investEU
Κοινοποίηση

Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Κατασκευή Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Σχετικά με αυτό το έργο

Το έργο αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των υποδομών του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ετήσιας δυναμικότητας 120 χιλ. τόνων, για χρονικό διάστημα 27 ετών.
Το έργο αυτό έχει στόχο να παρέχει ένα βελτιωμένο τρόπο διαχείρισης αποβλήτων που παράγονται στην περιοχή και μέχρι σήμερα διατίθενται σε χώρους υγειονομικής ταφής.

 

Ο θετικός αντίκτυπος της Μονάδας Διαχείρισης Απορριμμάτων στην Κοζάνη για το περιβάλλον

Οι νέες εγκαταστάσεις μειώνουν τη χρήση των χώρων υγειονομικής ταφής και αυξάνουν την ανακύκλωση
Χημικός, υπάλληλος στη Μονάδα Διαχείρισης Απορριμμάτων στην Κοζάνη

Η Κατερίνα Φίλιου εργαζόμενη ως χημικός στη Μονάδα Διαχείρισης Απορριμμάτων στην Κοζάνη εξηγεί πως το έργο συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας: «Βασικός στόχος του εργοστασίου μας, στόχος που συμβαδίζει με την διαχείριση των απορριμμάτων της Ε.Ε. είναι η εκτροπή των διατροφικών αποβλήτων από το σύνολο των απορριμμάτων. Η μονάδα μας εκτρέπει μεγαλύτερο ποσοστό από το 80%. Ένας ακόμη στόχος είναι να ανακτώνται τα ανακυκλώσιμα υλικά τα οποία σε διαφορετική περίπτωση θα θάβονταν ενώ με αυτό τον τρόπο αυξάνεται ο χρόνος ζωής του ΧΥΤΑ».

Και συνεχίζει προσθέτοντας ότι: «Όσον αφορά τα διατροφικά απόβλητα αυτά φυσικά και δεν πετιούνται αλλά είναι ένα προϊόν το οποίο το μετατρέπουμε σε ένα υλικό τύπου κόμποστ το οποίο βάσει νομοθεσίας μπορούμε να το διαθέσουμε στην αγορά για διάφορες δράσεις όπως την επικάλυψη χώρων υγειονομικής ταφής ή την αποκατάσταση εδαφών».

Εγκαίνια για τη Μονάδα Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας

Επίσημη λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων

Ένα επιτυχημένο παράδειγμα Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) εγκαινιάστηκε στις 5.7.2017 στην Κοζάνη. Η πρώτη μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων υλοποιήθηκε μέσα σε διάστημα 2 ετών από την υπογραφή της σύμβασης (2015-2017) με την υποστήριξη της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης ύψους 26 εκατ. ευρώ. Το έργο είχε ξεκινήσει δοκιμαστικά από τον Φεβρουάριο του 2017 και πλέον είναι σε πλήρη λειτουργία με τη διαχείριση 120.000 τόνων απορριμμάτων ετησίως από τους 12 δήμους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ενώ μέσα από τις εγκαταστάσεις μηχανικού διαχωρισμού ανακτώνται 8 ρεύματα ανακυκλώσιμων υλικών. Η επόμενη μέρα για το έργο περιλαμβάνει την μετατροπή των σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων σε μεγάλα ‘πράσινα’ σημεία, χώρους στους οποίους θα μπορούν να συγκεντρώνονται υλικά προς ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αλλά και τη δημιουργία ενός δικτύου μικρών ‘πράσινων’ σημείων ανακύκλωσης εύκολα προσβάσιμων από τους κατοίκους μέσα στους αστικούς ιστούς των πόλεων.

Oλοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο έργο διαχείρισης αποβλήτων υλοποιείται στην Ελλάδα ύψους 50 εκατ. ευρώ συνδυάζοντας  17 εκατ. ιδιωτικής χρηματοδότησης του αναδόχου, 13 εκατ. από το πρόγραμμα ERDF (Jessica), 13 εκατ. δάνειο της ΕΤΕπ και 6 εκατ. ευρώ από τραπεζικό δάνειο και ιδιωτικά κεφάλαια.  

H υλοποίηση αυτού του έργου εξασφαλίζει ότι η ποσότητα των αποβλήτων υγειονομικής ταφής μειώνεται, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις αποβλήτων ελαχιστοποιούνται και επιπλέον παράγονται εμπορικά εκμεταλλεύσιμα προϊόντα. Η υποδομή που έχει κατασκευαστεί θα διαχειρίζεται πάνω από 90.000 -120.000 τόνους αποβλήτων ετησίως. 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κος Καρυπίδης δήλωσε σχετικά: «Το έργο αναμένεται να ενισχύσει τις προοπτικές ανάπτυξης για την περιφέρεια, δημιουργώντας τουλάχιστον 200 θέσεις εργασίας κατά την κατασκευή και περίπου 150 μόνιμες θέσεις εργασίας κατά τη λειτουργία. Πρόσθετες θέσεις εργασίας μπορούν επίσης να δημιουργηθούν, μέσω της ανάπτυξης των παράλληλων δραστηριοτήτων, όπως η εμπορία ανακυκλώσιμων υλικών και η κατανομή των δευτερογενών προϊόντων. Αυτό, όμως, που είναι εξίσου σημαντικό για μας, είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού και η πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, που είναι και η μεγάλη πρόκληση για τις επόμενες γενιές». 

Γεγονότα και αριθμοί
  • 120.000 τόνοι απορριμμάτων το χρόνο
  • 200 θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής
  • 150 μόνιμες θέσεις εργασίας
  • 10 ‘Σημεία Πρασίνου’
Συντονιστής:
Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης – Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Φορέα (ΣΔΙΤ)
Χρηματοδοτήσεις της ΕΕ:
EUR 26 000 000
Εταίροι:
Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.) - ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΗΛΕΚΤΩΡ
Τόπος:
Ελλάδα, Δήμος Εορδαίας – Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Χρονικό πλαίσιο:
2015 - 2017
ECAS Login