investEU
Jaga

Maailma kõige keskkonnahoidlikum aku

Hüdroenergia aitab Northvoltil luua elektriautodele akusid

Projektist

Akutootja Northvolt püüab luua maailma kõige keskkonnahoidlikumat akut, kasutades selleks Põhja-Rootsi hüdroenergiat.

Tänu ELi rahastusele saab Northvolt ehitada laboratooriumi Northvolt Labs, mis on arenduskeskus, kus hakatakse akut välja töötama ja katsetama enne selle masstootmisesse laskmist Skellefteå tehases. Arenduskeskusesse tuleb 400 töökohta.

Keskkonnahoidlikum transport rohelisema tuleviku heaks

2015. aastal suri enneaegselt just õhusaaste tõttu ligikaudu 400 000 eurooplast, kellest 7000 ainuüksi Rootsis. Suurem osa õhusaastest põhjustavad just autod ning keskkonnahoidlikum transport peaks probleemi lahendamisele märkimisväärselt kaasa aitama.

Euroopa transporditööstuses liigutakse üha enam elektriseadmete kasutuselevõtmise suunas ja nõudlus elektriautode järele on kasvamas. EL saab aidata seda vajadust rahuldada, toetades Northvolti jõupingutusi hakata alates 2020. aastast tootma maailma kõige keskkonnahoidlikumat elektriautode akut.

ELi 52,5 miljoni euro suuruse laenu abil saab Northvolt oma eesmärgi teoks teha. Ettevõte hakkab akusid tootma ka tööstusele, energia talletamiseks ja kaasaskantavate seadmete jaoks.

Tootmine hakkab olema jätkusuutlik ja võimalikult väikese CO2-jalajäljega. Skellefteå tehas hakkab tööle hüdroenergial ning üleliigne soojus talletatakse ning seda hakatakse kasutama kohalikus elektrivõrgus. Akude toorainet hakatakse hankima usaldusväärsetest ja ohututest allikatest.

Northvolti eesmärk on panna tehas alates 2024. aastast tootma rohkem kui 400 000 autoakut aastas. ELi toetus aitab seega kiirendada üleminekut fossiilkütustelt taastuvatele energiaallikatele ning luua töökohti ja suurendada selles valdkonnas Euroopa konkurentsivõimet.

„Euroopal on võimalus tõusta elektrisõidukite kasutamises esikohale, sest siin rakendatakse süsinikuvaba energiavarustusega ühiskonna arendamiseks vajalikku poliitikat kõige jõulisemalt,“ ütles Northvolti tegevjuht Peter Carlsson.

Faktid ja arvud
  • Northvolti laboratooriumi arenduskeskusesse Västeråsi tuleb 400 töökohta.
  • Skellefteå tehases hakkab olema ligikaudu 2500 töökohta.
  • Akutootmine Northvoltis tekitab minimaalse koguse süsinikdioksiidi heidet ja tehases tekkiv üleliigne soojus talletatakse ning seda hakatakse alates 2024. aastast kasutama Skellefteå elektrivõrgus.
  • Skellefteå tehas hakkab aastas tootma 400 000 elektriautode akut.
  • See hakkab akusid tootma ka tööstusele, energia talletamiseks ja kaasaskantavate seadmete jaoks.
Koordinaator:
Peter Carlsson, tegevjuht
Partnerid:
ABB, Scania, Stena, BMW, Skellefteå Kraft jm
Asukoht:
Rootsi, Stockholm, Västerås ja Skellefteå
Ajaraamistik:
2018 - 2018
ECAS Login