investEU
Dela

Världens grönaste batteri

Med vattenkraft från norra Sverige vill Northvolt skapa världens grönaste elbilsbatteri

Om detta projekt

Den svenska batteritillverkaren Northvolt har som mål att skapa världens grönaste batteri för bland annat elbilsindustrin, med hjälp av förnybar vattenkraft från norra Sverige och höga återvinningsmål. Tack vare EU-finansieringen kan företaget bygga utvecklingscentret Northvolt Labs, där batterierna kommer att utvecklas och testas innan storskalig produktion tar vid i en fabrik i Skellefteå. Utvecklingscentret kommer att skapa 400 jobb.

Svenskt start-up-företag för en mer hållbar framtid

Northvolts mål är att sätta världens grönaste batteri på marknaden år 2020. Med hjälp av EU kan Northvolt ta sin idé från labb till marknad. Det får en positiv inverkan både på miljö och livskvalitet, och ger den nödvändiga övergången från fossilt till förnyelsebart bränsle en rejäl skjuts.

Produktionen lämnar ett minimalt koldioxidavtryck och har höga återvinningsmål. Fabriken i Skellefteå ska drivas med miljövänlig vattenkraft och överskottsvärmen från fabriken kommer att lagras och användas i det lokala elnätet. Det råmaterial som används i batterierna kommer att tas från pålitliga och säkra källor.

Med hjälp av EU-lånet på 52,5 miljoner euro, kan Northvolt ta fram världens grönaste bilbatteri.

Företaget kommer även producera batterier för andra kundsegment såsom industri, energilagring och portabla produkter. EU:s stöd bidrar både till nya jobb och till att påskynda övergången från fossilt till förnyelsebart bränsle.

Den europeiska industrin går snabbt mot ökad elektrifiering och efterfrågan på elbilar växer. Genom att stödja Northvolt kan EU hjälpa marknaden att möta den ökande efterfrågan på bilbatterier samt stärka Europas konkurrenskraft på området. Northvolts mål är att fabriken i Skellefteå 2024 ska producera 400 000 elbilsbatterier per år.

”Europa har en chans att bli ledande inom elektromobilitet eftersom det är den region som driver politik för ett kolfritt samhälle hårdare än någon annan region”, säger Peter Carlsson, VD på Northvolt.

Biltrafik är en av Europas främsta källor till skadliga luftföroreningar. 2015 beräknades ca 400 000 européer ha dött för tidigt till följd av luftföroreningar och bara i Sverige beräknas dödsoffren till över 7 000. En grönare transportsektor kommer att minska luftföroreningarna drastiskt. Northvolt, som delvis finansierats av EU, kan spela en viktig roll i denna omställning.

Fakta och siffror
  • Utvecklingscentret i Västerås skapar ca 400 jobb.
  • Fabriken i Skellefteå skapar ca 2500 jobb.
  • Northvolts batteriproduktion medför minimala koldioxidutsläpp
  • Överskottsvärm från fabriken kommer att lagras och användas i Skellefteås elnät.
  • Från 2024 ska fabriken i Skellefteå leverera över 400 000 elbilsbatterier per år.
  • Producerar även batterier för industri, energilagring och portabla produkter.
Samordnare:
Peter Carlsson
Partners:
ABB, Scania, Stena, BMW, Skellefteå Kraft med flera
Plats:
Sverige, Stockholm, Västerås and Skellefteå
Tidsram:
2018 - 2018
ECAS Login