investEU
Zdieľajte

Odpadové hospodárstvo v Západnom Macedónsku

Integrovaný systém odpadového hospodárstva pre Západné Macedónsko

O tomto projekte

Finančné prostriedky EÚ prispeli k návrhu a vybudovaniu integrovaného systému odpadového hospodárstva v gréckom regióne Západné Macedónsko. Vyhradené finančné prostriedky zahŕňajú aj výdavky na údržbu a prevádzku systému v nasledujúcich 27 rokoch. Táto infraštruktúra by mala spracovať 120 000 ton odpadu ročne a znížiť používanie skládok.

Kozani waste management unit benefits the environment

New site cuts landfill use and increases recycling
Katerina Filiou, chemist at Kozani waste management unit

The EU-funded Kozani waste management unit makes a big contribution to environmental protection in Greece’s Western Macedonia region. “A basic aim of our facility – which is compatible with EU waste management policy – is the diversion of food waste from the total waste. Our unit diverts more than 80%,” explains Katerina Filiou, a chemist at the unit. “Another aim is to recover recyclable materials which would otherwise be buried. In this way the lifetime of the landfill site is extended.”

“As for the food waste, of course we don’t throw it away. It’s a product which we convert into a compost-like material which we’re legally allowed to distribute to the market for various activities such as covering landfill sites or soil remediation,” she adds.

Western Macedonia waste management system inaugurated

First unit put into operation at Kozani

The Western Macedonia waste management system’s first waste management unit was inaugurated on 5 July 2017 in Kozani, Greece. The result of a successful public-private partnership (PPP), the unit was completed within 2 years of the signature of the PPP contract in 2015.

Backed by EU funding of €26 million, the project started trial operations in February 2017. The system is now fully operational and can handle 120,000 tonnes of waste a year from the 12 municipalities of the Western Macedonia region. Also, 8 types of recyclable material can be recovered at its mechanical separation facilities.

Waste transfer stations are shortly to be turned into big ‘green points’, where materials will be collected for recycling and re-use. Creation of a network of smaller green points which are more easily accessible for city dwellers is also planned.

Zlepšenie odpadového hospodárstva v Západnom Macedónsku

V Západnom Macedónsku sa buduje prvý systém odpadového hospodárstva v Grécku v hodnote 50 miliónov EUR. Táto suma zahŕňa 17 miliónov EUR od dodávateľa, 26 miliónov EUR finančnej podpory a pôžičiek od EÚ a 6 miliónov EUR v podobe bankových úverov a súkromného kapitálu.

Systém zníži objem odpadu na skládkach a s tým súvisiace dôsledky pre životné prostredie. Takisto umožní opakovane použiť materiály na výrobu komerčne zaujímavých produktov. Systém umožní spracovať 90 000 až 120 000 ton odpadu ročne.

Guvernér západného Macedónska Theodoros Karypidis hovorí: „Očakávame, že vďaka tomuto projektu sa v našom regióne zlepšia vyhliadky rastu a vznikne aspoň 200 pracovných miest pri výstavbe a 150 stálych pracovných miest počas jeho fungovania. Prostredníctvom paralelných činností ako marketing recyklovateľných materiálov a distribúcia sekundárnych produktov môžu vznikať aj ďalšie pracovné pozície. Pre nás je však rovnako dôležité zvyšovať povedomie verejnosti a predchádzať vzniku odpadu, čo je veľkou výzvou pre budúce generácie.“

Fakty a čísla
  • 120 000 ton odpadu ročne
  • 200 pracovných pozícií počas výstavby
  • 150 stálych pracovných pozícií
  • 10 „zelených bodov“, ak je materiál znova použitý
Koordinátor:
Grécke ministerstvo hospodárstva, rozvoja a cestovného ruchu – Osobitný sekretariát pre verejno-súkromné partnerstvá
Finančné prostriedky EÚ:
EUR 26 000 000
Partneri:
Odpadové hospodárstvo Západného Macedónska (DIADYMA S.A.) AKTOR CONCESSIONS, HELECTOR
Miesto:
Grécko, Obec Eordaia – región Západné Macedónsko
Časový rámec:
2015 - 2017
ECAS Login