investEU

Forbhreathnú ar an tionscadal

Scag de réir:

Iarsmalann eitlíochta in Szolnok

Tá láthair taispeántais ina bhfuil iarsmaí uathúla de stair na n-eitlíochta in iarsmalann eitlíochta idirghníomhach RepTár in Szolnok na hUngáire, a rinneadh a bhuí le maoiniú ón Aontas. Tá beocht nua curtha ag an infheistíocht sa chomharsanacht ar a raibh faillí á déanamh. Tá siopaí agus caiféanna nua á gcur ar bun anois sa cheantar.

Read more about Iarsmalann eitlíochta in Szolnok Léigh tuilleadh >

Zsóka Fekete is a feirm muc Mangalica

Tar éis di céim a bhaint amach in Eolaíocht an Bhia, bhunaigh Zsóka Fekete a feirm féin san Ungáir le maoiniú ón Aontas. Is é ab aidhm di beostoc a phórú agus a dhíol, glasraí agus barra a fhás agus a cuid táirgí féin a dhéanamh le feoil na muc den phór Ungárach ar a dtugtar Mangalica. Tá gradaim mhór le rá buaite ag a cuid táirgí ó shin.

Read more about Zsóka Fekete is a feirm muc Mangalica Léigh tuilleadh >

Lánpháirtíocht de bharr post

I ngeall ar oideachas agus poist, is féidir le hinimircigh a bheith lánpháirteach i sochaí na Fionlainne. Tá sé mar aidhm ag tionscadal an Bhanna ar Thionchar Sóisialta (SIB) cuidiú le 2,500 inimirceach post a fháil agus foireann oibre a chur ar fáil do na hearnálacha ina bhfuil ganntanas fostaithe. De bharr SIB, arb é 2016–2019 a thréimhse feidhme, ba cheart go sábhálfadh an stát €28 milliún faoi dheireadh 2022. Tiocfaidh sin as caiteachas níos lú ar leasa sóisialta agus lánpháirtiú, agus ioncam cánach níos airde...

Read more about Lánpháirtíocht de bharr post Léigh tuilleadh >

Forbairt nua i Heilsincí

Is tionscadal foirgníochta é Tripla i gceantar Pasila Heilsincí a bheidh le críochnú i gcéimeanna idir 2019 agus 2021. Beidh an t-ionad siopadóireachta is mó san Fhionlainn  ann, chomh maith le hoifigí, árasáin agus stáisiún traenach nua. Cruthóidh Tripla go leor fuinnimh lena chuid riachtanas uile a chlúdach, nach mór, agus beidh córais athchúrsála, córais próiseála uisce agus córais próiseála dramhaíola mar chuid de.

Read more about Forbairt nua i Heilsincí Léigh tuilleadh >

Gnólacht biteicneolaíochta in Graz ag dul i méid

Monaraíonn ZETA Biopharma, as Graz na hOstaire, córais táirgthe don earnáil bhiteicneolaíochta, don earnáil chógaisíochta, agus don earnáil bhia. Úsáidtear na córais sin chun nithe amhail cógais cóireála ailse, inslin, vacsaíní agus insiltí a dhéanamh. A bhuí le hiasacht ó bhanc san Ostair, iasacht atá ráthaithe ag an Aontas, b’fhusa ag ZETA méadú. Tá custaiméirí ar fud an domhain anois ag an ngnólacht agus tá sciar den mhargadh atá aige ag éirí níos mó i rith an ama.

Read more about Gnólacht biteicneolaíochta in Graz ag dul i méid Léigh tuilleadh >

Feirm bheag, smaointe móra

In 2015 bhuail smaoineamh 11 agranamaí óga in Haute-Vienne, département de chuid na Fraince. Is é an smaoineamh a bhuail iad comharfheirm a bhunú agus táirgí áitiúla orgánacha a dhíol. D’éirigh go geal leis an smaoineamh agus dhá bhliain níos déanaí bhí La Tournerie ag táirgeadh torthaí, glasraí, feola agus fiú beoir orgánach. Tá maoiniú curtha ar fáil ag an Aontas Eorpach chun tacú leis na modhanna oibre freagracha éiceolaíocha a úsáidtear ar an bhfeirm.

Read more about Feirm bheag, smaointe móra Léigh tuilleadh >

Tacaíocht do ghnólachtaí nua-thionscanta taighde

Is síolchiste €56.1 milliún é Quadrivium 1 a sheol an gnólacht caipitil fiontair Francach Seventure Partners in 2013. Tacaíonn sé le gnólachtaí nua-thionscanta a bhfuil gealladh mór fúthu i réimse na n-eolaíochtaí beatha – biteicneolaíocht, teicneolaíocht sláinte agus teicneolaíocht ghlan san áireamh – agus in earnálacha na dteicneolaíochtaí digití agus na róbataice.

Read more about Tacaíocht do ghnólachtaí nua-thionscanta taighde Léigh tuilleadh >

Coigilt fuinnimh chliste do theaghlaigh

Le tacaíocht ón Aontas Eorpach, tá an gnólacht Bulgárach MClimate tar éis an gléas cliste Melissa a cheapadh, gléas lena mbainistítear córais aerchóiriúcháin le haip guthán cliste agus Wi-Fi. Scrúdaíonn Melissa nithe ar nós na teochta is fearr le lucht úsáidte na haipe nuair a thagann siad abhaile agus an t-achar a thógann sé ar an aerchóiriú an teocht sin a bhaint amach. Socraíonn an aip an córas aerchóiriúcháin dá réir agus a laghad fuinnimh is féidir á úsáid.

Read more about Coigilt fuinnimh chliste do theaghlaigh Léigh tuilleadh >

Tá ospidéal nua Treviso dírithe ar shláinte agus ar inbhuanaitheacht

Tá gealltanas dáiríre ag teastáil ó gach earnáil eacnamaíoch le haghaidh inbhunaitheacht chomhshaoil, earnáil an chúnaimh sláinte san áireamh. San Iodáil, a bhuí le tacaíocht ón Réigiún VENETO agus ón Aontas, thug ospidéal Ca' Focello i dTreviso faoin dúshlán sin, áit a bhfuiltear chun athchóiriú a dhéanamh ar na foirgnimh atá ann cheana agus áit a dtógfar saoráidí nua. Beidh sé sin ina chuidiú ag an ospidéal chun éifeachtúlacht fuinnimh a mhéadú, astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin a laghdú agus leibhéal ard éicea-...

Read more about Tá ospidéal nua Treviso dírithe ar shláinte agus ar inbhuanaitheacht Léigh tuilleadh >

Cúram sláinte ardchaighdeáin a dhéanfaidh leas eacnamaíoch

Is í Institiúid na Meánmhara Trasphlanduithe agus Ardteiripithe Speisialaithe na Sicile (ISMETT) an chéad ospidéal san Iodáil ar tógadh go sonrach é le haghaidh trasphlanduithe agus cúnaimh i gcás cliseadh ball beatha sna céimeanna deiridh. Aithnítear í mar eiseamláir leighis ar fud na hEorpa, agus mar spreagthaí eacnamaíoch réigiúnach. Chuir deontais ó Réigiún na Sicile agus ón Aontas feabhas ar chaighdeán na seirbhísí atá á gcur ar fáil ag ISMETT.

Read more about Cúram sláinte ardchaighdeáin a dhéanfaidh leas eacnamaíoch Léigh tuilleadh >

Pages