investEU

Forbhreathnú ar an tionscadal

Scag de réir:
Comhroinn

Lánpháirtíocht de bharr post

I ngeall ar oideachas agus poist, is féidir le hinimircigh a bheith lánpháirteach i sochaí na Fionlainne. Tá sé mar aidhm ag tionscadal an Bhanna ar Thionchar Sóisialta (SIB) cuidiú le 2,500 inimirceach post a fháil agus foireann oibre a chur ar fáil do na hearnálacha ina bhfuil ganntanas fostaithe. De bharr SIB, arb é 2016–2019 a thréimhse feidhme, ba cheart go sábhálfadh an stát €28 milliún faoi dheireadh 2022. Tiocfaidh sin as caiteachas níos lú ar leasa sóisialta agus lánpháirtiú, agus ioncam cánach níos airde...

Read more about Lánpháirtíocht de bharr post Léigh tuilleadh >
Comhroinn

PLOCAN: tairseach na farraige móire

Is saotharlann easchósta é PLOCAN (Plataforma Oceánica de Canarias) ina ndéantar ardteicneolaíochtaí muirí a fhorbairt. Tá sí suite amach ó chósta thoir Gran Canaria agus is ann atá croílár an iliomad tionscadal taighde. Ina measc tá an bhitheolaíocht mhuirí agus dearadh muirfheithiclí.

Read more about PLOCAN: tairseach na farraige móire Léigh tuilleadh >
Comhroinn

Páirteanna le tuirbíní a chur ag casadh

Is in 2008 a bunaíodh Turbocam România, agus is in Sântana de Mureş i gContae Mureş atá sé lonnaithe. Déanann sé páirteanna spártha agus comhpháirteanna ardteicneolaíochta le haghaidh ginteoirí, tuirbíní, agus comhbhrúiteoirí a bhíonn á n-úsáid i dtionscal na bhfeithiclí mótair, sa tionscal ginte fuinnimh, agus i dtionscal na haerloingseoireachta. 

De bharr maoiniú a fuair an gnólacht ón Aontas Eorpach, tá sé ar a chumas aonaid chomhtháite a dhíol ar mhargadh idirnáisiúnta na...

Read more about Páirteanna le tuirbíní a chur ag casadh Léigh tuilleadh >
Comhroinn

Tógáil inbhuanaithe le hadhmad

Is gnólacht nuathionscanta é Umbria Legno atá lonnaithe in Foligno i réigiún Umbria na hIodáile, gnólacht a bhíonn ag úsáid adhmaid mar ábhar tógála. Is rud marthanach atá san adhmad, is ábhar inbhuanaithe comhsaoil atá ann, agus laghdaíonn sé caitheamh fuinnimh i bhfoirgnimh. De bharr na tacaíochta a thug an tAontas Eorpach dóibh, d’éirigh le bunaitheoirí Umbria Legno maoiniú a fháil ar choinníollacha maithe agus tús a chur leis an ngnólacht.

Read more about Tógáil inbhuanaithe le hadhmad Léigh tuilleadh >
Comhroinn

Tá ospidéal nua Treviso dírithe ar shláinte agus ar inbhuanaitheacht

Tá gealltanas dáiríre ag teastáil ó gach earnáil eacnamaíoch le haghaidh inbhunaitheacht chomhshaoil, earnáil an chúnaimh sláinte san áireamh. San Iodáil, a bhuí le tacaíocht ón Réigiún VENETO agus ón Aontas, thug ospidéal Ca' Focello i dTreviso faoin dúshlán sin, áit a bhfuiltear chun athchóiriú a dhéanamh ar na foirgnimh atá ann cheana agus áit a dtógfar saoráidí nua. Beidh sé sin ina chuidiú ag an ospidéal chun éifeachtúlacht fuinnimh a mhéadú, astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin a laghdú agus leibhéal ard éicea-...

