investEU
Udostępnij

Gospodarowanie odpadami w Macedonii Zachodniej

Zintegrowany system gospodarowania odpadami w Macedonii Zachodniej

O projekcie

Z pomocą funduszy UE zaprojektowano zintegrowany system gospodarowania odpadami, który powstaje w regionie Macedonii Zachodniej w Grecji. Wsparcie ma umożliwić utrzymanie i eksploatację systemu przez 27 lat. Infrastruktura pomaga w gospodarowaniu 120 tys. ton odpadów rocznie i ma na celu ograniczenie ilości składowanych odpadów.

Kozani waste management unit benefits the environment

New site cuts landfill use and increases recycling
Katerina Filiou, chemist at Kozani waste management unit

The EU-funded Kozani waste management unit makes a big contribution to environmental protection in Greece’s Western Macedonia region. “A basic aim of our facility – which is compatible with EU waste management policy – is the diversion of food waste from the total waste. Our unit diverts more than 80%,” explains Katerina Filiou, a chemist at the unit. “Another aim is to recover recyclable materials which would otherwise be buried. In this way the lifetime of the landfill site is extended.”

“As for the food waste, of course we don’t throw it away. It’s a product which we convert into a compost-like material which we’re legally allowed to distribute to the market for various activities such as covering landfill sites or soil remediation,” she adds.

Western Macedonia waste management system inaugurated

First unit put into operation at Kozani

The Western Macedonia waste management system’s first waste management unit was inaugurated on 5 July 2017 in Kozani, Greece. The result of a successful public-private partnership (PPP), the unit was completed within 2 years of the signature of the PPP contract in 2015.

Backed by EU funding of €26 million, the project started trial operations in February 2017. The system is now fully operational and can handle 120,000 tonnes of waste a year from the 12 municipalities of the Western Macedonia region. Also, 8 types of recyclable material can be recovered at its mechanical separation facilities.

Waste transfer stations are shortly to be turned into big ‘green points’, where materials will be collected for recycling and re-use. Creation of a network of smaller green points which are more easily accessible for city dwellers is also planned.

Lepsze gospodarowanie odpadami w Macedonii Zachodniej

Obecnie w Grecji w Macedonii Zachodniej powstaje pierwszy zintegrowany system gospodarowania odpadami. Jego koszt wynosi 50 mln euro, z czego 17 mln euro pochodzi od wykonawcy, 26 mln euro z funduszy i pożyczek udostępnionych przez UE, a 6 mln euro z kredytów bankowych i kapitału prywatnego.

System ma ograniczyć ilości odpadów na składowiskach i związane z tym oddziaływanie na środowisko, jak również wspierać ponowne wykorzystanie materiałów umożliwiających wytwarzanie opłacalnych produktów. System może obsłużyć 90–120 tys. ton odpadów rocznie.

„Projekt ma zwiększyć perspektywy wzrostu gospodarczego w regionie, tworząc co najmniej 200 miejsc pracy podczas budowy systemu i 150 stałych miejsc pracy, gdy system zostanie oddany do użytku”, powiedział gubernator regionu Macedonii Zachodniej Teodoros Karypidis. „Dodatkowe miejsca pracy mogą zostać utworzone poprzez działania równoległe, takie jak sprzedaż materiałów nadających się do recyklingu czy dystrybucja produktów wtórnych. Ale równie ważne dla nas jest podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów – jest to ważne wyzwanie dla przyszłych pokoleń”.

Fakty i liczby
  • 120 tys. ton odpadów rocznie
  • 200 miejsc pracy podczas budowy
  • 150 stałych miejsc pracy
  • 10 punktów recyklingu, do których można przynieść odpady nadające się do ponownego wykorzystania
Koordynator:
Greckie Ministerstwo Gospodarki, Rozwoju i Turystyki – Sekretariat Specjalny ds. Partnerstw Publiczno-prywatnych
Wsparcie ze środków unijnych:
EUR 26 000 000
Partnerzy:
Gospodarowanie odpadami w Macedonii Zachodniej (DIADYMA S.A.), AKTOR CONCESSIONS, HELECTOR
Miejsce:
Grecja, Gmina Eordaia – region Macedonii Zachodniej
Termin realizacji :
2015 - 2017
ECAS Login