investEU
Aqsam

Il-ġestjoni tal-iskart fil-Punent tal-Maċedonja

Sistema integrata ta’ ġestjoni tal-iskart għall-Punent tal-Maċedonja

Dwar dan il-proġett

Il-finanzjament tal-UE appoġġa d-disinn u l-kostruzzjoni ta’ sistema integrata ta’ ġestjoni tal-iskart fir-reġjun tal-Maċedonja tal-Punent tal-Greċja. Il-fondi jkopru wkoll 27 sena ta' manutenzjoni u ta' tħaddim tas-sistema. L-infrastruttura tista’ timmaniġġja 120,000 tunnellata skart fis-sena u għandha tnaqqas l-użu tal-landfill.

Kozani waste management unit benefits the environment

New site cuts landfill use and increases recycling
Katerina Filiou, chemist at Kozani waste management unit

The EU-funded Kozani waste management unit makes a big contribution to environmental protection in Greece’s Western Macedonia region. “A basic aim of our facility – which is compatible with EU waste management policy – is the diversion of food waste from the total waste. Our unit diverts more than 80%,” explains Katerina Filiou, a chemist at the unit. “Another aim is to recover recyclable materials which would otherwise be buried. In this way the lifetime of the landfill site is extended.”

“As for the food waste, of course we don’t throw it away. It’s a product which we convert into a compost-like material which we’re legally allowed to distribute to the market for various activities such as covering landfill sites or soil remediation,” she adds.

Western Macedonia waste management system inaugurated

First unit put into operation at Kozani

The Western Macedonia waste management system’s first waste management unit was inaugurated on 5 July 2017 in Kozani, Greece. The result of a successful public-private partnership (PPP), the unit was completed within 2 years of the signature of the PPP contract in 2015.

Backed by EU funding of €26 million, the project started trial operations in February 2017. The system is now fully operational and can handle 120,000 tonnes of waste a year from the 12 municipalities of the Western Macedonia region. Also, 8 types of recyclable material can be recovered at its mechanical separation facilities.

Waste transfer stations are shortly to be turned into big ‘green points’, where materials will be collected for recycling and re-use. Creation of a network of smaller green points which are more easily accessible for city dwellers is also planned.

Ġestjoni aħjar tal-iskart fil-Punent tal-Maċedonja

L-ewwel sistema integrata għall-ġestjoni tal-iskart tal-Greċja qed titwaqqaf fil-Punent tal-Maċedonja bi spiża ta’ €50 miljun. Dan jinkludi €17-il miljun mingħand il-kuntrattur, €26 miljun f’fondi u self tal-UE, u €6 miljun f’self bankarju u kapital privat.

Is-sistema se tnaqqas l-ammont ta’ skart li jista’ jiġi riċiklat fil-landfills u l-impatti ambjentali assoċjati, kif ukoll l-użu mill-ġdid ta’ materjali li jagħmlu prodotti kummerċjalment vijabbli. Jista’ jimmaniġġja 90,000-120,000 tunnellata skart kull sena.

Is-sur Theodoros Karypidis, Gvernatur tal-Punent tal-Maċedonja qal, “Il-proġett huwa mistenni jagħti spinta lill-prospetti ta’ tkabbir tar-reġjun, il-ħolqien ta’ mill-inqas 200 impjieg waqt il-kostruzzjoni u 150 impjieg permanenti waqt it-tħaddim. Jistgħu jinħolqu impjiegi addizzjonali permezz ta’ attivitajiet paralleli, bħal pereżempju l-kummerċjalizzazzjoni ta’ materjali riċiklabbli u d-distribuzzjoni ta’ prodotti sekondarji. Iżda huwa importanti wkoll għalina li nissensibilizzaw lill-pubblika u nipprevjenu l-iskart, li hija sfida ewlenija għal ġenerazzjonijiet futuri.”

Fatti u figuri
  • 120,000 tunnellata skart fis-sena
  • 200 impjieg waqt il-kostruzzjoni
  • 150 impjieg permanenti
  • 10 “Punti Ambjentali” fejn materjali jistgħu jinġiebu għal użu mill-ġdid
Koordinatur:
Il-Ministeru Grieg tal-Ekonomija, l-Iżvilupp u t-Turiżmu - Segretarjat Speċjali għal Sħubiji Pubbliċi Privati
Finanzjament mill-UE:
EUR 26 000 000
Imsieħba:
Ġestjoni tal-Iskart fil-Punent tal-Maċedonja (DIADYMA S.A.), AKTOR CONCESSIONS, HELECTOR
Lokalità:
Il-Greċja, Il-muniċipalità ta’ Eordaia - Reġjun tal-Maċedonja tal-Punent
Perjodu ta' żmien:
2015 - 2017
ECAS Login