investEU

Forbhreathnú ar an tionscadal

Scag de réir:

Borradh buan faoi bheachlann Eberlin

27 mbliana d'aois agus céim mháistreachta sna meáin nua aige, ní shamhlófaí choíche gur bheachaire é Krists Ēberliņš. Ach le 5 bliana tá sé i mbun bheachlann a mhuintire in Nīgrande na Laitvia. Le trealamh a ceannaíodh le tacaíocht ón Aontas Eorpach, bhíothas in ann an bheachlann a mhéadú ó 1 go 350 coilíneacht beach, táirgí nua a chruthú agus an easpórtáil a ardú. Anois tá an teaghlach ag cuimhneamh ar na saoráidí táirgthe a nuachóiriú agus tuilleadh daoine a fhostú.

Read more about Borradh buan faoi bheachlann Eberlin Léigh tuilleadh >

Infheistíocht á déanamh ag an Aontas Eorpach i bhfuinneamh glan

Is le cómhaoiniú ón mBanc Eorpach Infheistíochta, ón ngnólacht infheistíochta Mirova agus ón ngnólacht fuinnimh gaoithe Eolus a tógadh feirm ghaoithe Långmarken in Värmland, an tSualainn. Is éard atá ann 8 dtuirbín a sholáthróidh fuinneamh in-athnuaite do 40,000 duine go ceann na mblianta, rud a laghdóidh astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin agus a chruthóidh poist freisin.

Read more about Infheistíocht á déanamh ag an Aontas Eorpach i bhfuinneamh glan Léigh tuilleadh >

Margadh nua d'ola róis Bulgárach

Tá trealamh driogtha nua-aimseartha ceannaithe ag Ina EOOD, déantúsóir beag bláthola atá lonnaithe in Panagyurishte na Bulgáire, le tacaíocht ó chistí an Aontais Eorpaigh. A bhuí leis sin, bhí Ina EOOD in ann sraith nua táirgí orgánacha a chruthú agus freastal ar an méadú san éileamh ar olaí nádúrtha sa Bhulgáir agus ar fud na hEorpa.

Read more about Margadh nua d'ola róis Bulgárach Léigh tuilleadh >

Belvue: óstán ísealfuinnimh

Is tionscadal nuálaíocht é Ostán an Belvue, ar an suíomh ar a raibh grúdlann Belle-Vue tráth, a fhaigheann tacaíocht ó bhardas Molenbeek-Saint-Jean na Bruiséile. Tugtar le chéile an oidhreacht thionsclaíoch, athnuachan uirbeach, éifeachtúlacht fuinnimh agus cruthú fostaíochta, agus is áit foirfe le stopadh í don té atá ag iarraidh cuairt a thabhairt ar an mBruiséil chun agus iontais na cathrach a fheiceáil.

Read more about Belvue: óstán ísealfuinnimh Léigh tuilleadh >

Energetikum – Saotharlann bheo

Tá foirgneamh taighde Energetikum suite in Ollscoil Eolaíochtaí Feidhmeacha Burgenland na hOstaire agus is saoráid thurgnamhach den scoth é. Déanann taighdeoirí staidéar ar oibríochtaí foirgníochta, agus ar iompar lucht a n-úsáidte. Is é an aidhm atá acu bealaí a aimsiú chun an compord a uasmhéadú agus ídiú fuinnimh na bhfoirgneamh a íoslaghdú ag an am céanna.

Read more about Energetikum – Saotharlann bheo Léigh tuilleadh >

Grianghraf den tionscadal xyz.jpg

A bhuí le hiasacht a fuarthas faoin bPlean Infheistíochta don Eoraip, tionscnamh de chuid an Aontais Eorpaigh, beidh mechatronic systemtechnik, atá lonnaithe in Villach i réigiún Kärnten na hOstaire, in ann leanúint de bheith ag fás agus ag ceapadh meaisíní nua. Tá an gnólacht ag soláthar córais speisialaithe do chustaiméirí i dtionscal na leathsheoltóirí le beagnach 20 bliain. Is rud suaithinseach é sin i margadh a bhfuil borradh gasta faoi.

Read more about Grianghraf den tionscadal xyz.jpg Léigh tuilleadh >

Nuálaíocht do Chách

Leis an tionscadal InnoCámaras, tugann comhlachais tráchtála sa Spáinn maoiniú d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide agus do dhaoine féinfhostaithe ar mian leo a bheith níos nuálaí. Chuige sin, tugtar cuireadh dóibh sin atá páirteach sa tionscadal freastal ar imeachtaí inar féidir taithí a chomhroinnt agus eolas a shealbhú.

Read more about Nuálaíocht do Chách Léigh tuilleadh >

Comharsanachtaí á bhfeabhsú

A bhuí le maoiniú ón Aontas Eorpach agus infheistíocht phríobháideach bhí bardas Santa Coloma de Gramenet sa Chatalóin in ann athchóiriú a dhéanamh ar cheantar Serra d’en Mena. Ar na hoibreacha atá déanta tá foirgneamh ilúsáide a tógadh ina bhfuil margadh, leabharlann agus naíolann. Is sampla é sin den chaoi ar féidir comharsanachtaí a dhéanamh níos taithneamhaí agus níos inbhuanaithe i dtéarmaí eacnamaíocha agus comhshaoil.

Read more about Comharsanachtaí á bhfeabhsú Léigh tuilleadh >

Iarsmalann eitlíochta in Szolnok

Tá láthair taispeántais ina bhfuil iarsmaí uathúla de stair na n-eitlíochta in iarsmalann eitlíochta idirghníomhach RepTár in Szolnok na hUngáire, a rinneadh a bhuí le maoiniú ón Aontas. Tá beocht nua curtha ag an infheistíocht sa chomharsanacht ar a raibh faillí á déanamh. Tá siopaí agus caiféanna nua á gcur ar bun anois sa cheantar.

Read more about Iarsmalann eitlíochta in Szolnok Léigh tuilleadh >

Zsóka Fekete is a feirm muc Mangalica

Tar éis di céim a bhaint amach in Eolaíocht an Bhia, bhunaigh Zsóka Fekete a feirm féin san Ungáir le maoiniú ón Aontas. Is é ab aidhm di beostoc a phórú agus a dhíol, glasraí agus barra a fhás agus a cuid táirgí féin a dhéanamh le feoil na muc den phór Ungárach ar a dtugtar Mangalica. Tá gradaim mhór le rá buaite ag a cuid táirgí ó shin.

Read more about Zsóka Fekete is a feirm muc Mangalica Léigh tuilleadh >

Pages