Cesta

Další hry pro děti

The EU:

Jaká vlastně je ?

Po skončení druhé světové války se evropští politici rozhodli, že napříště budou řešit všechny problémy společně. Hlavní pro ně bylo, aby se již nikdy neválčilo a lidé mohli znovu začít normálně žít a najít nové, lepší způsoby jak se vzájemně podporovat a obchodovat spolu.

Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, bylo kontrolovat, kolik uhlí a oceli mohou jednotlivé země mít. To bylo velmi důležité, protože uhlí bylo nutné pro provoz továren, které vyráběly všechno, co lidé potřebují, včetně oceli pro stroje, výstavbu domů, silnic a budov. Uhlí a ocel jsou také nutné pro výrobu válečných zbraní, např. děl a tanků. Proto když začaly státy společně rozhodovat o tom, k čemu budou evropské uhlí a ocel používat, nemohl žádný z těchto států začít vyrábět zbraně, aniž by o tom ostatní věděli.

Politici také doufali, že státy, které budou na sobě takto závislé, nebudou mít důvod spolu válčit, protože hospodářství v celém regionu bude prosperovat a lidé budou mít dobrou práci, dostatek potravin a budou se cítit bezpečně. A víte, co se stalo? Měli skutečně pravdu. Uplynulo více než 60 let a o válkách na území dnešní Evropské unie již čtete pouze v učebnicích dějepisu.

Evropská unie urazila dlouhý kus cesty. Nyní má 28 členských států. Je to trochu jako ve škole.Ve správné třídě silnější pomáhají slabším.A stejně jako má někdo raději matematiku a jiný zase hudební výchovu, mají i některé země EU odlišné zájmy než ostatní.Abychom spolu mohli žít v míru, musíme se všichni navzájem brát takoví, jací jsme.Každá země žije podle svých vlastních tradic, používá svůj jazyk a má svou kulturu.Tento přístup výstižně vyjadřuje motto Evropské unie:„Sjednoceni v rozmanitosti“.

Navzdory své rozmanitosti mají země EU společný cíl:

  • Chtějí, aby všechny země EU prosperovaly a měly lepší životní podmínky.EU se již nyní může pyšnit tím, že je největší ekonomikou na světě.
  • Prosazují mír a bezpečí v Evropě i ve světě. Namísto ozbrojených konfliktů dávají přednost jednání u stolu.
  • Chtějí, aby všichni občané EU měli stejná základní práva a svobody, aby dostávali rovnocenné příležitosti a nebyli v životě diskriminováni.

Možná už víte, že Evropská unie má svůj parlament, do kterého lidé demokraticky volí své zástupce. Asi jste někdy ve zprávách viděli českého předsedu vlády na setkání v Bruselu s kolegy z ostatních zemí. Společně tvoří Evropskou radu a rozhodují o důležitých věcech.

Evropské zákony schvaluje Evropský parlament (751 přímo volených členů) a Rada (složená z předsedů vlád jednotlivých zemí EU). Evropská komise tyto nové zákony navrhuje a dohlíží na jejich dodržování.

Mnoho zemí EU používá stejnou měnu – euro, které všem usnadňuje cestování po Evropě, protože při cestách do ostatních zemí nemusíte měnit peníze. A stejně tak mohou občané EU volně cestovat bez hraničních kontrol, studovat a pracovat v ostatních zemích EU a nakupovat zboží a služby po celé EU.

Ale Evropská unie není pouze o bezpečnosti, penězích a ekonomice. Rovněž podporuje kroky směřující ke zlepšování životního prostředí. Podporuje výzkum a činnosti, které mohou vést k revolučním objevům na poli vědy a techniky. Evropská unie také nařizuje, jakým způsobem se mají vyrábět a balit výrobky, abychom měli jistotu, že si kupujeme zboží, které je kvalitní bez ohledu na to, odkud pochází.

Evropská unie podniká mnoho opatření, aby celá vaše rodina mohla šťastně, zdravě a bezpečně žít.

Pět zajímavostí

  • Evropská unie má 28 členských států a 19 z nich používá k placení euro.
  • Vzhled všech euromincí je z jedné strany společný a na druhé straně jsou vyobrazeny motivy země, která minci vydala.
  • Evropská unie slaví výročí svého vzniku dne 9. května. V tento den roku 1950 francouzský předseda vlády Robert Schuman přišel s myšlenkou, na jejímž základě dnes EU funguje.
  • Jednotný trh znamená volný pohyb lidí, výrobků a služeb mezi členskými státy EU.
  • Evropská unie má svoji vlastní Listinu základních práv.