investEU

Forbhreathnú ar an tionscadal

Scag de réir:
Comhroinn

Lánpháirtíocht de bharr post

I ngeall ar oideachas agus poist, is féidir le hinimircigh a bheith lánpháirteach i sochaí na Fionlainne. Tá sé mar aidhm ag tionscadal an Bhanna ar Thionchar Sóisialta (SIB) cuidiú le 2,500 inimirceach post a fháil agus foireann oibre a chur ar fáil do na hearnálacha ina bhfuil ganntanas fostaithe. De bharr SIB, arb é 2016–2019 a thréimhse feidhme, ba cheart go sábhálfadh an stát €28 milliún faoi dheireadh 2022. Tiocfaidh sin as caiteachas níos lú ar leasa sóisialta agus lánpháirtiú, agus ioncam cánach níos airde...

Read more about Lánpháirtíocht de bharr post Léigh tuilleadh >
Comhroinn

PLOCAN: tairseach na farraige móire

Is saotharlann easchósta é PLOCAN (Plataforma Oceánica de Canarias) ina ndéantar ardteicneolaíochtaí muirí a fhorbairt. Tá sí suite amach ó chósta thoir Gran Canaria agus is ann atá croílár an iliomad tionscadal taighde. Ina measc tá an bhitheolaíocht mhuirí agus dearadh muirfheithiclí.

Read more about PLOCAN: tairseach na farraige móire Léigh tuilleadh >
Comhroinn

Páirteanna le tuirbíní a chur ag casadh

Is in 2008 a bunaíodh Turbocam România, agus is in Sântana de Mureş i gContae Mureş atá sé lonnaithe. Déanann sé páirteanna spártha agus comhpháirteanna ardteicneolaíochta le haghaidh ginteoirí, tuirbíní, agus comhbhrúiteoirí a bhíonn á n-úsáid i dtionscal na bhfeithiclí mótair, sa tionscal ginte fuinnimh, agus i dtionscal na haerloingseoireachta. 

De bharr maoiniú a fuair an gnólacht ón Aontas Eorpach, tá sé ar a chumas aonaid chomhtháite a dhíol ar mhargadh idirnáisiúnta na...

Read more about Páirteanna le tuirbíní a chur ag casadh Léigh tuilleadh >
Comhroinn

Balla a iompú ina chlár bán

Tá péint nua ceaptha ag an ngnólacht Bulgárach Escreo a thugann caoi ballaí oifige a iompú ina spásanna ar ar féidir scríobh agus líníocht a dhéanamh le marcóirí. Dá bharr na péinte nua féadann daoine smaointe a bhreacadh síos a luaithe a ritheann siad leo agus bíonn seisiúin tobsmaointeoireachta, cruinnithe gnó agus cuir i láthair mar a bheadh cluiche spraíúil cruthaitheach ann. Tá an phéint le fáil i ngach ceann de na dathanna atá liostaithe i gcóras meaitseála dathanna RAL.

Read more about Balla a iompú ina chlár bán Léigh tuilleadh >
Comhroinn

Clóis súgartha chliste do leanaí

Tá sé ag éirí níos coitianta leanaí a bheith ag imirt cluichí ar ghléasanna leictreonacha sa bhaile seachas a bheith ag spraoi i gclóis súgartha. Agus de dheasca easpa aclaíochta agus aiste bia mhíshláintiúil, tá otracht i measc leanaí ag éirí níos coitianta freisin. Chabhraigh maoiniú ón Aontas Eorpach leis an ngnólacht Playground Energy ón mBulgáir clóis súgartha a fhorbairt a chlaochlaíonn go fuaimeanna agus soilse an fuinneamh cinéiteach a ghineann súgradh. Spreagtar leanaí ar an gcaoi sin le bheith ag bogadh níos mó agus saol níos...

Read more about Clóis súgartha chliste do leanaí Léigh tuilleadh >
Comhroinn

Pomagránaití úra de chuid na Gréige

Is é atá in Alfeios Rodi fiontar sóisialta nuálach a chuir roinnt cairde agus comhghleacaithe ar bun chun pomagránaití a shaothrú, a stóráil, a phróiseáil agus a dhíol. An aidhm atá ann sárbhia nua a cheapadh agus, diaidh ar ndiaidh, príomhcheantar saothraithe pomagránaití na hEorpa a dhéanamh den Pheilipinéis agus de mhórthír na Gréige.

Read more about Pomagránaití úra de chuid na Gréige Léigh tuilleadh >
Comhroinn

Aermhála istigh i gclogad rothaíochta

Tá clogad rothaíochta de shaghas nua – toradh na mblianta fada taighde agus forbartha – ceaptha ag Hövding, gnólacht atá lonnaithe in Malmö. Tá sé ar dhéanamh coiléir agus caitear faoin muineál é. Cuachta istigh sa choiléar tá aermhála a shéidtear in airde mórthimpeall chloigeann an rothaí i gcás timpiste.

Read more about Aermhála istigh i gclogad rothaíochta Léigh tuilleadh >
Comhroinn

Cóir iompair glas ón mBulgáir

Tá géarghá le bearta práinneacha chun dul i ngleic leis an athrú aeráide. Is í sin an chúis a bhfuil sé mar aidhm ag gnólacht Bulgárach Eldrive, cóir iompair a cheapadh a bheidh áisiúil agus neamhdhíobhálach don chomhshaol. Le tacaíocht an Aontais Eorpaigh, tá sé ag forbairt na soghluaisteachta leictrí in Oirdheisceart na hEorpa trí charranna leictreacha a ligean ar cíos agus trí ghréasán de stáisiúin luchtaithe a chur ar bun.

Read more about Cóir iompair glas ón mBulgáir Léigh tuilleadh >
Comhroinn

Stad bus cliste

AQUIS Innovo – cuideachta Ungárach, arb é is speisialtacht di infreastruchtúr uirbeach cliste, teicneolaíocht na faisnéise san iompar poiblí agus réitigh le haghaidh seirbhísí do chustaiméirí. Tá stad bus ilfheidhmeach á cheapadh aige anois le maoiniú ón Aontas. Leis an stad bus cliste, tugtar faisnéis atá cothrom le dáta faoin trácht do phaisinéirí, agus san am céanna tugtar caoi dóibh a ngnáthchúraimí a dhéanamh, mar shampla billí a íoc, beartáin a sheoladh nó creidmheas a chur ar a bhfón.

Read more about Stad bus cliste Léigh tuilleadh >
Comhroinn

Gnólacht miotalóireachta ag dul i méid

In 2009 chuir János Papp agus a athair an gnólacht Papp és Társa Lakatos ar bun. Tá Papp és Társa Lakatos anois ar cheann de mhórghnólachtaí Kecskemét, cathair in oirthear na hUngáire. Déanann sé aonaid tógála miotail agus soláthraíonn sé raon leathan táirgí agus seirbhísí miotalóireachta. Tá cliaint fud fad na hUngáire aige agus fuair sé maoiniú ón Aontas in 2015 chun a acmhainn táirgeachta a mhéadú.

Read more about Gnólacht miotalóireachta ag dul i méid Léigh tuilleadh >

Pages