Read more about Tá ospidéal nua Treviso dírithe ar shláinte agus ar inbhuanaitheacht Léigh tuilleadh >
Comhroinn

Ardán lainseála do ghnólachtaí ardteicneolaíochta in Emilia-Romagna

Taighde tionsclaíoch, forbairt thriallach agus aistriú teicneolaíochta – tá na gníomhaíochtaí sin ar phríomhghnéithe tionscadail atá maoinithe ag an Aontas chun 10 gcinn de mhoil teicneolaíochta a chur chun cinn i réigiún Emilia-Romagna na hIodáile. Mar thoradh ar an infheistíocht, síneadh breis agus 3,000 conradh idir gnólachtaí agus ceardlanna, rud a rinne ceann de phríomh-mhoil an Aontais den réigiún.

Read more about Ardán lainseála do ghnólachtaí ardteicneolaíochta in Emilia-Romagna Léigh tuilleadh >
Comhroinn

Oiliúint agus fostaíocht chomhtháite in earnáil an chúnaimh bhaile

Bíonn a leordhóthain dúshlán ag baint le hearnáil an chúnaimh baile: is minic a fhágtar faighteoirí cúnaimh i dteannta daoine neamhoilte agus is iomaí cúntóir a mbíonn deacrachtaí aige imeascadh leis an bpobal agus a bheith fostaithe go dleathach. Chun dul i ngleic leis na constaicí sin, d’fhorbair réigiún Piedmont na hIodáile, i gcomhar leis an Aontas, clár a bhfuil beartais i ndáil le comhdheiseanna, obair agus oiliúint ghairmiúil mar dhlúthpháirteanna de agus a rachaidh chun sochair do 26,000 duine.

Read more about Oiliúint agus fostaíocht chomhtháite in earnáil an chúnaimh bhaile Léigh tuilleadh >
Comhroinn

Cúram sláinte ardchaighdeáin a dhéanfaidh leas eacnamaíoch

Is í Institiúid na Meánmhara Trasphlanduithe agus Ardteiripithe Speisialaithe na Sicile (ISMETT) an chéad ospidéal san Iodáil ar tógadh go sonrach é le haghaidh trasphlanduithe agus cúnaimh i gcás cliseadh ball beatha sna céimeanna deiridh. Aithnítear í mar eiseamláir leighis ar fud na hEorpa, agus mar spreagthaí eacnamaíoch réigiúnach. Chuir deontais ó Réigiún na Sicile agus ón Aontas feabhas ar chaighdeán na seirbhísí atá á gcur ar fáil ag ISMETT.

Read more about Cúram sláinte ardchaighdeáin a dhéanfaidh leas eacnamaíoch Léigh tuilleadh >
Comhroinn

Feirm Ghabhar Nagyréde á nuachóiriú

Lonnaithe ag bun theas Shléibhte Mátra na hUngáire atá feirm ghabhar Nagyréde. Táthar ag déanamh cáiseanna ann ó bhí 1998 ann, cáiseanna a bhfágann carraigeacha bolcánacha an réigiúin a mblas orthu. Faoi 2017, ba mhithid uasghrádú a dhéanamh ar an bhfeirm agus chuir na húinéirí iarratas isteach le haghaidh maoinithe chuige sin, rud a fuair siad.

Read more about Feirm Ghabhar Nagyréde á nuachóiriú Léigh tuilleadh >
Comhroinn

Feabhas curtha ar bhonneagar an tsoláthair uisce i Gabrovo

Is cúis bhróid do mhuintir Gabrovo na Bulgáire a ghlaine agus a nua-aoisí agus an tá an chathair feasta. Le maoiniú ón Aontas Eorpach, d’éirigh le húdaráis na cathrach athnuachan a dhéanamh ar an gcuid is mó de bhonneagar uisce na cathrach, agus dromchla nua a chur ar chuid mhór de na sráideanna chomh maith.

Read more about Feabhas curtha ar bhonneagar an tsoláthair uisce i Gabrovo Léigh tuilleadh >

Pages