Навигационна пътека

Още игри в Детския кът

EU:

за какво става въпрос ?

Когато Втората световна война приключва през миналия век, европейските лидери решават да работят заедно, за да разрешат своите проблеми. Те искат веднъж завинаги да сложат край на войните, за да могат хората да изградят наново живота си и да създадат нови и по-добри начини да се подкрепят един друг и да търгуват помежду си.

Според лидерите един от начините да се направи това е да се контролират количествата въглища и стомана, които всяка страна може да получава. Това е важно, защото въглищата осигуряват енергия за фабриките, произвеждащи всички неща, от които хората имат нужда, включително стомана за машините, къщите, пътищата и сградите. Стоманата и въглищата са необходими и за производството на военна техника като оръдия и танкове, така че щом всички страни решават заедно какво да правят с европейските въглища и стомана, нито една от тях не може да произведе тези оръжия без знанието на останалите.

Лидерите също така се надяват, че страните, които зависят по този начин една от друга, няма да имат причина да воюват помежду си, защото икономиката в региона ще е по-силна и хората ще имат добри работни места, храна и сигурност. И знаеш ли какво? Те се оказват прави. Петдесет години по-късно войните в Европа са нещо, за което четеш в учебниците по история.

Пътят на ЕС е дълъг. Днес в Европейския съюз има 28 държави членки. Той прилича малко на училищен клас. Както във всяка добра общност, по-силните помагат на по-слабите. И подобно на клас, в който някои деца обичат математиката, а други музиката, някои страни от ЕС имат интереси, които са различни от тези на други. За да живеят хората в мир, всеки трябва да приема останалите такива, каквито са. Всяка страна живее според своите традиции, език и култура. Този подход е изразен много добре в девиза на ЕС – „Обединени в многообразието“.

Въпреки това многообразие страните от ЕС имат общи цели:

  • Те искат всички страни от ЕС да процъфтяват и да подобряват условията на живот. ЕС вече може да се похвали с най-голямото икономическо пространство в света.
  • Те искат в Европа и по света да има мир и сигурност. Вместо да воюват помежду си с оръжия, те предпочитат да се срещат и да обсъждат нещата.
  • Те искат всички граждани на ЕС да се радват на едни и същи основни права и свободи, да живеят без дискриминация и да имат равни възможности.

В тази връзка може би вече знаеш, че ЕС има свой собствен парламент, чиито членове се избират демократично от хората? И сигурно си виждал по новините как министър-председателят на твоята страна се среща в Брюксел със своите колеги от другите държави. Заедно те образуват Европейския съвет и вземат важни решения.

Европейските закони се приемат от Европейския парламент (751 пряко избрани членове) и от Съвета (който се състои от министри от всяка страна в ЕС). Европейската комисия предлага нови закони и следи за тяхното спазване.

Много страни от ЕС използват една и съща валута – еврото. Благодарение на това хората могат да пътуват по-лесно в Европа, без да им се налага постоянно да обменят пари. Освен това гражданите на ЕС могат да пътуват, без да бъдат проверявани на границите, могат да учат и работят в други страни от Съюза и да купуват стоки и услуги навсякъде в ЕС.

ЕС не се занимава само със сигурност, пари и икономика. Той също така насърчава начините за подобряване на околната среда. Освен това той подкрепя научни изследвания и дейности, които могат да доведат до пробив в науката и технологиите. ЕС регулира и как да се произвеждат и опаковат продуктите, за да сме сигурни, че нещата, които купуваме, винаги са с добро качество без значение откъде са.

Има толкова много неща, които ЕС прави, за да може ти и твоето семейство да сте щастливи, здрави и в безопасност.

Пет интересни факта

  • В Европейския съюз има 28 страни членки и 19 от тях в момента използват еврото за своя валута.
  • Едната страна на евро монетите е една и съща за всички държави, а върху другата е изобразена национална емблема на държавата, която е пуснала монетата в обращение.
  • ЕС празнува своя рожден ден на 9 май.На тази дата през 1950 г. френски министър на име Робер Шуман предлага идеите, върху които е основан сегашният ЕС.
  • Единният пазар означава, че хора, продукти и услуги се движат свободно между страните от ЕС.
  • ЕС има своя собствена Харта на основните права.