investEU
Deli

Ravnanje z odpadki v Zahodni Makedonija

Integrirani sistem ravnanja z odpadki v Zahodni Makedoniji

O tem projektu

Evropska sredstva so omogočila načrtovanje in gradnjo integriranega sistema ravnanja z odpadki v grški pokrajini Zahodna Makedonija.  Evropska sredstva krijejo tudi 27-letno vzdrževanje in vodenje sistema.  Nova infrastruktura zmore obdelavo 120 000 ton odpadkov letno in bo omejila odlaganje odpadkov na odlagališča.

Kozani waste management unit benefits the environment

New site cuts landfill use and increases recycling
Katerina Filiou, chemist at Kozani waste management unit

The EU-funded Kozani waste management unit makes a big contribution to environmental protection in Greece’s Western Macedonia region. “A basic aim of our facility – which is compatible with EU waste management policy – is the diversion of food waste from the total waste. Our unit diverts more than 80%,” explains Katerina Filiou, a chemist at the unit. “Another aim is to recover recyclable materials which would otherwise be buried. In this way the lifetime of the landfill site is extended.”

“As for the food waste, of course we don’t throw it away. It’s a product which we convert into a compost-like material which we’re legally allowed to distribute to the market for various activities such as covering landfill sites or soil remediation,” she adds.

Western Macedonia waste management system inaugurated

First unit put into operation at Kozani

The Western Macedonia waste management system’s first waste management unit was inaugurated on 5 July 2017 in Kozani, Greece. The result of a successful public-private partnership (PPP), the unit was completed within 2 years of the signature of the PPP contract in 2015.

Backed by EU funding of €26 million, the project started trial operations in February 2017. The system is now fully operational and can handle 120,000 tonnes of waste a year from the 12 municipalities of the Western Macedonia region. Also, 8 types of recyclable material can be recovered at its mechanical separation facilities.

Waste transfer stations are shortly to be turned into big ‘green points’, where materials will be collected for recycling and re-use. Creation of a network of smaller green points which are more easily accessible for city dwellers is also planned.

Boljše ravnanje z odpadki v Zahodni Makedoniji

V pokrajini Zahodna Makedonija gradijo prvi integrirani sistem ravnanja z odpadki v Grčiji. Stroški znašajo 50 milijonov evrov, od tega 17 milijonov evrov prispeva izvajalec projekta, 26 milijonov evrov v obliki nepovratnih sredstev in posojil Evropska unija, 6 milijonov evrov je v obliki bančnih posojil in zasebnega kapitala.

Sistem bo omejil odlaganje odpadkov na odlagališča in s tem povezane posledice za okolje ter omogočil ponovno uporabo odpadnega materiala za izdelavo tržnih izdelkov. Sistem lahko obdela 90 000–120 000 ton odpadkov na leto.

Guverner Zahodne Makedonije Theodoros Karypidis je pojasnil: „Ocenjujemo, da bo projekt spodbudil gospodarsko rast pokrajine, ustvaril najmanj 200 delovnih mest v času gradnje sistema in približno 150 stalnih delovnih mest za svoje delovanje. Dodatna delovna mesta bodo omogočile tudi vzporedne dejavnosti, na primer trženje materialov, primernih za recikliranje, in distribucija sekundarnih izdelkov. Ampak za nas je enako pomembno tudi ozaveščanje prebivalcev in preprečevanje nastanka odpadkov, kar bo glavni izziv prihodnjih generacij.“

Dejstva in številke
  • 120 000 ton odpadkov na leto
  • 200 delovnih mest v času gradnje
  • 150 stalnih delovnih mest
  • 10 „zelenih točk“, kjer bodo odpadni material ponovno uporabili 
Koordinator:
Grško ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in turizem, posebni sekretariat za javno–zasebno partnerstvo:
Finančna sredstva EU:
EUR 26 000 000
Partnerji:
Ravnanje z odpadki Zahodne Makedonije (DIADYMA S.A.), AKTOR CONCESSIONS, HELECTOR
Kraj:
Grčija, Občina Eordaia, grška pokrajina Zahodna Makedonija
Časovni okvir:
2015 - 2017
ECAS Login