investEU
Comhroinn

Bainistiú dramhaíola sa Mhacadóin Thiar

Córas bainistithe don dramhaíl comhtháite sa Mhacadóin Thiar

Maidir leis an tionscadal seo

Chuir an tAontas Eorpach maoiniú ar fáil chun tacú le dearadh agus tógáil córais bainistithe dramhaíola comhtháite i réigiún na Macadóine Thiar sa Ghréig. Ina theannta sin clúdóidh an maoiniú cothabháil agus feidhmiú an chórais go ceann 27 mbliana. Is féidir 120,000 tona dramhaíola in aghaidh na bliana a láimhseáil ann agus ba cheart go laghdódh sin an úsáid a bhainfear as líonadh talún.

Kozani waste management unit benefits the environment

New site cuts landfill use and increases recycling
Katerina Filiou, chemist at Kozani waste management unit

The EU-funded Kozani waste management unit makes a big contribution to environmental protection in Greece’s Western Macedonia region. “A basic aim of our facility – which is compatible with EU waste management policy – is the diversion of food waste from the total waste. Our unit diverts more than 80%,” explains Katerina Filiou, a chemist at the unit. “Another aim is to recover recyclable materials which would otherwise be buried. In this way the lifetime of the landfill site is extended.”

“As for the food waste, of course we don’t throw it away. It’s a product which we convert into a compost-like material which we’re legally allowed to distribute to the market for various activities such as covering landfill sites or soil remediation,” she adds.

Western Macedonia waste management system inaugurated

First unit put into operation at Kozani

The Western Macedonia waste management system’s first waste management unit was inaugurated on 5 July 2017 in Kozani, Greece. The result of a successful public-private partnership (PPP), the unit was completed within 2 years of the signature of the PPP contract in 2015.

Backed by EU funding of €26 million, the project started trial operations in February 2017. The system is now fully operational and can handle 120,000 tonnes of waste a year from the 12 municipalities of the Western Macedonia region. Also, 8 types of recyclable material can be recovered at its mechanical separation facilities.

Waste transfer stations are shortly to be turned into big ‘green points’, where materials will be collected for recycling and re-use. Creation of a network of smaller green points which are more easily accessible for city dwellers is also planned.

Bainistíocht dramhaíola níos fearr sa Mhacadóin Thiar

Tá an chéad chóras bainistíochta dramhaíola comhtháite sa Ghréig á chur ar bun sa Mhacadóin Thiar ar chostas €50 milliún. Den mhéid sin cuirfidh an conraitheoir €17 milliún ar fáil, gheofar €26 mhilliún i maoiniú agus iasachtaí ón Aontas Eorpach agus €6 mhilliún in iasachtaí bainc agus i gcaipiteal príobháideach.

Leis an gcóras laghdófar an méid dramhaíola a bheidh ag dul isteach i líonadh talún agus an tionchar ar an gcomhshaol a ghabhann leis sin, agus déanfar ábhar a athúsáid chun táirgí a bhfuil luach tráchtála orthu a dhéanamh. Is féidir 90,000-120,000 tona dramhaíola in aghaidh na bliana a láimhseáil ann.

Dúirt Gobharnóir na Macadóine Thiar Theodoros Karypidis, "Meastar go gcuirfidh an tionscadal borradh faoin bhfás sa réigiún, go cruthófar 200 post ar a laghad ag an gcéim tógála agus thart ar 150 post buan nuair a bheidh an córas ag feidhmiú. B'fhéidir go gcruthófar poist bhreise i ngníomhaíochtaí gaolmhara, ar nós ábhair in-athchúrsáilte a mhargú agus táirgí tánaisteacha a dháileadh. Ach is é is tábhachtaí dúinne feasacht an phobail a mhéadú agus dramhaíl a chosc, agus is dúshlán mór é sin do na glúine a thiocfaidh inár ndiaidh."

Fíricí agus figiúirí
  • 120,000 tona dramhaíola in aghaidh na bliana
  • 200 post le linn na tógála
  • 150 post buan
  • 10 'bPointe Glasa' ar féidir ábhar a thabhairt iontu lena athúsáid
Comhordaitheoir:
Aireacht Geilleagair, Forbartha agus Turasóireachta na Gréige - An Rúnaíocht Speisialta um Chomhpháirtíochtaí Príobháideacha Poiblí
Maoiniú ón AE:
EUR 26 000 000
Comhpháirtithe:
Bainistíocht dramhaíola na Macadóine Thiar (DIADYMA S.A.), AKTOR CONCESSIONS, HELECTOR
Suíomh:
An Ghréig, Ceantar Eordaia - Réigiún na Macadóine Thiar
Tráthchlár:
2015 - 2017
ECAS Login