investEU
Comhroinn

An cadhnra is glaise ar domhan

Hidreachumhacht á húsáid ag Northvolt chun cadhnraí carranna leictreacha a chruthú

Maidir leis an tionscadal seo

Tá sé d’aidhm ag an déantóir cadhnraí Northvolt an cadhnra is glaise ar domhan a chruthú trí úsáid a bhaint as cumhacht hidrileictreach ó thuaisceart na Sualainne.

A bhuí le maoiniú ón Aontas Eorpach, féadfaidh Northvolt an t-ionad forbartha Northvolt Labs a thógáil, áit a ndéanfar na cadhnraí a fhorbairt agus a thástáil sula dtosófar ar a dtáirgeadh ar scála mór i monarcha in Skellefteå. Cruthófar 400 post de thoradh an ionaid forbartha.

Iompar níos glaise le haghaidh todhchaí níos sláintiúla

Meastar go bhfuair 400,000 Eorpach bás roimh am de dheasca truailliú aeir in 2015, agus ba sa tSualainn féin a fuair 7,000 acu sin bás. Is ó charranna a thagann cuid mhór den truailliú sin agus, mar sin de, ba cheart go ndéanfadh iompar níos glaise an fhadhb a mhaolú go mór.

Is ag dul i dtreo an leictrithe atá earnáil iompair na hEorpa agus tá méadú ag teacht ar an éileamh ar charranna leictreacha. Féadfaidh an tAontas cabhrú le freastal ar an éileamh sin trí thacú le hiarrachtaí Northvolt an cadhnra cairr leictrigh is glaise ar domhan a chur ar an margadh faoi 2020.

A bhuí le hiasacht €52.5 milliún ón Aontas Eorpach, féadfaidh Northvolt an cadhnra cairr is glaise ar domhan a tháirgeadh. Déanfaidh an chuideachta cadhnraí le haghaidh na hearnála tionsclaíochta, stóráil fuinnimh agus táirgí iniompartha chomh maith.

Déanfar an táirgeadh ar bhealach inbhuanaithe, agus beidh an lorg carbóin an-bheag ar fad. Is le hidrileictreachas a ghinfear cumhacht na monarchan in Skellefteå agus stórálfar an farasbarr teasa agus úsáidfear é sa líonra leictreachais áitiúil. Is ó fhoinsí iontaofa sábháilte a thiocfaidh amhábhar na gcadhnraí.

Is í an sprioc atá ag Northvolt go ndéanfar breis agus 400,000 cadhnra cairr a tháirgeadh sa mhonarcha in aghaidh na bliana ó 2024 ar aghaidh. Beidh an tacaíocht ón Aontas ina cuidiú le borradh a chur faoin aistriú ó bhreoslaí iontaise go fuinneamh in-athnuaite, agus le poist a chruthú agus le hiomaíochas na hEorpa sa réimse a fheabhsú.

“Tá deis mhaith ag an Aontas a bheith ar thús cadhnaíochta ó thaobh na leictrea-shoghluaisteachta de mar gurb é an réigiún is mó a chuireann beartais chun cinn le sochaí atá saor ó charbón a bhaint amach,” arsa Peter Carlsson, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Northvolt.

Fíricí agus figiúirí
  • cruthófar 400 post de thoradh an ionaid Northvolt Labs in Västerås
  • cruthófar 2,500 post de thoradh na monarchan in Skellefteå
  • tagann fíorbheagán astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin de tháirgeadh cadhnraí Northvolt; stórálfar an farasbarr teasa sa mhonarcha agus úsáidfear an teas sin in eangach leictreachais Skellefteå
  • ó 2024 ar aghaidh cruthófar 400,000 cadhnra do charranna leictreacha in aghaidh na bliana sa mhonarcha in Skellefteå
  • déanfar cadhnraí le haghaidh na hearnála tionsclaíochta, stóráil fuinnimh agus táirgí iniompartha sa mhonarcha chomh maith
Comhordaitheoir:
Peter Carlsson, an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
Comhpháirtithe:
ABB, Scania, Stena, BMW, Skellefteå Kraft
Suíomh:
An tSualainn , Stócólm, Västerås agus Skellefteå
Tráthchlár:
2018 - 2018
ECAS Login