmesriiki ja praegu on 19-s neist kasutusel euro.
  • Euromüntidel on üks ühine külg ja teisel küljel on mündi väljastanud riigi rahvuslik motiiv.
  • EL tähistab oma sünnipäeva 9. mail. Sel kuupäeval 1950. aastal tuli Prantsuse minister Robert Schuman välja ideedega, mille tulemusena on meil praegu Euroopa Liit.
  • Ühtne turg tähendab, et inimesed, tooted ja teenused võivad ELi riikide vahel vabalt liikuda.
  • ELil on oma põhiõiguste harta.