investEU
Dalytis

Atliekų tvarkymas Vakarų Makedonijoje

Integruota atliekų tvarkymo sistema Vakarų Makedonijoje

Apie šį projektą

ES finansavimas padėjo suprojektuoti ir pastatyti integruotą atliekų tvarkymo sistemą Graikijos Vakarų Makedonijos regione. Šių lėšų taip pat užteks 27 metus padengti sistemos priežiūros ir eksploatacijos išlaidoms. Sistemos pajėgumai yra 120 000 tonų atliekų per metus, todėl turėtų sumažėti sąvartynų naudojimas.

Kozani waste management unit benefits the environment

New site cuts landfill use and increases recycling
Katerina Filiou, chemist at Kozani waste management unit

The EU-funded Kozani waste management unit makes a big contribution to environmental protection in Greece’s Western Macedonia region. “A basic aim of our facility – which is compatible with EU waste management policy – is the diversion of food waste from the total waste. Our unit diverts more than 80%,” explains Katerina Filiou, a chemist at the unit. “Another aim is to recover recyclable materials which would otherwise be buried. In this way the lifetime of the landfill site is extended.”

“As for the food waste, of course we don’t throw it away. It’s a product which we convert into a compost-like material which we’re legally allowed to distribute to the market for various activities such as covering landfill sites or soil remediation,” she adds.

Western Macedonia waste management system inaugurated

First unit put into operation at Kozani

The Western Macedonia waste management system’s first waste management unit was inaugurated on 5 July 2017 in Kozani, Greece. The result of a successful public-private partnership (PPP), the unit was completed within 2 years of the signature of the PPP contract in 2015.

Backed by EU funding of €26 million, the project started trial operations in February 2017. The system is now fully operational and can handle 120,000 tonnes of waste a year from the 12 municipalities of the Western Macedonia region. Also, 8 types of recyclable material can be recovered at its mechanical separation facilities.

Waste transfer stations are shortly to be turned into big ‘green points’, where materials will be collected for recycling and re-use. Creation of a network of smaller green points which are more easily accessible for city dwellers is also planned.

Geresnis atliekų tvarkymas Vakarų Makedonijoje

Vakarų Makedonijoje statoma pirmoji Graikijoje integruota atliekų tvarkymo sistema, projekto vertė – 50 mln. EUR. Iš šios sumos 17 mln. EUR skyrė rangovas, 26 mln. EUR yra ES lėšos ir paskolos, 6 mln. EUR – bankų paskolos ir privataus kapitalo investicijos.

Dėl šios sistemos mažiau atliekų bus vežama į sąvartynus, todėl sumažės ir žala aplinkai, o atliekos bus perdirbamos ir panaudojamos komerciškai perspektyviems produktams gaminti. Sistema per metus gali perdirbti 90 000 –120 000 tonų atliekų.

Pasak Vakarų Makedonijos gubernatorius Theodoro Karypidžio, tikimasi, jog šis projektas turės teigiamos įtakos regiono augimo perspektyvoms. Dėl infrastruktūros statybų bus sukurta bent 200 darbo vietų, o jai eksploatuoti reikės 150 nuolatinių darbo vietų. Papildomų darbo vietų gali būti sukurta dėl lygiagrečios veiklos, pavyzdžiui, prekybos perdirbtomis medžiagomis ir antrinių produktų platinimo. Regiono valdžios atstovams lygiai taip pat svarbu didinti visuomenės informuotumą it mažinti atliekų susidarymą – tai didelis uždavinys ateities kartoms.

Faktai ir skaičiai
  • 120 000 tonų atliekų per metus.
  • 200 darbo vietų vykstant statybos darbams.
  • 150 nuolatinių darbo vietų.
  • 10 „žaliųjų centrų“, į kuriuos galima atvežti atliekas perdirbti.
Koordinatorius:
Graikijos ekonomikos ministerija, plėtros ir turizmo padalinys. Specialusis viešojo ir privačiojo sektorių partnerysčių sekretoriatas
ES finansavimas:
EUR 26 000 000
Partneriai:
Vakarų Makedonijos atliekų tvarkymas („DIADYMA S.A.“), „AKTOR CONCESSIONS“, „HELECTOR“
Vieta:
Graikija, Eordajos savivaldybė, Vakarų Makedonijos regionas
Trukmė:
2015 - 2017
ECAS Login