Sti

Flere spil på Børnehjørnet

The EU:

Hvad er det for noget ?

Da anden verdenskrig sluttede i midten af sidste århundrede, besluttede Europas ledere at arbejde sammen på at løse deres problemer. De ville have, at det skulle være slut med at føre krig, so folk kunne genopbygge deres liv, klare sig på en ny og bedre måde og handle med hinanden.

Lederne fandt ud af, at de for eksempel kunne gøre det ved at kontrollere, hvor meget kul og stål hvert land fik. Det var meget vigtigt, for der skulle bruges kul i de fabrikker, som lavede alle de ting, folk behøvede, blandt andet stål til maskiner, veje, huse og andre bygninger. Man skal også bruge kul og stål til at fremstille våben som geværer og tanks, så da landene sammen besluttede, hvad der skulle ske med Europas kul og stål, kunne ingen lande bygge disse våben, uden at de andre lande fandt ud af det.

Statsmændene håbede også, at lande, der var afhængige af hinanden, ikke længere ville have grund til at slås, fordi økonomien ville være stærkere i hele området, og folk ville have gode job, mad og sikkerhed. Og ved du hvad? De fik ret. Der er nu gået over 60 år, og Europas krige er noget, du læser om i historiebøger.

EU har udviklet sig utrolig meget i årenes løb. Der er 28 medlemsstater i Den Europæiske Union eller EU. Det er lidt lige som i en skoleklasse. Hvis det er en god klasse, hjælper de stærke elever dem, der er lidt svagere. Og lige som i en klasse, hvor nogle børn godt kan lide matematik, mens andre foretrækker musik, har EU-landene ikke alle de samme interesser. Hvis man skal bo fredeligt sammen, skal alle acceptere hinanden, som de er. Hvert land lever med sine egne traditioner, sit eget sprog og sin egen kultur. Det er sagt ganske smart i EU's motto:"Forenet i mangfoldighed".

Trods denne mangfoldighed har EU-landene fælles mål:

  • De ønsker velstand og bedre levevilkår i alle EU-landene. EU er allerede nu verdens største økonomiske område.
  • Alle ønsker fred og sikkerhed i Europa og i resten af verden. I stedet for at bekæmpe hinanden med våben vil de hellere sætte sig rundt om et bord og snakke tingene igennem.
  • Alle ønsker at give EU's borgere samme grundlæggende rettigheder og friheder, at ingen forskelsbehandles, og at alle har lige muligheder.

Du ved måske allerede, at EU har sit eget Parlament, hvor folk kan vælge den, de helst vil have?Du har måske set statsministeren i nyhederne mødes i Bruxelles med kollegerne fra de andre lande.Det er nemlig dem, der sidder i Det Europæiske Råd, hvor de træffer vigtige beslutninger.

EU's lovgivning vedtages af Europa-Parlamentet (med 751 direkte valgte medlemmer) og Rådet (der består af en minister fra hvert EU-land). Europa-Kommissionens opgave er at stille forslag til nye love og sørge for, at de bliver overholdt.

Mange EU-lande bruger nu den samme valuta, euroen, hvilket gør det lettere for dem, der bor i disse lande, at rejse rundt i Europa uden at skulle veksle deres egen valuta til en anden. Og på samme måde kan EU's borgere rejse rundt i EU uden grænsekontrol, de kan studere og arbejde i andre EU-lande og købe varer og tjenesteydelser overalt i EU.

Men EU handler ikke kun om sikkerhed, penge og økonomi. Det handler også om, hvordan vi forbedrer miljøet.EU yder støtte til forskning og initiativer, der kan føre til ny, banebrydende videnskab og teknologi. EU regulerer også, hvordan produkter skal laves og indpakkes, så vi ved, at de ting, vi køber, altid er af god kvalitet, uanset hvor de kommer fra.

EU gør rigtig mange ting for, at du og din familie kan være glade, sunde og sikre.

Fem interessante oplysninger

  • Der er 28 medlemsstater i EU, og 19 af dem har samme valuta, nemlig euroen.
  • Euromønterne har en fælles side og en med et nationalt symbol fra det land, der har udstedt dem.
  • EU fejrer sin fødselsdag den 9. maj. Den 9. maj 1950 kom en fransk minister – Robert Schuman – med et forslag til det, der nu er EU.
  • Det indre marked betyder, at mennesker, varer og tjenesteydelser frit kan bevæge sig mellem EU-landene.
  • EU har sit eget charter om grundlæggende rettigheder.